Selasa, 11 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI SEMBILAN TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

                    
             

               

             JAWAPAN :-

I.   Berdasarkan Bahan 2,  medium komunikasi bermaksud

      i.  bahan perhubungan                                                        ( 2 markah )

     ii.  alat perhubungan                                                            ( 2 markah )

    iii.  wahana perhubungan                                                      ( 2 markah )

          ( Pilih mana-mana jawapan di atas )

ii.   Merujuk  Bahan 1 dan Bahan 2, selain faktor persekitaran, bahasa Melayu

      mudah dikuasai oleh masyarakat yang bukan berbangsa Melayu melalui:-

      Bahan 1

i.                    Amalan perkahwinan campur

Bahan 2

i.                    Kerja/ desakan hidup.

ii.                  Kelangsungan hidup

 

                                                                                ( maksimum : 3 markah )

                                                                                ( Isi cukup : 2 isi )

                ( Jawapan anda perlu mengandungi kedua-dua bahan )

   

  iii.   Pada pendapat saya, kesan kedatangan pendatang asing  boleh:-

           Kesan positif:-

          i.  mempercepat proses pembangunan negara.

         ii.  mengatasi masalah kekurangan pekerja.

        iii.  pertukaran teknologi.

        iv.  menaikkan imej negara terutama dalam sector pelancongan.

         v.  meningkatkan produktiviti negara.

        

             Kesan negatif:-

           i.  meningkatkan masalah jenayah

          ii.  meningkatkan kadar pengangguran masyarakat Malaysia.

         iii.  mayarakat Malaysia berasa terancam dari aspek keselamatan.

          (Anda boleh menulis kesan positif atau kesan negatif)

              ( Kesan-kesan lain diterima sekiranya sesuai )

                                                                                                 ( maksimum :  3 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup: 2 isi )

 

iv.     Sebagai pengerusi Persatuan Bahasa Melayu, untuk memastikan program    

         yang  dirancang berjaya dilaksanakan saya perlu:-

         i.  menghasilkab kertas kerja.

       ii.  mendapatkan kelulusan daripada pentadbir sekolah untuk  menjalankan

            program.

      iii.  mengadakan mesyuarat gerak kerja

      iv.  mengadakan perbincangan/ merancang aktiviti bersama wakil penduduk

            masyarakat Baba dan Nyoya.

       v.  menyediakan kelengkapan  untuk mengadakan  lawatan/ pengangkutan.

      vi.  menguruskan penyertaan peserta/memngadakan taklimat

           

            ( Tindakan- Tindakan lain diterima jika sesuai )

 

                                                                                                 ( maksimum :  4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup: 3 isi )

Tiada ulasan: