LAMAN WEB INTERAKSI GURU DAN PELAJAR

LAMAN BAHASA MELAYU INI DIWUJUDKAN SEBAGAI KEMUDAHAN GURU DAN PELAJAR BERINTERAKSI SERTA SEBAGAI PENGUKUHAN SITUASI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM KELAS. SEMOGA PELAJAR KELAS 4K1, 4K2, DAN PELAJAR KELAS 5 SAINS SMK SERI LONDANG DAPAT MENGGUNAKAN BLOG INI SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN BERBAHASA TERUTAMA MURID KELAS 5 SAINS BAKAL MENGHADAPI KERTAS BAHASA MELAYU (1103) SPM 2018 . SEMOGA ANDA SENTIASA CEMERLANG. SEBAGAI MAKLUMAN, SAYA SENTIASA MENAMBAH MENU BAHAN BAHASA DI SUDUT KANAN BLOG INI UNTUK MEMUDAHKAN PELAJAR MENCARI BAHAN BAHASA SAMA ADA BAHAN DARIPADA MEDIA MASSA SEPERTI AKHBAR-AKHBAR TEMPATAN, RUJUKAN KAMUS DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, RUJUKAN MAJALAH TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, KOLEKSI SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR ,KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA. SEMOGA BAHAN-BAHAN BERKENAAN DAPAT MEMBANTU PELAJAR MENJALANKAN TUGASAN DAN SUMBER UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT BAHASA. INSYA ALLAH SAYA AKAN SENTIASA BERUSAHA UNTUK MENJADIKAN BLOG INI KONDUSIF SEBAGAI MEDIA MAYA UNTUK PELAJAR BERJAYA MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA. DOAKAN SAYA SENTIASA SIHAT MENGENDALIKAN BLOG INI SEBAIK-BAIKNYA. AAMIIIIN. SAYA JUGA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENGUNJUNG MAYA YANG SENTIASA MENGUNJUNGI BLOG LAMAN BAHASA MELAYU SPM INI. KEBERADAAN ANDA MEMOTIVASI SAYA UNTUK BERBAKTI KEPADA ANAK BANGSA SERTA MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGGSAAN, BAHASA JIWA BANGSA. SAYA MENGHARGAI SEKIRANYA ADA CADANGAN DARIPADA PENGUNJUNG TERUTAMA UNTUK MEMANTAP KEBERADAAN BLOG INI SEBAGAI SUMBER RUJUKAN BAHASA MELAYU.

Sabtu, 22 September 2018

SOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN SOALAN 1 (RUMUSAN) DAN SOALAN 2(A) PEMAHAMAN UMUM PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI SARAWAK (KOTA BELUD)


Soalan 1: Rumusan
[30 markah]

Baca petikan di bawah dengan telitinya, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik dan kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

              Malaysia menunjukkan peningkatan sebanyak 33 mata kepada 431 mata bagi Literasi Bacaan dalam laporan Program Pentaksiran Pelajar Antarabangsa (PISA) 2015 berbanding hanya 398 mata pada PISA 2012. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan (Pembangunan Profesionalisme Keguruan), Datuk Dr Amin Senin mengatakan bahawa pencapaian bagi domain Literasi Bacaan lebih baik berbanding dua domain lagi iaitu Literasi Matematik dan Literasi Saintifik. Literasi Matematik Malaysia hanya meraih penambahan 25 mata daripada 421 mata pada PISA 2012, manakala Literasi Saintifik meningkat 23 mata daripada 420 mata (PISA 2012). Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan melaksanakan prakarsa berkesan untuk meningkatkan pencapaian subjek Sains dan Matematik dalam kalangan murid.

             Bagi meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik, Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperhalusi setiap program Pendidikan. Selain itu, pembudayaan Sains dan Matematik diterapkan dalam diri pelajar sejak kecil lagi. Dalam hal ini, tanggungjawab memupuk minat dalam kedua-dua mata pelajaran ini bukan sahaja terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya pihak sekolah perlu bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran tersebut. Persepsi segelintir masyarakat tentang kesukaran mempelajari mata pelajaran ini sebenarnya mampu mematikan minat dan keinginan pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini dengan lebih baik. Selain itu, faktor kerisauan pelajar terhadap pencapaian mata pelajaran Sain dan Matematik dan kurangnya pendedahan dari aspek kerja dalam bidang berkenaan menyebabkan pelajar tidak meminati mata pelajaran tersebut. Dari aspek yang lain pula, sikap ibu bapa yang tidak memberikan dorongan kepada anak-anak menyebabkan anak-anak tidak meminati Sains dan Matematik.

            Pendekatan seterusnya ialah kempen kesedaran tentang mata pelajaran Sains dan Matematik dalam kalangan masyarakat perlu diperhebat. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui kempen akan dapat menyedarkan lebih banyak pihak akan kemaslahatan mata pelajaran ini kepada negara. Selain itu, dalam bidang kerjaya pula, pihak industri disarankan menjadi rakan kongsi ilmu dengan Kementerian Pendidikan. Hasil daripada kolaboratif tersebut memudahkan percambahan idea dan pengintegrasian kepentingan mata pelajaran Sains dan Matematik melalui pelbagai program dapat direalisasikan. Bagi melonjakkan kecemerlangan dalam mata pelajaran tersebut, pelajar mestilah menerima teknik pengajaran berasaskan KBAT. Mereka harus dibimbing supaya dapat berfikir secara kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah. Pengaruh rakan sebaya yang boleh menghalang murid mempelajari Sains dan Matematik perlu dihapuskan dalam diri mereka. Dalam hal ini,guru dan pelajar perlu bekerjasama mencapai objektif pembelajaran yang lebih holistik. Guru juga perlu sentiasa mengemas kini pengetahuan semasa dalam pengajaran dan pemudahcaraan supaya dapat menarik minat pelajar seterusnya meningkatkan pencapaian mata pelajaran tersebut. Tuntasnya, prakarsa membudayakan Sains dan Matematik perlu dilaksanakan oleh semua pihak supaya pencapaian pelajar dalam Program Pentaksiran Pelajar Antarabangsa (PISA) mata pelajaran ini pada tahun 2018 membanggakan semua pihak.


(Dipetik dan diubah suai daripada
Pencapaian Sains dan Matematik dalam PISA 2015.
Oleh Nas Norziela Nasbah.
Berita Harian, Disember,2016
Cadangan jawapan:-


Pengenalan:-

Petikan membincangkan cara-cara/usaha-usaha/pendekatan/kaedah/tindakan/prakarsa/strategi meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik di Malaysia/ di negara kita.

atau

Rumusan membincangkan cara-cara/usaha-usaha/pendekatan/kaedah/tindakan/prakarsa/strategi meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik dan kebaikan menguasai mata pelajaran tersebut.

Cadangan Isi Tersurat:- ( langkah-langkah meningkatkan pencapaian mata pelajaran sains dan matematik)

Bil
Isi tersurat
Markah
1
Kementerian Pendidikan Malaysia akan memperhalusi setiap program pendidikan
2
2
pembudayaan Sains dan Matematik diterapkan dalam diri pelajar sejak kecil
2
3
pihak sekolah perlu bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan kecemerlangan mata pelajaran.
2
4
kempen kesedaran tentang mata pelajaran Sains dan Matematik dalam kalangan masyarakat perlu diperhebat.
2
5
pihak industri disaran menjadi rakan kongsi dengan Kementerian Pendidikan.
2
6
pelajar mestilah menerima teknik pengajaran berasaskan KBAT
2
7
guru dan pelajar sentiasa bekerjasama mencapai objektif pembelajaran yang lebih hoslitik
2
8
guru juga perlu sentiasa mengemas kini pengetahuan semasa dalam pengajaran dan pemudahcaraan.
2

Cadangan isi tersirat ( Kebaikan menguasai mata pelajara sains dan matematik)

Bil
Isi tersirat
Markah
1
pelajar dapat menggunakan kemahiran Sains dan Matematik dalam kehidupan
2
2
pelajar dapat berfikir dengan lebih kritis
2
3
pelajar dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains dan Matematik
2
4
pelajar dapat bersaing dalam pertandingan berasaskan Sains dan Matematik di peringkat antarabangsa
2
5
pelajar akan berminat mata pelajaran sains dan matematik
2
6
Pelajar akan dapat mengaplikasi mata pelajaran sais dalam kehidupan seharian
2

Cadangan penutup:-

Kesimpulannya, semua pihak hendaklah bekerjasama meningkatkan pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik agar/supaya generasi yang cemerlang dapat dilahirkan.

Soalan 2: Pemahaman
[35 markah]

Soalan 2(a) – Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.
(i) Berikan maksud rangkai kata percambahan idea.                                                                           [ 2 markah]
    Cadangan jawapan:-
    Rangkai kata percambahan idea bermaksud perkongsian/pertambahan pendapat/buah fikiran
(ii) Pengarang menyatakan terdapat beberapa sebab pelajar tidak yakin terhadap mata pelajaran Sains
     dan Matematik.
      Nyatakan sebab-sebab tersebut.                                                                                                      [3 markah]
     Cadangan jawapan:-
     Pengarang menyatakan terdapat beberapa sebab pelajar tidak yakin terhadap mata pelajaran Sains  
     dan Matematik kerana:-
1
kerisauan pelajar terhadap pencapaian mata pelajaran Sains dan Matematik
2
kurangnya pendedahan dari aspek kerja dalam bidang berkenaan
3
pengaruh rakan sebaya
4
sikap ibu bapa yang tidak menykong pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik

 

(iii)                       Anda memperoleh keputusan mata pelajaran Sains dan Matematik dalam

                                       peperiksaan penggal pertama yang sangat mengecewakan.


Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut?
                                                                                                                                                                      [4 markah]
Cadangan jawapan:-
Usaha-usaha yang akan saya lakukan untuk mengatasi kelemahan dalam kedua-dua mata pelajaran tersebut adalah dengan:-
1
mendapatkan bimbingan secara khusus dengan guru berkenaan
2
berbincang dengan rakan yang mahir subjek Sains dan Matematik
3
memperbanyak latih tubi menjawab soalan
4
mengikuti kelas tambahan/bimbingan berkaitan subjek Sains dan Matematik
5
mengikuti kelas tuisyen
6
mengikuti kelas pembelajaran melalui alam maya - Internet/WhatApps/TelegramSOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN 4 (A) DAN 4(B) PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI SELANGOR


Soalan 4 : Novel
[15 markah]
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan novel-novel yang berikut:
(i) Lefitenan Adnan Wira Bangsa karya Abdul Latip Talib
(ii) Di Sebalik Dinara karya Dayang Noor
(iii) Pantai Kasih karya Azmah Nordin
(iv) Jendela Menghadap Jalan karya Rohaini Matdarin
(v) Tirani karya Beb Sabariah
(vi) Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayip
(vii) Silir Daksina karya Nizar Parman
(viii) Bimasakti Menari karya Sri Rahayu Mohd Yusop
(a) Penggunaan pelbagai jenis teknik plot dalam sesebuah novel memainkan peranan dalam memastikan jalan cerita yang menarik.

     Huraikan dua peristiwa yang menggunakan teknik imbas kembali dalam sebuah novel yang anda Pelajari.            
                                                                                                                                   [7 markah]
(b) Pengarang sesebuah novel menggunakan pelbagai latar peristiwa untuk menggarap dan
      membina plot dalam karyanya.
      Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu latar masyarakat yang sama yang terdapat dalam kedua-dua buah novel tersebut.                                                    [8 markah]

      Cadangan jawapan:-

      Soalan 4 (a)   ( Novel Jendela Menghadap Jalan )
               Teknik imbas kembali atau “flasback” merupakan teknik penceritaan semula sama ada mengingati kenangan lama, bermimpi atau mengingati semula sesuatu peristiwa lampau. Berdasarkan Novel saya kaji di tingkatan 4 iaitu Jendela Menghadap Jalan karya Ruhani Matdarin terdapat teknik imbas kembali yang digunakan iaitu semasa datuk mengimbas kembali kenangan lama kerana beliau tidak mendidik ilmu agama kepada ibu Lili sehingga ibunya kurang mengamalkan ilmu agama.
               Selain itu, Teknik imbas kembali juga berlaku semasa Lili mengenangkan tindakan ibunya yang meminta beliau pulang ke kampung sedangkan dia bercadang untuk meghabiskan masa cutinya bersama-sama dengan kawannya.

     atau Soalan 4 (a) ( Novel Songket Berbenang Emas )

     Teknik imbas kembali atau “flasback” merupakan teknik penceritaan semula sama ada mengingati kenangan lama, bermimpi atai mengingati semula sesuatu peristiwa lampau. Berdasarkan Novel saya kaji di tingkatan 5, iaitu Songket Berbenang Emas karya Kharuddin Ayip terdapat Teknik imbas kembali digunakan iaitu semasa Dahlia berada di rumah dia teringat kembali pertanyaan orang kampung mengenai kelambatannya terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said yang kelemasan.
              Selain itu, Dahlia juga teringat akan kata-kata Anton yang memaki hamunnya dengan menuduhnya sebagai punca Said anaknya terbunuh dalam kejadian lemas di sungai tersebut.

         Soalan 4 (b)
      
        Berdasarkan novel saya kaji iaitu Novel Jendela Menghadap Jalan di tingkatan empat dan Novel Songket Berbenang Emas di tingkatan lima terdapat beberapa latar masyarakat yang saya dapati:-

Novel Jendela Menghadap Jalan ( Ting. 4)
Novel Songket Berbenang Emas ( Ting. 5)
Latar masyarakat yang menghadapi masalah rumah tangga
Che Jah menghadapi masalah rumah tangga kerana suami Seman merupakan seorang yang suka berjudi, berhutang,
menipu, minum arak menyebabkan dia selalu didera oleh suaminya, kesannya anak-anak. Haziq dan Rafiq menjadi liar, berhenti sekolah sungguhpu mereka pelajar yang pintar akibat tersalah pilih kawan dalm pergaulannya.
Latar masyarakat kampung
Mereka tinggal di Kampung Parit, Haji Rais. Haji Sulaiman merupakan ketua kampung di situ. Masyarakat kampung yang lain ialah Mak Aji, Aton, Embong, Tauke Lim dan lain-lain. Mereka hidup bekerjasama antara satu sama lain setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman semasa gotong-royong untuk sambutan Majlis Maulidur Rasul. 
Latar Masyarakat Yang Suka Mengambil Tahu Hal Keluarga Orang Lain.
Nenek Lili memberitahu bahawa orang kampungnya  suka bermuka-muka. suka mengumpat walaupun melalui jendela.
Latar Masyarakat guru.
Cikgu Salwani (Warden asrama) dan Cikgu Hisyam, guru kelas Dahlia.  Cikgu Salwani marah apabila Dahlia mengambil keputusan untuk keluar dari asrama. Cikgu Hisyam menasihati Dahlia supaya meneruskan persekolahannya kerana dia sorang yang bijak.
Latar Masyarakat Yang Prihatin
Lili prihatin dengan masalah yang menimpa keluarga Che Jah atas sikap tidak bertanggungjawab seman suami Seman.
Lili meminta bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memaklumkan sikap seman dengan kerjasama Kak Mimah.
Danel prihatin terhadap Lili dengan menyelematkan Lili sewaktu diculik, oleh Haziq dan Rafiq anak Che Jah dan Seman.
Latar masyarakat pelajar
Dahlia, Siti Wangi, Najib dan Kavita merupakan pelajar sekolah.  -    Mereka bersekolah di Sekolah Menengah Temenggung Ibrahim. Mereka mewakili pelajar yang aktif dalam kokurikulum. 
Latar masyarakat yang buruk sangka.
Penduduk kampung buruk sangka terhadap datuk Lili kerana mereka menyangka datuknya  yang mencadangkan penjualan tanah orang kampung kepada pemaju perumahan.
Latar masyarakat yang saling membantu.
Haji Sulaiman  selaku ketua kampung membantu keluarga Dahlia / Tempat      Embong meluahkan perasaan. Tauke Lim membantu memberi hutang kepada keluarga Dahlia untuk mengurangkan beban kemiskinan keluarga Dahlia.
Latar masyarakat yang berpengang cara hidup tradisi
Datuk Lili merupakan seorang yang pakar dalam perubatan tradisional dengan menggunakan herba.
Selain itu, Contohnya, rumah penduduk di Kampung Sentosa jendelanya menghadap jalan
Latar masyarakat yang bertanggungjawab.
Haji Sulaiman bertanggungjawab membantu anak buahnya, Embong yang    menghadapi masalah. 
Masyarakat kampung yang tinggal di Kampung Sentosa.
terdiri daripada Haji Abdul Rahman, datuk Lili, Abang Rashid, Seman, Che Jah dan lain-lain.
Latar masyarakat yang terpengaruh dengan rakan sebaya
Abu Bakar, adik Dahlia suka berseronok dengan rakan-rakannya dan tidak mahu membantu keluarga mereka yang menghadapi masalah. Dia hanya pulang ke rumah untuk menukar baju sahaja. 
Masyarakat yang ikhlas dalam membantu orang lain.
Lili ikhlas membantu  Che Jah menyelesaikan masalah keganasan rumah tangganya.
Datuk Lili ikhlas membantu Che Jah dan anak-anaknya walaupun berdepan dengan pelbagai tohmahan daripada segelintir penduduk kampung.
Latar masyarakat yang insaf atas kesalahan
Abu Bakar insaf akan kesilapannya yang suka membuang masa dengan rakan-rakannya. Dia juga insaf akan kesalahannya yang telah mencuri kambing milik abahnya sendiri. Nek Kiah akhirnya insaf akan sikapnya terhadap keluarga Dahlia apabila Dahlia dan emaknya  yang banyak membantu beliau ketika sakit sedangkan anak-anak yang selama ini amat disayangi langsung tidak menziarahinya. 
SOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN SOALAN 3(E) PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI SELANGOR


(e) Baca dialog di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.
Dato’ Reezal: Wah, cantik sungguh set sofa berasaskan kayu di kedai kamu ini, Yusof! Rekaan kamu yang menggabungkan ukiran kayu yang bermotifkan awan larat ini menjadikan sofa ini kelihatan unik dan klasik. Peribahasa ________________membuktikan bahawa kamu memang seorang yang cinta akan budaya Melayu.
Yusuf: Betul tu, Dato’ Reezal dalam dunia pemiagaan ini, kita tidak boleh membuang adat dan budaya yang menjadi jati diri sesuatu bangsa. Janganlah kita terlalu mengagung-agungkan budaya luar hingga budaya sendiri terabai, ibarat ______________________. Mana-mana yang mendatangkan faedah, harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya.
Dato’ Reezal: Saya berasa bangga dengan semangat anak muda seperti kamu ini. Dalam dunia peniagaan, memang banyak cabarannya._______________________________________ , hadapilah cabaran tersebut dan sentiasa bersikap berani untuk berhadapan dengan sebarang kegagalan.
[6 markah]
Cadangan jawapan:-
1
Yang lama dikelek, yang baharu didukung
Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas
2
Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
3
Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai

SOALAN DAN CADANGAN SOALAN 3 (D) PEPERIKSAN PERCUBAAN NEGERI SELANGOR


(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata dan istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i) Permainan tradisional semakin dilupuskan, namun masih terdapat prakarsa untuk terus melestarikan, sekaligus mengembalikan nostalgia atau dikaitkan dengan simbol warisan budaya.
(ii) Media perlu mengambil langkah utama untuk merakyatkan pelbagai tokoh-tokoh remaja yang dapat membimbing remaja lain untuk berjaya.
(iii) Aktiviti pembelajaran di bilik darjah hendaklah guru rancang dengan mengutamakan inovasi dan kemahiran kritis oleh pelajar sendiri bagi mencapai tujuan dan objektif pembelajaran.

Bil
Kesalahan istilah/kata
Kesalahan  Tatabahasa
i
dilupuskan - dilupakan, diabaikan, ditinggalkan
Sekaligus – sekali gus
Ulasan guru:  Perkataan dilupuskan salah penggunaannya bermaksud menghapuskan atau meniadakan contohnya perkakasan seperti kerusi, bangku dan sebagainya. Sedangkan untuk permainan tradisional istilah yang sesuai digunakan ialah dilupakan, diabaikan, tidak dipedulikan, atau ditinggalkan.
Ulasan guru: Ejaan sekali gus bermaksud membuat sesuatu pada masa yang sama atau satu kali sahaja melakukan sesuatu. Penulisannya perlu dipisahkan iaitu sekali gus.

Bil
Kesalahan istilah/kata
Kesalahan  Tatabahasa
ii
langkah – peranan, tanggungjawab, tugas
Pelbagai tokoh-tokoh – pelbagai tokoh atau tokoh-tokoh
Ulasan guru:  Penggunaan istilah langkah tidak sesuai kerana membawa maksud langkah, cara-cara dan perlu menggunakan kata peranan. tanggungjawab, atau tugas.
Ulasan guru: Pelbagai sudah bermaksud banyak atau jamak tidak perlu diikuti dengan kata ganda.

Bil
Kesalahan istilah/kata
Kesalahan  Tatabahasa
iii
inovasi – kreativiti, kekreatifan
guru rancang – dirancang oleh guru/ dirancang guru
Ulasan guru:  Penggunaan kata inovasi tidak sesuai kerana maksudnya menggunakan penemuan baru seperti kajian sains, atau kaedah tetapi lebih sesuai penggunaan kata atau istilah kreativiti iaitu kebolehan
Ulasan guru: guru rancang salah kerana dalam ayat pasif kata ganti nama diri atau kata ganti nama ganti diri ketiga perlu atau boleh menerima imbuhan “ di…….oleh” dan pada masa yang sama “oleh” boleh digugurkan kerana selepas imbuhan "di" menerima objek. Namun begitu, jika selepas imbuhan di ada pernyataan lain ketika itu kata hubung oleh tidak boleh digugurkan. Pelajar perlu faham binaan ayat pasif untuk menjawab soalan ini.

[6 markah]