Ahad, 5 Februari 2023

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK SET 1 TAHUN 2022, SOALAN NO.2 : SINTAKSIS (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 

2. Baca petikan di bawah dengan teliti. Tukar ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

 

Bidang kemahiran bukan lagi menjadi pilihan terakhir untuk pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sejajar Revolusi Industri 4.0. Lulusan teknik dan vokasional (TVET) mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Oleh yang demikian, ramai yang berminat untuk meneruskan pengajian masing-masing dalam bidang TVET ini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 telah memberikan penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda.

 Dipetik dan diubah suai daripada

Lepasan TVET Kini Buruan

Oleh Khairul Ariffin

Dewan Siswa, Bil.2 2020

[6 markah]

Nota Ringkas

 

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Pertama

(a) Saya mencuci kasut sekolah.

(b) Kita menerima keputusan itu.

(c) Aku akan memetik bunga itu.

(d) Kami sudah menyusun jadual itu.

(a) Kasut sekolah saya cuci.

(b) Keputusan itu kita terima.

(c) Bunga itu akan aku petik.

(d) Jadual itu sudah kami susun.

 

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Kedua

(a) Anda harus menyiapkan kerja itu.

(b) Awak mesti menyerahkan surat

     itu.

(c) Engkau patut memulangkan

     duitnya.

(d) Kamu perlu membaiki kereta itu.

 

(a) Kerja itu harus anda siapkan.

(b) Surat itu mesti awak serahkan.

(c) Duitnya patut engkau pulangkan.

(d) Kereta itu perlu kamu baiki.

 

 

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Ketiga

(a) Mereka mengecat bangunan.

(b) Baginda meminta rakyat

     supaya bersabar.

(c) Beliau mengarahkan orang

     ramai supaya beratur.

(d) Dia sedang menjahit baju.

 

(a) Bangunan dicat oleh mereka.

(b) Rakyat diminta oleh baginda

     supaya bersabar.

(c) Orang ramai diarahkan oleh beliau

     supaya beratur.

(d) Baju sedang dijahit olehnya.

 

 

Ayat Aktif

Ayat Pasif

1. Ali membaca buku itu.

2. Ibu memasak nasi lemak.

3. Kita mesti mendengar nasihat guru

    kita.

4. Salmah memukul adiknya dengan

    kuat.

5. Yusof membawa kerusi patah.

 

Buku itu dibaca oleh Ali.

Nasi lemak dimasak oleh ibu.

Nasihat guru kita, mesti kita dengar.

Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah.

Kerusi patah dibawa oleh Yusof

 

 

Jawapan:-

 

No

Ayat Aktif

Ayat Pasif

1

Lulusan teknik dan vokasional (TVET) mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan.

Peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan dipunyai oleh lulusan teknik dan vokasional (TVET)

2

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015- 2025 telah memberikan penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara.

Penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara telah diberikan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025

3

Kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET dalam kalangan anak muda

Kepentingan TVET dalam kalangan anak muda tidak dapat kita sangkal

 

Tiada ulasan: