NOTA TATABAHASA

Sebagai seorang pelajar, rujukan tatabahasa boleh diperoleh dengan merujuk Tatabahasa Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sekiranya pelajar menghadapi sebarang masalah tatabahasa,  mereka boleh merujuk Tatabahasa Dewan sebagai sumber rujukan. Buku Tatabahasa Dewan telah dihasilkan oleh Prof. Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Prof. Abdul Hamid Mahmood.

A. Kata nama terbahagi kepada tiga iaitu kata nama am, kata nama khas dan kata 
     ganti nama.

Kata Nama Am
Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

Dengan kata lain perkataan nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh- tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.
Contoh:
Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat


Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:
    (a).   konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau dapat dilihat
    (b).  abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan.
Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan.

Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:
        buai         -            buaian
        tea           -            ketua
        raja          -            kerajaan
        tahu         -            pengetahuan


Kata Nama Khas
Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

Kata nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

manusia
Zaidi, Mei Fong,
Subramaniam

binatang
Tompok (kucing),
Jalak (ayam)

tempat
Muar (daerah),
Seremban (bandar),
Jepun (negara)

bangunan
Pudu Raya
(perhentian bas
dan teksi), Menara
Tun Razak (pejabat)

judul buku
Keluarga (majalah),
Rentong (novel),
Kamus Dewan ( buku)

benda
Proton Perdana
(kereta), Pilot
(pen), Seiko (jam)


Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas


2 : KATA GANTI NAMA DIRI

1. Maksud
    Kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang.

2. Jenis:
Terbahagi kepada 3 jenis:
a. Kata Ganti Nama Diri Pertama (penutur).
b. Kata Ganti Nama Diri Kedua (pendengar)
c. Kata Ganti Nama Diri Ketiga (pihak / orang yang diceritakan halnya)

3. Bilangan penutur / pendengar:
a. Tunggal (seorang)
b. Jamak (lebih daripada seorang)

4. Golongan pengguna:
a. Masyarakat Moden
b. Masyarakat Melayu Lama (klasik)
c. Masyarakat Istana / Bangsawan

5. Contoh Kata Ganti Nama Diri

a. Kata Ganti Nama Diri Pertama – menggantikan nama diri orang yang bertutur.

Kata Ganti Diri Pertama
Penggunaannya

aku (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan kawan biasa atau dengan Tuhan (keakraban)

saya (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau dalam suasana rasmi.

hamba (tunggal)
Digunakan untuk membahasakan diri sendiri pada zaman dahulu.

patik (tunggal)
Digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan raja atau sultan.

beta (tunggal)
Digunakan oleh raja atau sultan apabila bertitah kepada rakyat.

kami (tunggal)
Digunakan pada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua.

kita (tunggal)
Digunakan pada diri sendiri dengan menyertakan diri orang kedua.


b. Kata Ganti Nama Diri Kedua – menggantikan nama diri orang yang diajak bertutur.

Kata Ganti Diri Kedua
Penggunaannya
anda (tunggal dan jamak)

Digunakan untuk diri orang kedua apabila berhadapan dengan kita.

awak (tunggal)
Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.

engkau (tunggal)
Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan Tuhan juga (Engkau)

Tuan hamba (tunggal)
Digunakan untuk diri orang kedua pada zaman dahulu (jika kata ganti diri pertama digunakan ‘hamba’ mesti diikuti ‘tuan hamba’ sebagai kata ganti diri
kedua)

tuanku (tunggal)
Digunakan apabila bercakap dengan raja atau sultan.

kalian (tunggal)
Digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap.

kamu (tunggal dan jamak)

Digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita.c. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – menggantikan nama diri orang yang diceritakan halnya (orang yang diceritakan halnya tidak hadir)

Kata Ganti Diri Ketiga
Penggunaannya
baginda (tunggal)
Digunakan untuk putera-puteri raja, raja atau sultan.

beliau (tunggal)
Digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan
pemimpin.

Dia dan ia (tunggal)
Digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan.

mereka (tunggal)
Digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang.


6. Bentuk kesilapan:

SALAH
BETUL
“Kami tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula,” kata Murthi kepada Azrul.

“Kita tidak harus mengalah sebelum perlawanan bermula,” kata Muthi kepada Azrul.

Kereta itu sungguh mahal kerana ianya diimport dari Jepun.

Kereta itu sungguh mahal kerana diimport dari  Jepun.

Beliau diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan.

Dia diberkas kerana terlibat dalam kes penipuan.

“Hamba mohon maaf atas kesalahan hamba,” kata Paduka Ali kepada Sultan Mansor Syah.

“Patik mohon maaf atas kesalahan patik,” kata Paduka Ali kepada Sultan Mansor Syah.

Kakitangan syarikat ini sedia menolong engkau.
Kakitangan syarikat ini sedia menolong anda.

Saya ingin berjumpa dengan ia.
Saya ingin berjumpa dengannya
Mereka-mereka sedang bermain bola di padang.
Mereka sedang bermain bola di padang.


7. Ringkasan:
Kata Ganti Nama
Tunggal
Diri Bilangan Banyak / Jamak

Diri Pertama (penutur)

aku
saya
patik
hamba

kami
kita

Diri Kedua (pendengar)
awak
kamu
engkau
encik
cik
saudara
saudari
tuan
puan
anda
tuanku
tuan hamba

awak semua
kamu semua
saudara sekalian
saudari sekalian
encik-encik
cik-cik
tuan-tuan
puan-puan
anda semua
kalian

Diri Ketiga (orang yang
diceritakan halnya)

Dia
Ia
Beliau
Baginda

mereka3. KATA GANTI NAMA DIRI SINGKAT

1. Maksud:
Kata ganti nama diri yang telah disingkatkan.

2. Contoh:

Kata Ganti Diri Pertama


Penerangan
Ayat Contoh

kau
Asal daripada kata ‘engkau’. Digunakan
pada awal kata yang dirapatkan dengan
kata yang menyertainya.

1. “Surat ini hendaklah kaubaca,” pinta Encik Hazim.
2. Lukisan yang kaulukis sangat cantik sekali.

ku
Asal daripada kata ‘aku’. Digunakan
pada awal atau akhir kata yang ditulis
rapat.

1. Kata Dina, “Lagu ini kutujukan untuk Shida yang berada di Johor.”
2. “Aduh, sakitnya kakiku!” kata Dol.

mu
Asal daripada kata ‘kamu’. Digunakan pada akhir kata sahaja.

1. Hasratmu akan aku tunaikan.
2. “Adikmu pandai menyanyi,” kata Zuraini
kepada Syafiqah.

nya
Asal daripada kata ganti nama diri
ketiga (dia). Digunakan pada akhir kata
sahaja.

1. Kakaknya menuntut di
    luar negara.
2. Setiap kesalahan akan
    Menerima balasan
    daripada-Nya.


3. Bentuk kesilapan
a. Tidak ditulis rapat kata ganti nama diri singkatan dengan kata yang menyertainya.

SALAH
BETUL
“Warna apa yang kau minati?” tanya Azim kepada
Syafiq.

Warna apa yang kauminati?” tanya Azim kepada
Syafiq. “


“Kawan ku ini berasal dari Sabah,” kata Arif kepada Sayuti.

“Kawanku ini berasal dari Sabah,” kata Arif kepada Sayuti.


b. Tidak boleh menggunakan kata singkatan sebagai subjek ayat.
SALAH
BETUL
“Mu berdua tidak bekerja hari ini?” tanya Enzik Azwan
“Kamu berdua tidak bekerja hari ini?” tanya Enzik Azwan.

“Kau belum mandi lagi, Man?” tanya ibu kepada Rosman.

“Engkau belum mandi lagi, Man?” tanya ibu kepada Rosman.


c. Tidak menggunakan tanda sempang dan huruf besar bagi kata singkatan berkaitan dengan Tuhan.
SALAH
BETUL
Ya Allah, aku memohon keampunanmu.
Ya Allah, aku memohon keampunan-Mu.

Tuhan akan sentiasa mengampunkan dosa hambanya.

Tuhan akan sentiasa mengampunkan dosa hamba-Nya.4 : KATA BILANGAN

1. Maksud:
Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama : orang, binatang, benda atau perkara.

2. Contoh Kata bilangan
Jenis Kata Bilangan
Contohnya

Kata bilangan tentu
1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2. Boleh diikuti oleh penjodoh bilangan


Satu, dua, tiga, dan seterusnya
Contoh ayat: Dua ekor kambing.

Kata bilangan tak tentu. (Menunjukkan
bilangan yang tidak tentu)

Beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-setengah, dan sebagainya.
Contoh ayat: Segala maklumat akan dikumpulkan.

Kata bilangan pecahan.
(Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan)

Suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
Contoh ayat: Hanya sepertiga ibu bapa murid tahun enam yang hadir ke majlis itu.

Kata bilangan pisahan.
(Menunjukkan bilangan yang berpisah)

Setiap, tiap-tiap.
Contoh ayat: Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.

Kata bilangan himpunan.
(Menunjukkan sesuatu bilangan secara
himpunan)

Kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sebagainya.
Contoh ayat: Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian setiap tahun.

Kata bilangan tingkat.
(Menunjukkan giliran atau urutan dalam
sesuatu jumlah)

Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Contoh ayat: Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam
peraduan lukisan.


3. Kesilapan kata bilangan:
a. Tidak meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama konkrit yang dibilang menggunakan kata bilangan tentu.

SALAH
BETUL
Tiga motosikal itu berjenama Honda.
Tiga buah motosikal itu berjenama Honda.

Dua ribu telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri.

Dua ribu biji telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri.

Seratus calon telah menghadiri seminar UPSR
Seratus orang calon telah menghadiri seminar UPSR.


b. Menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tentu yang membawa maksud jamak (banyak).
SALAH
BETUL
Tiga puluh meja-meja di dalam bilik darjah kami telah rosak.

Tiga puluh meja di dalam bilik darjah kami telah rosak.

Empat pekerja-pekerja kilang terbunuh dalam kemalangan jalan raya.

Empat pekerja kilang terbunuh dalam kemalangan jalan raya.

Lapan ratus pelancong-pelancong asing diraikan dalam majlis yang gilang- gemilang.

Lapan ratus pelancong asing diraikan dalam majlis yang gilang-gemilang.

  
c. Menggunakan penjodoh bilangan bagi kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tak tentu kecuali kata bilangan tak serupa – beberapa.

SALAH
BETUL
Amran membeli beberapa buku cerita
Amran membeli beberapa buah buku cerita.
(Tatabahasa Dewan m.s 197)

Para orang peniaga di pasar malam diseru agar mengutamakan kebersihan.

Para peniaga di pasar malam diseru agar mengutamakan kebersihan.

Sesetengah buah bas persiaran beroperasi secara haram.

Sesetengah bas persiaran beroperasi secara haram.


d. Menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tak tentu.

SALAH
BETUL
Kebanyakan guru-guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah.

Kebanyakan guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah.

Semua surat-surat telah dihantar kepada para tetamu.

Semua surat telah dihantar kepada para tetamu.

Sebahagian daripada pekerja-pekerja warga asing masuk ke negara ini secara haram.

Sebahagian daripada pekerja warga asing masuk ke negara ini secara haram.

  
e. Menggunakan kata singkatan kata bilangan himpunan dalam ayat.

SALAH
BETUL
Kedua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia.

Kedua-dua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia.

Antara kedua tugas, yang manakah lebih mudah?
Antara kedua-dua tugas, yang manakah lebih mudah?

Berbagai isu-isu dibincangkan dalam mesyuarat Persatuan Ibu dan Bapa
Berbagai-bagai isu dibincangkan dalam mesyuarat Persatuan Ibu dan Bapa.


f. Tidak meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan himpunan.
SALAH
BETUL
Ketiga-tiga anak Pak Halim menuntut di luar negara.

Ketiga-tiga orang anak Pak Halim menuntut di luar negara.

Beratus-ratus sate dihidangkan untuk pelancong dari Jepun.

Beratus-ratus cucuk sate dihidangkan untuk pelancong dari Jepun.

Beribu-ribu cakera padat tiruan dirampas dalam operasi pihak berkuasa.

Beribu-ribu keping cakera padat tiruan dirampas dalam operasi pihak berkuasa.


g. Penggunaan kata bilangan tak tentu yang sudah membawa maksud jamak.

SALAH
BETUL
Para-para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung.

Para-para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung
*Para tidak seharusnya digunakan untuk merujuk kepada golongan yang tidak dihormati seperti penjahat,pengganas, pengemis, penagih dan penipu.


h. Tidak menggunakan kata bilangan himpunan yang betul.
SALAH
BETUL
Berbagai acara diadakan dalam karnival jualan murah
Berbagai-bagai acara diadakan dalam karnival jualan murah.

Tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya.

Tiap-tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya.


i. Penjodoh bilangan tidak perlu digunakan untuk menghitung sesuatu kata nama ukuran, kata nama waktu dan kata nama abstrak yang tertentu.
Peringatan: Kata nama konkrit yang membawa maksud orang seperti mayat tidak perlu didahului oleh penjodoh bilangan.

SALAH
BETUL
Peserta pertandingan pidato diberi masa lima buah minit sahaja.

Peserta pertandingan pidato diberi masa lima minit sahaja.

Beberapa buah bahagian rumah pangsa itu telah retak.

Beberapa bahagian rumah pangsa itu telah retak.

Tiga orang mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai.

Tiga mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai.


j. Kata bilangan tentu tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan.

SALAH
BETUL
Harga daging itu lapan setengah ringgit sahaja.
Harga daging itu lapan ringgit setengah sahaja
Saya menunggu awak sudah dua setengah jam.
Saya menunggu awak sudah dua jam setengah.5 : KATA PEMERI
Terdapat dua jenis kata pemeri iaitu:
i. adalah
ii. ialah
Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja.
KATA PEMERI
MAKSUD
AYAT CONTOH

ialah
-menunjukkan persamaan
-hadir di hadapan frasa nama

1. Rumah yang cantik itu ialah
    rumah En. Mazlan.
2. Emak ialah seorang guru.
3. Agama rasmi Negara ialah
   agama Islam.

Adalah
- menunjukkan huraian atau
  keterangan.
- Hadir di hadapan frasa
  adjektif dan frasa sendi


1. Meja yang dibeli itu adalah
    daripada kayu jati.
2. Warna kasut abang adalah
    hitam.
3. Tujuan pertandingan itu
    diadakan adalah untuk
    mencungkil bakat baru.


Nota :
1. Pada umumnya, kata pemeri tidak boleh hadir bersama-sama dengan kata nafi.

SALAH
BETUL
Siswazah yang baru lulus itu ialah bukan pengetua maktab.
Arahan itu adalah bukan untuk semua pegawai.

Siswazah yang baru lulus itu bukan pengetua maktab.
Arahan itu bukan untuk semua pegawai.
2. Kata pemeri boleh wujud dalam binaan kata nafi + frasa adjektif.
Contoh binaan kata nafi + kata adjektif:-
i. Tidak benar
ii. Tidak cantik
iii. Tidak adil
Contoh ayat:
Laporan itu adalah tidak benar.
Keputusan itu adalah tidak adil.

3. Kata pemeri TIDAK BOLEH hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Penggunaan kata pemeri adalah dalam ayat-ayat berikut dianggap menyalahi tatabahasa Bahasa Melayu.
Contoh:-
i. Adalah diberitahu sekolah akan ditutup esok.
  Struktur ayat yang betul ialah:
  Dengan ini diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok.
  Anda diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok.
  Ibu Bapa diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok.
  Tuan-tuan diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok.
  Dengan hormatnya diberitahu bahawa sekolah akan ditutup esok.

ii.  Adalah diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Selasa.
    Struktur ayat yang betul ialah:
    Dengan ini diisytiharkan bahawa Hari Raya Puasa jatuh pada hari Selasa.
iii. Kegagalan projek itu adalah disebabkan oleh kecuaian pihak pengurusan syarikat itu.
    Struktur ayat yang betul ialah:-
    Kegagalan projek itu disebabkan oleh kecuaian pihak pengurusan syarikat itu..

6: KATA KERJA
Kata kerja merupakan salah satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja terbahagi kepada dua:
v  Kata kerja transitif
v  Kata kerja tak transitif

KATA KERJA TRANSITIF (KKT)
Kata kerja yang memerlukan objek atau penyambut yang terdiri daripada kata nama untuk melengkapkan maksud ayat.
KKT boleh dikenal pasti dengan imbuhannya iaitu:
(minum, makan) – tiada imbuhan
meN-…………... - (mencangkul, menebang, memukul)
meN-………….....-i - (menjalani, menghadiahi, menghadapi)
meN-………….....-kan - (melarikan, memasukkan, menjalankan)
memper-……….. - (memperbesar, mempercantik, mempersuami,
                               memperisteri)
memper-………....-kan - (mempertingkatkan, mempertunjukkan)
memper-………....-i - (memperdengari, memperingati)

KKT boleh dipasifkan. Contoh:
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Ah Moi sedang membasuh kain di dalam bilik air.
Kain sedang dibasuh oleh Ah Moi di dalam bilik air.
Pekerja-pekerja sedang memperlebar jalan raya.
Jalan raya sedang diperlebar oleh pekerja-pekerja.

Ibu menidurkan adik di dalam kamar.
Adik ditidurkan oleh ibu di dalam kamar.

Kami makan kentang goreng itu.
Kentang goreng itu kami makan.

Tuan Hakim menjatuhi pengedar dadah itu hukuman mati mandatori.

Pengedar dadah itu dijatuhi hukuman mati mandatori oleh Tuan Hakim.


KATA KERJA TAK TRANSITIF (KKTT)
Kata kerja tak transitif (intransitif) ialah kata kerja yang sudah sempurna maknanya dan dapat berdiri sendiri dalam ayat. Oleh itu, KKTT tidak memerlukan objek atau penyambut untuk menyempurnakan maksudnya. KKTT tidak boleh dipasifkan.
KKTT boleh dikenal pasti melalui imbuhannya, contohnya adalah seperti yang di bawah ini.
v  Tanpa imbuhan (pulang, pergi, duduk, mati, tidur, balik)
v  meN-... (mengalir, meletup, menangis, membisu)
v  ber-... (berbicara, bercadang, berbincang, berkereta)
v  ter-... (terkeluar, terjatuh, terpelosok, tertarik)
v  ber-...-an (berguguran, bergandingan, berkibaran, bertaburan)
v  ber-...-kan (berselimutkan, bersuamikan, beristerikan, berbantalkan)

KKTT terbahagi kepada dua iaitu;
i. KKTT tanpa pelengkap
ii. KKTT berpelengkap

KKTT Tanpa Pelengkap
Kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa pelengkap.
Contoh:
Gadis itu asyik termenung.
Ayah dan ibu sedang berbicara.
Lori yang sarat dengan muatan batu itu terhumban.

KKTT di atas boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberikan keterangan lanjut tentang ayat tersebut.
Contoh:
1. Si Dara itu asyik termenung di dalam kamar.
2. Hanif dan Nazimah sedang berbicara tentang pilihan raya.
3. Lori yang sarat dengan muatan batu itu terhumban ke dalam gaung yang    
   dalam.

KKTT Berpelengkap
Kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap (terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan kata sendi nama) untuk menyempurnakan maksud ayat. Unsur pelengkap tidak sama dengan objek atau penyambut kerana objek atau penyambut hadir selepas Kata Kerja Transitif yang boleh mengalami proses pasif. Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan.
Contoh:
1. Keadaan banjir sudah beransur surut.
2. Pasaran saham di Malaysia sudah bertambah baik.
3. Pengemis itu tidur berbantalkan lengan.
4. Ying Ying bercita-cita untuk menjadi arkitek.
5. Cikgu Zakiah tinggal di Kepala Batas.
6. Hampir lima tahun Mak Limah menetap di kampung ini.

Daripada perbincangan di atas, dapatlah kita rumuskan bahawa KKTT dan KKT mempunyai fungsi yang berbeza. Perbezaan ini dapat dilihat dengan jelas melalui frasa kerja tak transitif dan frasa kerja transitif.

Struktur Frasa Kerja Tak Transitif

Kata bantu
KKTT
Kata Sendi /adjektif
Kata Nama

sedang
bekerja
di
pejabat

ingin
berbincang
tentang
perkara

telah
terlupa
akan
nama rakannya

sudah
bertambah
kukuh
-

sudah
beransur
sembuh
-

telah
bersuamikan
-
orang kaya

telah
berpayungkan
-
daun pisang


Struktur Frasa Kerja Transitif

Kata Bantu
KKT
Objek atau Penyambut

telah
membincangkan
perkara

akan
memperbesar
rumah

sedang
menggilap
kasut

hendak
menunggang
motosikal
Kesalahan-kesalahan Kata Kerja.
1. Penggunaan KKT tanpa imbuhan.
Contoh ayat:
Haji Naseer sedang pandang lukisan itu (X)
Haji Naseer sedang memandang lukisan itu. (√)
2. Penggunaan kata sendi nama selepas KKT.
Contoh ayat:
Sharifah memahami akan kehendak adiknya. (X)
Sharifah memahami kehendak adiknya. (√)
3. Penggunaan Kata Adjektif selepas KKT.
Contoh ayat:
Ahmad telah menendang kuat-kuat bola itu. (X)
Ahmad telah menendang bola itu kuat-kuat. (√)
4. Penggunaan Kata sendi nama selepas KKTT
Contoh ayat:
Cik Min akan berjumpa Cikgu Zue. (X)
Cik Min akan berjumpa dengan Cikgu Zue. (√)
5. Penggunaan Kata sendi nama selepas KKTT berimbuhan ber-...-kan
Contoh ayat:
Penculik itu bersenjatakan dengan sebilah pisau. (X)
Penculik itu bersenjatakan sebilah pisau. (√)
6. Tidak meletakkan kata sendi nama selepas KKTT tanpa imbuhan.
Contoh ayat:
Ayah tidak akan pulang rumah tengah hari ini. (X)
Ayah tidak akan pulang ke rumah tengah hari ini. (√)

6. KATA BANTU 

Kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata bantu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam dalam binaan ayat. Kata bantu dapat dikategorikan kepada dua kumpulan iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.

(i) Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama ada masa lampau, masa ini (kini) atau masa hadapan. Bentuk-bentuk kata bantu aspek yang dominan dalam kalangan penutur jati bahasa Melayu ialah telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula dan belum.

Kata Bantu Aspek
Masa lampau
Masa ini (kini)
Masa hadapan
telah
sudah
pernah
selalu

sedang
tengah
masih

akan
belum


Contoh ayat:
Masa lampau
1. Pekerja industri itu telah pulang ke rumah.
2. Murid-murid itu sudah bersarapan.
3. Kami pernah melawat ke Sabah.
4. Aminah selalu teringat akan gurunya yang sudah bersara itu.
Masa ini (Kini)
5. Ah Meng sedang membaca komik.
6. Mutusamy tengah menyiapkan kerja khususnya.
7. Puan Siti masih memasak di dapur.
Masa Hadapan
8. Johari akan ke Kuala Lumpur esok.
9. Baju itu belum berbasuh lagi.
Kata bantu aspek tertentu boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan makna dalam binaan kata
kerja. Sila lihat ayat contoh yang berikut ini.
10. belum + pernah
Muhammad Hanif belum pernah melawat ke Kuala Lumpur.
11. masih + belum
Harizah masih belum menjamah kuetiau tersebut.

Walau bagaimanapun, ada sesetengah kata bantu aspek tidak boleh hadir bersama-sama atau berderetan, malah binaan ayat yang terhasil juga tidak gramatis. Sila lihat ayat contoh yang berikut:
12. Gadis itu akan belum berumah tangga lagi. (X)
13. Banyak orang akan sedang mengikuti ulasan langsung pertandingan bola
sepak itu. (X)
14. Melissa belum akan menyiapkan tugasan sekolahnya. (X)
Ayat (12 hingga 14) di atas menyalahi rumus tatabahasa Melayu. Oleh itu, pengguna bahasa Melayu baku perlu berhati-hati dalam hal ini.

(ii) Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Bentuk kata bantu ragam yang lazim diungkapkan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu baku ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh, dapat, perlu, wajib, enggan dan patut.

Kata Bantu Ragam
Mesti melakukan
(sesuatu perbuatan)

Hendak melakukan
(sesuatu perbuatan)

Berkeupayaan
melakukan (sesuatu
perbuatan)

Pengizinan melakukan
(sesuatu perbuatan)
harus

hendak
dapat boleh
Mesti
perlu
mahu wajib

Hendak
mahu
dapat
boleh

Kata Bantu Ragam
Tidak mahu melakukan (sesuatu perbuatan)
Mahu atau tidak mahu melakukan
(sesuatu perkara)

enggan
mungkin


Berdasarkan jadual di atas, yang berikut ini ialah ayat contoh bagi meningkatkan kefahaman pembaca tentang kata bantu ragam:

Mesti melakukan (sesuatu perbuatan)
15. Semua murid harus cepat ke kelas supaya tidak dikenakan tindakan disiplin.
16. Bil elektrik bulan lepas mesti dijelaskan pada hari ini juga.
17. Kita perlu berhemah semasa berurusan dengan sesiapa sahaja.
18. Umat Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan kecuali mereka yang tidak berupaya.

Hendak melakukan (sesuatu perbuatan)
19. Ibu hendak ke pasar Chowrasta.
20. Banyak orang kini mahu memegang jawatan tinggi.

Berkeupayaan melakukan (sesuatu perbuatan)
21. Mereka dapat pulang ke rumah pada cuti hujung minggu ini.
22. Siti Faezah dapat melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana.

Pengizinan melakukan (sesuatu perbuatan)
23. Murid-murid boleh ke tandas sekiranya mendapat pas keluar daripada guru.
24. Mereka boleh mengikuti rombongan sekolah ke Johor Bahru kerana  
     mendapat keizinan daripada ibu bapa masing-masing.

Tidak mahu melakukan (sesuatu perbuatan)
25. Mereka enggan memakai kemeja putih yang jarang itu.
26. Ali enggan menyertai pasukan Bulan Sabit Merah kerana dia tidak
     berminat.

Mahu atau tidak mahu melakukan (sesuatu perbuatan)
27. Siew Lin mungkin tidak akan datang kerana dia kurang sihat.
28. Mariamah mungkin akan berpindah ke sekolah baharu kerana
      keluarganya akan berpindah ke daerah lain.

*Rumus tatabahasa Melayu juga membenarkan gandingan berturutan atau berpasangan dalam binaan ayat yang menggunakan kata bantu ragam. Sebagai contoh, sila lihat ayat yang berikut ini.
29. harus + mahu
Salmiah harus mahu menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun ini.
30. harus + dapat
Encik Daud harus dapat menjawat Guru Cemerlang kerana mempunyai prestasi yang amat membanggakan sepanjang tiga tahun lalu.
31. mesti + mahu
Encik Lim mesti mahu menghadiri majlis perjumpaan alumni ke-40 sekolah lamanya kerana ingin menemui rakan-rakan sekolahnya.
32. mesti + dapat
Munirah mesti dapat mencapai 8A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia kerana dia rajin mengulangkaji pelajarannya.

Seperkara lagi, ada sesetengah kata bantu ragam yang tidak boleh hadir bersama-sama. Sebagai
contoh, sila lihat ayat yang berikut:
33. Ah Chong hendak mahu makan laksa walaupun tidak berselera. (X)
34. Mohan hendak harus membawa keluarganya ke Bukit Fraser. (X)
35. Hashim hendak mesti menyiapkan tugasan sekolahnya pada hari ini. (X)
Ayat contoh (33 hingga 35) di atas menyalahi rumus tatabahasa Melayu. Oleh hal yang demikian, pengguna bahasa Melayu baku sentiasa cakna akan hal ini agar dapat menghasilkan ayat yang gramatis.
*Selain itu, kata bantu aspek tertentu boleh hadir bergandingan dengan kata bantu ragam, waima secara mendahuluinya atau ,mengikutinya. Sebagai contoh, sila lihat ayat yang berikut ini.

Kata Bantu Aspek + Kata Bantu Ragam
36. Pak Husin sedang hendak mengambil wuduk.
37. Razif belum hendak pulang ke rumahnya kerana hendak menghabiskan kerjanya.

Kata Bantu Ragam + Kata Bantu Aspek
38. Hamdiah mesti akan tiba sebentar lagi.
39. Nasser harus sudah makan malam.
Di samping itu, dalam binaan ayat yang merangkumi frasa adjektif, elemen-elemen kata bantu dapat membantu mendukung pelbagai maksud. Sila lihat ayat contoh yang berikut ini.

Kata Bantu + Kata Adjektif
40. Pekebun itu masih kuat mengerjakan ladangnya.
41. Budak yang diserang leukimia itu sudah kurus kerana hilang selera makan.

Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif
42. Fizikal kanak-kanak yang berusia lima tahun itu masih agak kecil berbanding dengan kanak-kanak seusianya.
43. Belum terlalu lewat untuk mengucapkan Gong Xi Fa Cai kepada kaum Cina pada hari ketiga Tahun baru Cina.

Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat
44. Encik Rahmat memberitahu kawannya bahasa masih awal sangat untuk meramalkan pasukan bola sepak yang akan menjuarai Piala Malaysia tahun ini.
45. Pesakit barah itu sudah baik betul setelah doktor menggunakan kaedah baharu untuk mengubatinya.

Kata bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif
46. Walaupun tinggal di Kenya selama 10 tahun, Amira masih putih mulus dan ceria.
47. Pak Mat dan Mak Minah masih riang gembira menyambut anak mereka pulang walaupun mereka dalam keadaan uzur.

Dalam ayat songsang, unsur kata bantu boleh dikehadapankan bagi tujuan penegasan dalam konstituen predikat. Sila lihat contoh ayat yang berikut ini.

Pendepanan Kata Bantu dengan Kata Kerja
48. a) Para atlet itu / masih berlatih.
      b) Masih berlatih / para atlet itu.
49. a) Pengantin perempuan belum tiba.
      b) Belum tiba pengantin perempuan.

Pendepanan Kata Bantu dengan Kata Adjektif
50. a) Buah itu belum tentu segar.
      b) Belum tentu segar buah itu.
51. a) Masjid Negara masih utuh lagi.
      b) Masih utuh lagi Masjid Negara.

*Unsur kata bantu boleh juga hadir dalam binaan frasa sendi nama dan beberapa unsur kata yang lain. Perhatikan ayat contoh yang berikut ini.

Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen
52. Sharifah telah ke Singapura untuk menziarahi sepupunya.
53. Pasukan MERCY akan ke China / untuk membantu mangsa banjir di sana.
Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Keterangan
54. Orang tua itu masih di tepi tasik setiap senja.
55. Abang Nizam akan ke bawah rumah dengan sepupunya.

Dalam binaan frasa sendi nama di atas, kehadiran unsur kata sendi nama dan frasa nama adalah wajib manakala kehadiran unsur-unsur kata nama arah, ayat komplemen dan keterangan digunakan secara pilihan (boleh digugurkan jika tidak diperlukan)
*Binaan frasa kerja yang menggunakan unsur kata bantu dapat dilihat dalam ayat yang berikut ini.

Kata Bantu + Kata Kerja Transitif + Objek + Keterangan
56. Encik Zul akan mengusahakan perniagaan peralatan kesihatan di bandar Maran, Pahang.
57. Puan Asmah hendak membincangkan permasalahan bahasa rojak dalam Seminar Bahasa Melayu Antarabangsa.

Kata Bantu + Kata Kerja Tak Transitif + Pelengkap + Keterangan
58. Hasiah masih tinggal di Muar, Johor dengan Noor Rehan.
59. Saiful sedang berwirid di dalam kamar.

Kata Bantu + Kata Kerja Tak Transitif + Ayat Komplemen + Keterangan
60. Wan Lijah telah berjaya untuk mendapat markah cemerlang dalam temu duga itu.
61. Encik Norman telah berjaya dalam peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan baru-baru ini.

Kesimpulannya, penggunaan kata bantu aspek dan kata bantu ragam yang menjadi elemen penting bagi frasa kerja dalam binaan ayat bahasa Melayu banyak membantu pengguna bahasa untuk menghasilkan ayat yang gramatis dan bermakna serta jelas penyampaiannya. Pengguna bahasa yang komited dan celik tatabahasa dapat memartabatkan bahasa Melayu dalam aspek morfologi, sintaksis dan leksikon sama ada dalam pertuturan mahupun penulisan.

7. KATA ADJEKTIF

Kata adjektif ialah kata yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama.

Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat. Kata penguat ada tiga jenis, iaitu kata penguat hadapan yang hadir sebelum kata adjektif, kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif, dan penguat bebas yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif.

Kata Penguat Hadapan
Kata Penguat Belakang
Kata Penguat Bebas

terlalu, paling, agak, begitu
sekali, benar, nian, betul
amat, sangat, sungguh

Contoh ayat:
 Pokok di belakang rumah
Rahman terlalu rendang.
 Masakan ibunya paling
sedap.
 Lukisan itu agak cantik.

Contoh ayat:
 Kelakuan budak-budak itu nakal sekali.
 Rumah di atas bukit itu
cantik betul.
 Pemandangan di situ indah nian.

Contoh ayat:
 Pakaian pemuda itu amat kemas.
 Pakaian pemuda itu kemas amat.
 Sungai itu dalam sangat.


 1. Frasa Adjektif yang diperluas.
Frasa adjektif yang diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.
Contoh : Saya gemar lagu-lagu Melayu Asli. (X)
Saya gemar akan lagu-lagu Melayu Asli. (√)
Kami benci sikapnya itu. (X)
Kami benci akan sikapnya itu. (√)

2. Bentuk Kata Adjektif
v  Kata adjektif tunggal – terdiri daripada satu perkataan. Contohnya : terang, pendek, gemuk.
v  Kata adjektif terbitan - kata adjektif yang menerima imbuhan awalan, sisipan, akhiran dan apitan.
v  Kata adjektif ganda – bermaksud makna keadaan sifat yang menyeluruh (besar-besar, cantik-cantik.)
v  Kata adjektif majmuk – rangkaian 2 kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu.
     (merah jambu, hijau daun)

3. Kata Adjektif Terbitan
i. Imbuhan Awalan teR-
Awalan ter- pada kata adjektif berfungsi sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau keadaan ‘paling’.
Contoh:
Ali ialah murid yang terkecil di kelas itu. (paling kecil)
Alan ialah murid yang terkacak di kelas itu. (paling kacak)
v  Apabila kata adjektif sudah berawalan ‘ter’ maka tidak perlu disertai oleh kata penguat yang lain.

Contoh:
Zainal mendapat markah paling terbaik. (X)
Zainal mendapat markah terbaik. (√)
Ali mendapat markah paling baik. (√)

v  Jika kata adjektif berawalan ter- digunakan, kata penguat belakang tidak boleh hadir.
Contoh :
Stadium inilah yang terbesar sekali. (X)
Stadium inilah yang terbesar. (√)
ii. Imbuhan Awalan se-
Awalan ‘se-‘ dapat menerbitkan kata adjektif yang berfungsi sebagai memberikan pengertian ‘sama dengan’.
Contoh:
Warna baju itu semerah darah. (sama merah dengan)
Gadis itu secantik bidadari. (sama cantik dengan)
Kata adjektif awalan ‘se-‘ membawa makna ‘sama dengan’ maka tidak perlu diikuti dengan kata sendi ‘dengan’
Contoh:
Kereta baharunya tidak secantik dengan kereta abang saya. (X)
Kereta baharunya tidak secantik kereta abang saya. (√)

iii. Apitan ke-...-an

Apitan ke-...-an dapat menerbitkan kata adjektif yang mendukung makna menyerupai sifat atau sama seperti. Oleh itu, penggunaan kata ‘seperti’ sebelum kata adjektif apitan ‘ke-...- an’ adalah salah.

Contoh:
Matanya seperti kemerah-merahan akibat kurang tidur. (X)
Matanya kemerah-merahan akibat kurang tidur. (√)
Pertuturan pemuda itu seperti kearaban selepas pulang dari Jordan. (X)
Pertuturan pemuda itu kearaban selepas pulang dari Jordan. (√)
Apabila kata adjektif mengalami penggandaan, maka kata nama tidak boleh digandakan lagi untuk menunjukkan maksud jamak.
Contoh:
Barang-barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (X)
Barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (√)

Rumus Penggunaan Kata Adjektif dan Kata Penguat.

Rumus

Ayat Contoh

sangat
amat + kata adjektif + sekali
sungguh


Rumah di atas bukit itu sungguh besar sekali.

ter- + kata adjektif
Razman merupakan murid yang terpandai di dalam kelasnya.


paling + kata adjektif

Bangunan itu paling tinggi di Malaysia.

paling + ter- + kata adjektif
X
Dialah paling tercantik
paling + kata adjektif + sekali
X
Nora paling ayu sekali
. Ter- + amat/sangat + kata adjektif

X

Kereta itu teramat/tersangat mahal


8 : KATA NAFI
i) Kesilapan penggunaan kata nafi tidak.
Kata nafi tidak digunakan untuk penafian dalam frasa kerja dan frasa adjektif. Contohnya:

SALAH
BETUL
bukan berjaya
bukan bertunang
bukan berusaha
bukan benar
bukan hidup
bukan kaya
bukan kecil
bukan manis
bukan mati
bukan melanggar
bukan membawa
bukan menangkap
bukan mengantuk
bukan miskin
bukan muda
bukan pandai
bukan pergi
bukan rendah
bukan tinggal
bukan tinggi
bukan tua


tidak berjaya
tidak bertunang
tidak berusaha
tidak benar
tidak hidup
tidak kaya
tidak kecil
tidak manis
tidak mati
tidak melanggar
tidak membawa
tidak menangkap
tidak mengantuk
tidak miskin
tidak muda
tidak pandai
tidak pergi
tidak rendah
tidak tinggal
tidak tinggi
tidak tua


ii) Kesilapan penggunaan kata nafi bukan
Kata nafi bukan digunakan untuk penafian dalam frasa nama dan frasa sendi nama.

SALAH
BETUL
tidak dari Kuantan
tidak di desa
tidak di Subang
tidak doktor
tidak emak mentua
tidak gas
tidak kakak
tidak Kassim
tidak ke Ipoh
tidak kerajaan
tidak ketua kampong
tidak lembu
tidak mahasiswa
tidak oleh ibu
tidak pelajar
tidak tangan
tidak tentang masakan
tidak tentang Perdana Menteri
tidak untuk kekasih
tidak untuk wanita


bukan dari Kuantan
bukan di desa
bukan di Subang
bukan doktor
bukan emak mentua
bukan gas
bukan kakak
bukan Kassim
bukan ke Ipoh
bukan kerajaan
bukan ketua kampong
bukan lembu
bukan mahasiswa
bukan oleh ibu
bukan pelajar
bukan tangan
bukan tentang masakan
bukan tentang Perdana Menteri
bukan untuk kekasih
bukan untuk wanita


.

 9 : KATA PERINTAH

1. Kata perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan menimbulkan gerak balas yang berupa tindakan. Ayat perintah berfungsi sebagai ayat yang bermaksud suruhan, permintaan, silaan ataupun larangan.

2. Contoh kata perintah:
a. Suruhan – tolong
b. Permintaan – minta, harap
c. Silaan – sila, jemput
d. Larangan – jangan, usah.

3. Contoh penggunaan kata perintah dalam ayat:
a. Tolong kembalikan buku cerita saya.
b. Minta semua peserta bersedia.
c. Harap saudara faham masalah saya.
d. Sila masuk.
e. Jemput makan.
f.  Jangan berdiri di situ.
g. Usah kamu fikirkan kisah yang sudah berlalu.

4. Kesilapan
4.1 penggabungan kata perintah.
a. Sila jangan merokok di kawasan ini. (X)
b. Tolong jangan bising di dalam perpustakaan. (X)
c. Harap jangan memijak rumput ini. (X)
d. Jangan merokok di kawasan ini. (√)
e. Jangan bising di dalam perpustakaan. (√)
f.  Jangan memijak rumput ini. (√)

*Imbuhan meN- pada kata kerja transitif harus digugurkan dalam ayat perintah.
*Imbuhan awalan kata kerja tak transitif harus dikekalkan dalam ayat perintah.


10. KATA MAJMUK
Ada dua bentuk ejaan kata majmuk, iaitu ditulis secara terpisah dan bercantum. Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Ada tiga jenis kata majmuk yang ditulis terpisah.
Kata Majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.
Contohnya : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik.
Kata Majmuk yang merupakan istilah khusus.
Contohnya : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk.
Kata Majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa.
Contohnya: tumbuk rusuk, gulung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang.
Namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993:75),
antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah:
antarabangsa
beritahu
bumiputera
jawatankuasa
kerjasama
olahraga
matahari
kakitangan
setiausaha
sukarela
tanggungjawab
tandatangan
warganegara
pesuruhjaya
suruhanjaya

Selain itu, kata majmuk yang ditulis akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan , misalnya pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani,melipatgandakan dan dikuatkuasakan.
Cara Mengenal Kata Majmuk
Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuk kata majmuk, contohnya:

v  Tandatangan tidak dapat disisipkan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan.
v  Urus setia tidak dapat disisipkan kata yang untuk membentuk urus yang setia.
v  Kakitangan tidak dapat disisipkan dan bagi membentuk kaki dan tangan
v  Tanah air tidak dapat disisipkan dan bagi membentuk tanah dan air.

Selain itu, kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya:
v  Sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan.
v  Bumiputera yang membawa makna tertentu yang terdiri daripada dua kata dasar bumi dan putera.
Golongan Kata Majmuk
Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut ini.
Penggolongan Kata Majmuk
Contoh Perkataan

Kata Nama Majmuk
guru besar, balai raya, tapian gelanggang, cakar ayam, bulan
madu, Menteri Besar, Naib Canselor, ketua murid, warganegara, ketidakadilan, persuratkhabaran,
kebolehpercayaan, tandatangan, warganegara, setiausaha.

Kata Kerja Majmuk
hapus kira, ambil alih, lipat ganda, kenal pasti, terima kasih,
gulung tikar, bersatu padu, mereka bentuk, menandatangani,
bertanggungjawab, berlatarbelakangkan
Kata Adjektif Majmuk
merah jambu. Terang hati, kuning langsat, muda remaja, panas terik, sukacita, dukacita.

Kata Tugas Majmuk
bagaimana, apabila, barangkali, kadangkala, walhal, daripada, kepada, mana lagi.


.Kesilapan dalam ejaan kata majmuk berganda.
Penggandaan unsur pertama akan dieja terpisah dan penggandaan hanya berlaku pada unsur pertama sahaja.
Surat khabar-surat khabar dijual di kedai itu (X)
Surat-surat khabar dijual di kedai itu. (√)
Ibu bapa-ibu bapa diminta hadir ke sekolah. (X)

Ibu-ibu bapa diminta hadir ke sekolah. (√)

11 AYAT TUNGGAL.

Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal terbina dalam berbagai-bagai jenis ayat sama ada ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah , dan ayat seruan.
Pembentukan ayat tunggal boleh terbina daripada subjek dan predikat yang terdiri daripada FN, FK, FA dan FS.

SUBJEK DALAM AYAT TUNGGAL.
(a) Frasa nama sebagai subjek.
i. Tan Kong Joo pelajar sekolah.
ii. Buah itu masam.
iii. Ibunya sakit.
iv. Motosikalnya telah rosak.
v. Balai raya ini untuk orang ramai.

(b) Kata ganti nama diri sebagai subjek.
i. Dia anak bongsu.
ii. Beliau guru saya.
iii. Dia adik Ragunathan.
iv. *Itu Bank Rakyat.
v. *Ini stesen bas.
(*rujuk kepada Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 102)

Namun demikian, dalam penulisan karangan, murid tidak digalakkan memulakan ayat dengan kata ganti nama tunjuk.

(c) Kata kerja sebagai subjek.
i. Membaca buku ialah hobinya.
ii. Bersenam dapat menyihatkan badan.
iii. Menyanyi ialah kerjayanya.
iv. Mencuri perbuatan yang salah.
v. Minum air boleh menghilangkan dahaga.

(d) Kata adjektif sebagai subjek.
i. Cergas bermakna badan sihat.
ii. Hijau warna kesukaannya.
iii. Harum bau bunga melur itu.
iv. Tamak ialah amalan yang keji.

PREDIKAT DALAM AYAT TUNGGAL.

(a) Frasa nama sebagai predikat
i. Encik Zulkifli pegawai polis.
ii. Kakaknya doktor mata.
iii. Bangunan itu kediamannya.
iv. Bilik itu stor barang.

(b) Frasa kerja sebagai predikat
i. Dia makan mi goreng.
ii. Anjing itu menyalak musuh.
iii. Mereka tidur.
 .
(c) Frasa adjektif sebagai predikat
i. Keropok ini sangat rangup.
ii. Rumah itu sangat besar.
iii. Abangnya sangat bijak.
iv. Budak itu baik sungguh.

(d) Frasa sendi nama sebagai predikat.
i. Buku ini untuk adik.
ii. Ayah ke Kuala Lumpur.
iii. Beliau dari Universiti Sains Malaysia.
iv. Wajahnya seperti bintang terkenal itu.


.12 : KATA PENGUAT


1. Maksud
Kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif.
2. Jenis: Terdapat 3 jenis kata penguat:

KATA PENGUAT
CONTOH

a. penguat hadapan

terlalu, paling, agak
b. penguat belakang

sekali, benar, nian
c. penguat bebas

amat, sangat, sungguh

3. Contoh:
a. Digunakan di hadapan kata adjektif.
KATA PENGUAT HADAPAN
CONTOH

terlalu
Baju di pasar raya itu terlalu mahal.

paling
Sambal tumis itu paling sedap.

agak
Jalan di kawasan itu agak bahaya.

b. Digunakan di belakang kata adjektif

KATA PENGUAT BELAKANG
CONTOH

sekali
Pendapat murid itu baik sekali.

nian
Nyaman nian udara di puncak pusat peranginan tanah tinggi.


benar
Cantik benar rantai mutiara ini.
c. Digunakan secara bebas sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif.

KATA PENGUAT BEBAS
CONTOH
amat
1. Kraf tangan itu amat cantik.
2. Kraf tangan itu cantik amat
sangat
1. Beg pakaian yang dibawa oleh Suria
    sangat berat.
2. Beg pakaian yang dibawa oleh Suria
    berat sangat.

sungguh
1. Kereta yang dipandu oleh Jazeman
    sungguh laju.
2. Kereta yang dipandu oleh Jazeman
    laju sungguh.


d. Terdapat juga unsur penguat yang boleh hadir berderetan sebelum kata adjektif. Contohnya, sungguh amat merdu, sungguh kurang sopan, dan terlalu amat pedih. (Tatabahasa Dewan m.s 390)

Contoh:
a. Suaranya sungguh amat merdu.
b. Perangainya sungguh kurang sopan.
c. Kata-katanya terlalu amat pedih.


13 : DARJAH PENGHABISAN
1.1 se + kata adjektif + gandaan + kata nama
Contoh:
a. Setinggi-tinggi gunung, tinggi lagi hasrat kami.
b. Sebijak-bijak budak itu, akhirnya tertipu juga.
c. Faridlah sebaik-baik sahabat yang pernah saya kenali.
1.2 ter + kata adjektif
Contoh:
a. Aminlah murid yang terpandai di dalam kelas ini.
b. Liza antara gadis yang tercantik di kampong ini.
c. Jambatan Pulau Pinang ialah jambatan yang terpanjang di Asia.
1.3 paling + kata adjektif
Contoh:
a. Antara adik-beradiknya, Fifilah yang paling cerdik.
b. Kita mesti mencari jalan penyelesaian yang paling baik.
c. Menara Berkembar Petronas ialah bangunan yang paling tinggi di Malaysia.
1.4 kata adjektif + sekali
Contoh:
a. Perniagaan Encik Sulaiman maju sekali.
b. Sedap sekali ayam goreng ini.
c. Suasana di dalam dewan ini meriah sekali.
1.5 ter + amat, sangat + kata adjektif
Contoh:
a. Raja itu teramat baik terhadap rakyat baginda.
b. P. Ramlee seorang seniman agung yang teramat masyhur.
c. Kek yang tersangat lazat ini pernah saya makan.
d. Shamimi tersangat baik sehingga kami begitu sayang kepadanya.

1.6 amat, sungguh, sangat + kata adjektif + sekali
Contoh:
a. Peserta larian itu amat cergas sekali.
b. Kain songket di kedai itu sungguh halus sekali.
c. Suara penyanyi itu sangat merdu sekali.

2. Kesilapan kata penguat darjah penghabisan.

SALAH
BETUL

paling terbaik sekali baik sekali

paling terbaik paling baik

paling tercantik sekali cantik sekali

paling tercantik paling cantik

paling termasyhur paling masyhur

paling masyhur sekali masyhur sekali

terpandai sekali terpandai

pandai sekali
terindah sekali
terindah

terpandai sekali
terpandai

tertinggi sekali
tertinggi

terendah sekali
Terendah


13. IMBUHAN ‘meN-...-kan’ DAN ‘meN-...-i’

Imbuhan apitan meN-, meN-...-kan dan meN-...-i akan membentuk kata kerja transitif yang memerlukan objek atau penyambut sebagai unsur predikatnya.
1. Kata Kerja apitan ‘meN-...-kan’ dan ‘meN-‘
meN-...-kan = 2 objek (objek tepat dan objek sipi)
meN- = 1 objek dan frasa keterangan
contoh: Pah Tijah membuatkan [Pak Mansor] [secawan kopi]
                                                    objek tepat      objek sipi
Pah Tijah membuat [secawan kopi] untuk Pak Mansor.
                                 Objek tepat          frasa keterangan          
Imbuhan meN-...-kan
Imbuhan meN-
Naseer mencarikan Pak Zul akar Tongkat Ali.
Naseer mencari akar Tongkat Ali untuk Pak Zul
Ibu memasakkan bapa bubur kacang.
Ibu memasak bubur kacang untuk bapa.
Nazimah menjahitkan Hanif sehelai baju
Nazimah menjahit sehelai baju untuk Hanif.
Min membelikan Syarifah senashkah majalah.
Min membeli senashkah majalah untuk Syarifah.

Kekecualian:
Terdapat kekecualian bagi rumus di atas bagi kata dasar beri dan ajar yang menerima imbuhan apitan meN-...-kan dan meN-
Contoh: Kakak memberikan segelas air [kepada adik.]
                         Objek frasa                       keterangan
              Kakak memberi adik [segelas air.]
                     Objek tepat           objek sipi

              Kakak mengajarkan Matematik kepada adik.
              Kakak mengajar adik Matematik.

2. Kata kerja meN-...- kan dan meN-...-i dari segi kedudukan objek tepat dan objek sipi.
v  Kedua-dua jenis imbuhan ini boleh digabungkan dengan kata dasar yang sama.
v  meN-...-kan akan diikuti oleh objek tidak bernyawa (benda)
v  imbuhan meN-...-i pula akan menerima 2 objek (objek tepat [objek bernyawa] dan objek sipi)
Contoh: Baginda mengurniakan [hadiah] kepada pembesar istana itu.
                                        KKT Objek               Frasa keterangan
Baginda mengurniai [pembesar istana itu] [hadiah].
                    KKT          objek tepat               objek sipi
Imbuhan meN-...-kan
Imbuhan meN-...-i

Puan Zu menghidangkan ayam goreng kepada kami.

Puan Zu menghidangi kami ayam goreng.

Sultan Kedah menganugerahkan bintang kehormatan kepada Perdana Menteri.

Sultan Kedah menganugerahi Perdana Menteri bintang kehormatan.

Ketua kampung menghadiahkan basikal kepada murid miskin.
Ketua kampung menghadiahi murid miskin sebuah basikal.


3. Kata kerja meN-...-kan dan meN-...-i dari sudut makna (semantik).
Dari segi semantik iaitu makna, perkataan dasar yang bergabung dengan imbuhan meN-...- kan atau meN-...-i juga membawa pengertian makna yang tidak sama. Oleh itu, rumus-rumus yang diterangkan di atas tidak boleh digunakan untuk kata dasar yang tidak sama dari segi makna apabila bergabung dengan imbuhan meN-...-kan dan meN-...-i. Contoh perkataan-perkataan itu adalah seperti yang berikut ini.
Kata dasar
Imbuhan apitan: meN-...-kan dan meN-...-i

turun
menurunkan – menuruni

masuk
memasukkan – memasuki

serta
menyertakan – menyertai

kahwin
mengahwinkan – mengahwini

jalan
menjalankan – menjalani

naik
menaikkan - menaiki

Contoh ayat:
Pemandu teksi itu menurunkan penumpang di hadapan bangunan itu. (menyuruh penumpang turun)
Bas yang sarat dengan penumpang itu menuruni jalan yang curam itu dengan lajunya. (turun melalui jalan yang curam).
v  Ibu memasukkan garam secukup rasa ke dalam gulai ayam itu. (membawa masuk garam, mengisi garam)
Siti akan memasuki acara lumba lari 100 meter. (mengambil bahagian dalam acara lumba lari)
v  Bapa menyertakan wang tunai bersama-sama dengan surat itu. (mengirimkan wang tunai bersama-sama, mengembarkan wang tunai bersama-sama)
Murid-murid itu akan menyertai acara larian maraton di Kuala Lumpur. (mengikut serta, mengikuti acara larian).
v  Pak Abu hendak mengahwinkan anak perempuannya dengan anak orang kaya itu. (menjadikan anaknya berkahwin)
Pak Abu mengahwini janda muda itu setelah isterinya meninggal dunia. (berkahwin dengan janda muda)
v  Para doktor bertungkus lumus menjalankan pembedahan itu. (melaksanakan pembedahan)
Pak Hassan telah selamat menjalani pembedahan jantung di Institut Jantung Negara. (mengalami atau melalui pembedahan jantung).
v  Ahli Pengakap itu menaikkan bendera Malaysia semasa perhimpunan sekolah. (menjadikan bendera naik)

