Sabtu, 4 Februari 2023

SOALAN BAHASA MELAYU SPM TAHUN 2021 KERTAS 2, SOALAN 1 MORFOLOGI YANG TELAH DIKEMUKAKAN PADA TAHUN LEPAS.

 


          Soalan 1 : Morfologi berkaitan kata kerja transitif telah ditanya pada tahun         lepas. kemungkinan soalan seperti ini tidak  akan ditanya semula pada tahun ini.

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI KELANTAN TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)


              Nota kata adjektif:-


     Jawapannya:-

     Terdapat tujuh kata adjektif dalam petikan dan anda dikehendaki memilih empat kata

      adjektif sebagai jawapan. Kata adjektif berkenaan:-

      i)      baik

     ii)      muda

    iii)      kecil

     iv)     tua

      v)     bernas

      vi)    indah

     vii)    lembut.

       Kemudian, anda dikehendaki membina empat ayat menggunakan kata adjektif 

       yang anda pilih.

       i)

      ii)

      iii)

      iv)      

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 

       Nota kata adjektif:-


      Jawapan:-

     Berdasarkan petikan terdapat  enam kata adjetif yang dikesan. Anda perlu menulis empat
,    kata adjektif daripada enam kata adjektif yang di senaraikan, iaitu:-

     i)       kritikal

    ii)       pantas

   iii)       baharu

    iv)      tepat

     v)      palsu

    vi)      hangat

    Kemudian anda perlu membina ayat menggunakan empat kata adjektif yang telah anda          pilih.

   i)

   ii)

   iii)

    v)


Jumaat, 3 Februari 2023

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM KOTA BELUD SABAH TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 


SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM SBP TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 Nota Kata Terbitan:-


Jawapannya, pelajar mempunyai banyak pilihan jawapan dan pastikan anda memilih empat kata nama terbitan daripada sebelas pilihan jawapan seperti yang disenarai di bawah.

i)        pinjaman

ii)       pembiayaan

iii)      barangan

iv)      kebiasaan

v)       kewangan

vi)      kehendak

vii)     keperluan

viii)    pengetahuan

ix)      pengurusan

x)       perbelanjaan

xi)      kebebasan

Kemudian pelajar perlu menulis empat ayat menggunakan kata nama terbitan yang telah dipilih.

i)

ii)

iii)

iv)SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI SABAH TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 

Nota Kata nama dan kata kerja

 

1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.

    Nama Am

2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya.

 

Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

 

Manusia , orang

ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll

binatang

ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll

tumbuh- tumbuhan

pokok, betik, rumput, lalang dll

benda

pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll

tempat

pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

 

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

 

Kata Nama Khas

1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.

2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.

    Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

    Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

 

manusia

Zaidi, Mei Fong,

Subramaniam

binatang

Tompok (kucing),

Jalak (ayam)

tempat

Muar (daerah),

Seremban (bandar),

Jepun (negara)

bangunan

Pudu Raya (perhentian bas dan teksi),

Menara Tun Razak (pejabat)

judul buku

Keluarga (majalah),

Rentong (novel),

Kamus Dewan ( buku)

benda

Proton Perdana

(kereta), Pilot

(pen), Seiko (jam)

 

KATA KERJA

Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan.Dalam sesebuah ayat,kata kerja berfungsi sebagai predikat. Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan. Contohnya, berjalan, makan, memakan, dimakan dan sebagainya. Kata kerja terbahagi kepada, kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). Menurut (Nik Safiah Karim et al. 2009), kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu, kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.Kata Kerja Transitif
Kata Kerja Transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek). Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan 'me-' sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan seperti mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan.

Contoh ayat: Ali menyepak bola.
                     Mereka memancing ikan.

Berdasarkan contoh di atas, jelas perbuatan menyepak, memancing tersebut terkena kepada orang atau benda lain.

Contoh: Kucing itu menangkap seekor burung.\
             Perempuan itu menjual sayur.
             Bapa itu sedang menulis surat.

Menurut Tatabahasa Dewan, kata kerja transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Contoh:

    Subjek                     Kata Kerja Transitif                Objek
1. Kakak                      memasak                                kari ayam.
2. Farid                        menendang                             bola.
3. Sabri                        menulis                                   surat.

Jenis-jenis Kata Kerja Transitif 
Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada dua jenis:
a) Kata kerja transitif aktif- berfungsi dalam ayat aktif
    Anisah mencuci pakaian di tepi sungai.
b) Kata kerja transitif pasif- berfungsi dalam ayat pasif
    Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai.

Kata Kerja Tak Transitif
Kata Kerja Tak Transitif ialah kata kerja yang tidak mengambil apa-apa objek. Menurut Tatabahasa Dewan, kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.

Jenis-jenis Kata Kerja Tak Transitif

a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap
Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat (Nik Safiah Karim et al. 2009) . Contoh:

   Subjek            Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap           Pelengkap
1.Adik                bermain                                                         di padang.
2.Alias                tinggal                                                           di Kedah.

b) Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap
KAta Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contoh:
   Subjek               Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap             Keterangan
1.Mereka              makan                                                                            di sawah.
2.Mereka              membeli-belah                                                               di Ipoh.


Jawapannya:-

Kata Nama:-

i)     Universiti Putra Malaysia ( UPM)

ii)    dron

iii)   Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara, Besut.

Bina dua ayat menggunakan kata nama yang telah anda peroleh:-

i)    Dron tersebut digunakan oleh tentera Malaysia untuk mengawal kegiatan pengganas

      yang sering menceroboh kawasan persisiran pantai negara.

ii)   Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara, Besut telah 

       menjalankan kaedah semaian hidroponik padi terkini.

Kata kerja:

i)    menggunakan

ii)   merakam

iii)  memperkenal

iv)  pengeluaran

v)   penerbangan

Bina dua ayat menggunakan kata kerja yang anda pilih daripada lima lima kata kerja yang terdapat dalam petikan:-

i)   Fatimah menggunakan pisau untuk memotong sayur -sauran

ii)  Daud merakamkan video sepanjang  lawatan mereka ke Pulau Tioman sebagai kenang-          kenanngan.


SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SPM LIMBANG SARAWAK TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 

KATA BILANGAN
1.   Maksud:
    Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama : orang, binatang, benda atau perkara.

2.  Contoh Kata bilangan
           
Jenis Kata Bilangan
Contohnya
Kata bilangan tentu
1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2. Boleh diikuti oleh penjodoh bilangan
Satu, dua, tiga, dan seterusnya
Contoh ayat: Dua ekor kambing.
Kata bilangan tak tentu. (Menunjukkan bilangan yang tidak tentu)
Beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-setengah, dan sebagainya.
Contoh ayat: Segala maklumat akan dikumpulkan.
Kata bilangan pecahan.
(Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan)
Suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya.
Contoh ayat: Hanya sepertiga ibu bapa murid tahun enam yang hadir ke majlis itu.
Kata bilangan pisahan.
(Menunjukkan bilangan yang berpisah)
Setiap, tiap-tiap, setiap, masing-masing.
Contoh ayat: Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.
Kata bilangan himpunan.
(Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan)
Kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sebagainya.
Contoh ayat: Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian setiap tahun.
Kata bilangan tingkat.
(Menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah)
Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Contoh ayat: Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan lukisan.

Jenis Kata Bilangan

contoh

Kata bilangan himpunan

1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.

2. Boleh diikuti dengan penjodoh bilangan.

3. Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan.

1. satu,dua tiga, sepuluh

2. Dua ekor kambing.

3. keempat-empat, berpuluh-puluh, berjuta-juta, berabad-abad

4. Kebun Pak Abu menghasilkan berbakul-bakul durian setiap tahun.

Kata bilangan tak tentu

1. Menunjukan bilangan yang tidak tentu.

1. segala, semua, para, beberapa, seluruh

2. Segala maklumat akan dikumpulkan.

Kata bilangan tingkat

1. menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah.

1. pertama, kedua, ketiga

2. Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan melukis.

Kata bilangan pecahan

1. Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan.

1. setengah. sepertiga, dua pertiga, seratus peratus

2. Hanya sepertiga ibu bapa murid Tahun Enam yang hadir ke majlis itu.

Kata bilangan pisahan

1. Masing-masing, tiap-tiap, setiap

2. Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.

Jawapannya seperti dalam senarai di bawah. Anda perlu menyenarai empat daripada lima kata bilangan yang disenaraikan.

i)    kedua

ii)   sebahagian

iii)  sesetengah

iv)  masing-masing

v)   segala

Kemudiam, anda perlu membina empat ayat menggunakan kata bilangan yang telah anda pilih.

i)

ii)

iii)

iv)

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SPM KUALA LUMPUR TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

 Nota berkenaan Kata Hubung


Perkataan yang bertugas untuk menghubungkan atau menyambungkan dua ayat tunggal atau lebih daripada dua ayat tunggal. Ayat yang terhasil daripada penyambungan dua ayat atau lebih daripada dua ayat dinamakan ayat majmuk.

Kata Hubung Gabungan


Kata hubung gabungan menyambungkan dua ayat yang sama penting kedudukan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al: 2004 : 239), kata hubung gabungan ialah jenis kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama taraf sifatnya. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan.


Contoh:


1. Dia membuka almari lalu mengambil bajunya.
2. Roziah mendengar radio sambil menggosok baju.

 


Kata hubung pancangan menyambungkan satu ayat induk dengan satu atau lebih ayat kecil.
         
Ayat utama                              Ayat Kecil
1. [ Asmah senyum ] kerana [ dia sangat gembira ]
2. Kami akan berhenti menjalani latihan bola sepak jika hujan bertambah lebat.
3. Dia tidak putus asa walaupun dia tidak berjaya dalam temuduga tersebut.

Menurut Tatabahasa Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 :240), kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa-klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu :

1.    Kata hubung pancangan relatif
2.    Kata hubung pancangan komplemen
3.    Kata hubung pancangan keterangan


Jawapannya seperti tersenarai di bawah. Anda hanya perlu memilih empat kata hubung

daripada enam kata hubung yang disenaraikan di bawah.

i)   yang

ii)  untuk

iii) dengan

iv) dan

v)  jika

vi) tetapi

Bina empat ayat menggunakan kata hubung yang telah anda pilih.

i)

ii)

iii)

iv)

Selasa, 31 Januari 2023

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SPM NEGERI TERENGGANU TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

                            BAHAGIAN A : SISTEM DAN APLIKASI BAHASA

[35 markah]

 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kenal pasti dan senaraikan empat kata bantu. Kemudian bina satu ayat anda sendiri daripada setiap kata bantu tersebut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menggunakan perkataan tersebut sebagai peribahasa atau kata nama khas.

       Sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini sudah memasuki tahun kedua diraikan dalam suasana pandemik. Masyarakat di negara kita berada dalam kegelisahan ekoran gejala COVID19 yang masih menular. Sebelum ini, usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan telah menyebabkan rakyat melalui pelbagai keperitan dan kesengsaraan dalam perjuangan bagi menentang penjajah. Terdapat rakyat yang berjuang dengan mengangkat senjata dan ada yang menggunakan ketajaman mata pena kerana mahu membebaskan negara daripada penjajah. Oleh itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan demi generasi masa depan.

Dipetik dan diubah suai daripada

 ‘Warnai Kemerdekaan dengan Semangat Perjuangan’

oleh Shafry Salim

Utusan Online 27 Ogos 2021 [

8 markah]

Nota : Kata Bantu

 Kata Bantu Aspek

Perbezaan masa perbuatan dilakukan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama, iaitu menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu / ragam.

Kata Bantu boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata bantu aspek dan kata bentuk ragam.

i) Kata Bantu Aspek
Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu sudah, sedang atau belum dibuat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa iaitu sama ada lampau, kini atau masa hadapan. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah, baru, pernah, sedang, masih, akan dan belum.

ii) Kata Bantu Ragam.
Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak, mahu, harus, mesti, boleh dan dapat.

Berdasarkan Tatabahasa Dewan edisi Baharu, kata bantu ragam menerangkan perasaan dan pendapat orang yang melakukan perbuatan ini.

 


       Jawapannya: kata bantu yang terdapat dalam petikan dihitamkan perkataannya. 
       Anda boleh memilih empat daripada lima kata bantu yang disenaraikan.
  
        i)   sudah

       ii)   masih

      iii)   telah

      iv)   mahu

       v)   harus

     Anda perlu membina empat ayat menggunakan kata bantu yang telah anda pilih.

     i)  Ayah sudah berhenti  sebagai seorang anggota keselamatan dua tahun yang lepas.

    ii)  Siti masih belum menerima pinangan pemuda itu untuk menjadi isterinya.

   iii)  Razak telah meninggal dunia dua tahun yang lepas.

   iv)  Emak mahu Siti menerima tawaran kemasukan ke sekolah berasrama penuh yang ditawarkan
          oleh pihak kerajaan.


Isnin, 30 Januari 2023

JAWAPAN SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 SET 2 , SPM NEGERI PERAK TAHUN 2022, SOALAN NO.1 : MORFOLOGI (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

                                 BAHAGIAN A : SISTEM DAN APLIKASI BAHASA

[ 35 markah]

 Soalan 1 - Morfologi

Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan empat kata adjektif perasaan. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama

SEREMBAN: Robot hasil ciptaan pereka cilik dari Sekolah Kebangsaan (SK) Dato Ahmad Manaf bukan sahaja kreatif tetapi juga mempunyai elemen patriotik. Robot yang diberi nama Merdeka Rero Micro itu direka cipta sempena perarakan sambutan Hari Kemerdekaan negara baru-baru ini.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK Dato Ahmad Manaf, Azrie Abu Talib, berkata rekaan berkenaan ialah cetusan idea murid sekolah itu sendiri sebelum ditambah baik guru penyelaras serta guru subjek Reka Bentuk dan Teknologi. “Kami berpendapat, setiap kanak-kanak pasti suka akan perarakan sambutan Hari Kemerdekaan yang diadakan secara besar-besaran dan sangat meriah di Dataran Merdeka pada setiap tahun. Dengan pelbagai kenderaan berhias yang cantik dan kenderaan berperisai yang kelihatan gagah daripada pasukan keselamatan, sememangnya akan membuatkan kanak-kanak berasa gembira. Namun, pasti mereka akan berasa kecewa jika tidak berpeluang menyaksikannya. Jadi, timbul idea untuk menghasilkan ciptaan ini. Penghasilan robot Merdeka Rero Micro telah membuktikan generasi sekarang mempunyai semangat cinta akan negara yang amat baik,” katanya ketika ditemui pihak kami.

(Dipetik dan diubah suai daripada

 ‘Murid Serlah Semangat Patriotik dalam Kreativiti Cipta Robot’

 oleh Ahmad Hasbi,

 Berita Harian, 3 September 2022)

[8 markah]

Kata Adjektif


Kata adjektif menerangkan sifat atau keadaan bagi suatu kata nama atau frasa nama. Kata adjektif disertai dengan kata keterangan amat, paling dan sangat. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, kata adjektif dapat dibahagikan kepada sekurang-kurangnya sembilan kumpulan berdasarkan makna perkataannya, iaitu:

 


   
    Jawapan, pilih  empat kata adjektif perasaan dari kata adjektif perasaan yang 
    dihitamkan pada petikan soalan.
 
    i)   suka
  
   ii)   gembira

  iii)   kecewa
 
   iv)  cinta

   v)   meriah

  Anda perlu membina empat ayat menggunakan kata adjektif perasaan yang anda 
  peroleh.

  i)     Saya sangat suka  cara Cikgu Muhammad mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di 
          dalam kelas.

 ii)     Saya amat gembira kerana dapat menyertai pertandingan hoki peringkat daerah.

iii)    ........................................................................................................................................

iv)    ........................................................................................................................................