Beberapa orang murid berebut-rebut untuk menaiki bas yang penuh dengan penumpang itu. (naik bas)

14. FUNGSI –nya DALAM AYAT

Dalam Tatabahasa Dewan (1993), -nya merupakan kata ganti nama diri orang ketiga yang diletakkan pada akhir kata sahaja. Ganti nama diri ketiga, -nya digunakan apabila kita tidak mahu menyebut nama orang yang kita bercakap tentangnya sekali atau berulang-ulang kali. Sebagai contoh:
1. Saya amat simpati akan dirinya. (Saya sangat simpati akan Aina.)
2. Saya memarahi Ahmad kerana dia telah memecahkan pasunya yang mahal itu. (Saya memarahi Ahmad kerana dia telah memecahkan pasu dia yang mahal itu.)

Fungsi –nya juga dapat digantikan dengan dia atau beliau. Sebagai contoh:
3. Hantar beg itu kepadanya. (Hantar beg itu kepada dia/beliau.)
4. Doktor Aliff telah menghantar surat peletakan jawatan kepada majikannya. (Doktor Aliff telah menghantar surat peletakan jawatan kepada majikan beliau.)

Penggunaan –nya yang merujuk kepada Tuhan, ditulis dengan huruf besar dan didahului oleh tanda sempang (-). Penggunaannya terdapat dalam doa, seperti;
5. “Hanya kepada-Nya tempat aku mengadu dan bermohon.”

Fungsi –nya sebagai kata tugas dalam Tatabahasa Dewan terdiri daripada kata penekan dan kata pembenda. –nya sebagai kata penekan memberikan penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. –nya jenis ini juga digolongkan sebagai –nya penegas. Misalnya:
6. Sesungguhnya, budak itu telah difitnah sebelum ini.
7. Pokok kelapa itu nampaknya akan tumbang.
8. Bahawasanya, tuntutan saman itu perlu diteruskan bagi membersihkan nama baik kita.

Kata pembenda menurut Tatabahasa Dewan ialah bentuk kata yang menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Sebagai contoh –nya sebagai kata pembenda yang hadir pada akhir kata sifat itu mengubahkan kata sifat itu menjadi kata nama.
Contohnya:
9.   Bukan kepalang rindunya kepadaku.
10. Dia menolak batang kelapa itu dengan kuatnya.

Fungsi –nya pada akhir kata nama membawa makna milik. Contohnya:
11. Kunci keretanya telah hilang.
12. Rumah di atas puncak bukit itu rumahnya.

Penggunaan –nya dalam ayat berfungsi sebagai objek kata kerja transitif.
13. Lebai Musa telah menutupnya dengan papan.
14. Moin telah mengecatnya setelah didesak oleh ibunya.
15. Halim menumbuknya beberapa kali.

Perkataan –nya juga digunakan untuk merujuk kepada perkataan atau perkara yang dinyatakan sebelumnya. Pada mulanya, Ahmad hanya mengharapkan dia lulus sahaja dalam peperiksaan itu. Namun, harapannya bertukar apabila melihat abangnya telah memperoleh ijazah kelas pertama.
Fungsi –nya dapat pula merujuk kepada penyertaan. –nya membawa makna ‘berserta’ atau ‘bersama-sama’.
16. Siapakah yang belajar dengannya semalam.
17. Ridzuan sedang bergurau dengannya di depan rumah.

-nya juga menunjukkan manfaat. Ada pihak lain yang mendapat manfaat daripada sesuatu perbuatan.
18. Sudin menghadiahkan jam tangan yang mahal kepadanya.
19. Ibu memasakkan bubur untuk tetamunya.

Penanda wacana juga menggunakan –nya.
20. Kita mestilah berfikir semasak-masaknya apabila membuat pilihan. Seandainya, kita  salah membuat pilihan, maka musnahlah impian kita.
21. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bekerjasama untuk menjayakan wawasan  negara. Kesilapan dalam penggunaan –nya.

1.   Kata ganti diri ketiga ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi ‘ianya’.
Contoh:
a. Penagihan dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras segera kerana bimbang ianya akan menular. (X)
b. Penagihan dadah dalam kalangan pelajar perlu dibanteras segera kerana bimbang
    perbuatan itu akan menular. (√)

2. Ayat yang hendak dipasifkan, bentuk –nya harus digantikan dengan kata atau frasa nama yang utuh. Binaan ayat tidak dapat diterima, jika –nya tidak digantikan. Rujuki ayat 22 dan 24 di bawah ini.
22. Nya telah ditutup oleh Lebai Musa dengan papan (X)
23. Lubang telah ditutup oleh Lebai Musa dengan papan. (√)
24. Nya telah dicat oleh Moin setelah didesak oleh ibunya. (X)
25. Bilik telah dicat oleh Moin setelah didesak oleh ibunya. (√)
26. Nya ditumbuk oleh Halim beberapa kali. (X)

27. Ahmad ditumbuk oleh Halim beberapa kali. (√)

14 : KATA PARTIKEL
Kata partikel atau kata penegas berfungsi untuk memberikan penekanan kepada frasa predikat atau bahagian-bahagiannya.
     -lah, -tah, dan –kah

Penggunaan kata penegas dalam ayat.
    Dalam bahasa bertulis, unsur yang ditegaskan atau difokuskan dalam sesuatu ayat harus dikedepankan.
    
SALAH
BETUL
      Mereka datang bilakah?
    Bilakah mereka datang?

      Anaknya pintarkah?   
    Pintarkah anaknya?

      Gerangan gadis itu siapakah?
    Siapakah gerangan gadis itu?

      Komputer baharuku itulah.      
    Itulah komputer baharuku.

      Kunciku manatah?
     Manatah kunciku?

      Usaha kita sia-sialah.
     Sia-sialah usaha kita.


Penulisan kata penegas pun
Penulisan kata penegas pun tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya.
       
SALAH
BETUL
      Kakakpun hendak pergi ke bandar.
    Kakak pun hendak pergi ke bandar.

    Saya tidak akan mengaku kalah biar pun keletihan.
    Saya tidak akan mengaku kalah biarpun keletihan.


Sudah ditetapkan bahawa tiga belas (13) patah kata seperti yang berikut ini perlu ditulis serangkai (dicantumkan) dengan kata partikel pun, iaitu:
    adapun                           andaipun                       ataupun                     bagaimanapun
    biarpun                          kalaupun                      kendatipun                  lagipun
    mahupun                       meskipun                     sekalipun                   sungguhpun
    walaupun

Kata penegas pun ditulis terpisah daripada perkataan yang mendahuluinya jika pun bermaksud:
a) juga - Adik pun ingin pergi ke pasar.
b) bahkan - Berjalan pun dia tidak boleh, apatah lagi berlari.
c) biar - Betapa sukar pun projek itu, dia tetap akan meneruskannya.
d) menguatkan pokok ayat - Tidak ada seorang pun calon yang gagal  
    dalam  peperiksaan itu.
e) turutan - Selepas itu, pasukan polis pun bertindak.
f) Penguat kata ganti tak tentu - Sesiapa pun boleh masuk.

Contoh kata penegas lain:
  jua, juga, sahaja, lagi, memang dan hanya.
Selain itu, terdapat kata penegas yang bebas dari segi kehadirannya dalam ayat.
Contoh:
Adik juga ingin pergi ke Sabah.

Adik ingin juga pergi ke Sabah.

Tiada ulasan: