NOTA PROSA TRADISONAL TING. 5


PROSA TRADISIONAL ( BURUNG TERBANG DIPIPISKAN LADA)

SINOPSIS
Raja Siam mendapat tahu tentang negeri Melaka sebagai sebuah negara yang kuat dan tidak pernah dikalahkan oleh sesiapa. Raja Siam iaitu Bubunnya menghantar wakil berjumpa Sultan Muzaffar Syah meminta supaya Melaka menyembah (membayar ufti) kepada raja Siam. Sultan Muzaffar menolaknya. Raja Siam marah dan menghantar hulubalangnya iaitu Awi Cakri untuk menyerang Melaka.

Berita Siam hendak menyerang Melaka diketahui oleh Sultan Muzaffar. Baginda menitahkan semua rakyat lelaki dihimpunkan di Melaka. Tun Perak dari Kelang mengumpulkan orang lelaki dari Kelang bersama-sama dengan keluarga mereka. Tujuannya supaya mereka berperang dengan bersungguh-sungguh demi menyelamatkan keluarga mereka. Tentera Siam dapat dikalahkan. Kebijaksanaan Tun Perak mendapat perhatian sultan dan diminta tinggal di Melaka serta dilantik sebagai bentara.

Ada seorang orang Kelang iri hati kepada Tun Perak dan mengadu kepada Sultan bahawa Tun Perak menganiayainya. Sultan menitahkan Tun Perak supaya mengadap. Tun Perak berkata dia bertugas untuk negara dan tahu tanggungjawabnya untuk menjaga negeri. Tun Perak meminta sultan memecatnya jika percaya akan fitnah orang Kelang itu. Sultan sangat gembira dengan jawaban Tun Perak lalu melantiknya sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Paduka Raja. Kedudukan Tun Perak setaraf dengan seorang lagi pegawai iaitu Seri Nara Diraja di balai perjumpaan.

Apabila ada dua orang pembesar, rakyat Melaka berpecah dua. Sebahagian berpihak kepada Paduka Raja dan sebahagian berpihak kepada Seri Nara Diraja. Mereka berdua saling berselisih faham dan tidak bermuafakat hingga boleh membinasakan negara. Sultan berdukacita dan bercadang mendamaikan mereka berdua
.
Sultan telah menceraikan isterinya Tun Kudu iaitu anak bendahara Seri Wak Raja iaitu saudara Paduka Raja supaya dapat dikahwinkan dengan Seri Nara Diraja. Tun Kudu pernah dipelihara oleh Paduka Raja dengan tanggungan sultan. Sejak dikahwinkan, hubungan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja menjadi erat. Seri Nara Diraja turut menyokong Paduka Rajamenjadi Bendahara.

Pada waktu itu terdapat tiga pembesar yang bijaksana di wilayah tersebut iaitu Paduka Raja dan Seri Nara Diraja di Melaka, Patih Aria Gajah Mada di Majapahit dan Orang Kaya Kanayan di Pasai.

Siam menyerang Melaka sekali lagi di bawah pimpinan Awi Dicu. Paduka Raja mengetuai pertahanan Melaka untuk menentang Siam. Seri Bija Diraja telah mengetuai tentera Melaka untuk menyerang Siam yang sudah sampai berhampiran Batu Pahat. Tun Umar yang menaiki perahu bertindak melanggar banyak perahu Siam hingga Siam kalah. Tindakan Tun Umar itu menyebabkan tentera Siam berasa sangat hairan.

Pada waktu malam, Paduka Raja memerintahkan supaya dinyalakan api pada pokok kayu bakau, nyirih dan tumpu api-api. Cahaya api itu menggambarkan seolah-olah terlalu ramai tentera Melaka sedang berkawal di tepi pantai. Askar Siam ketakutan melihat banyaknya askar Melaka lalu mereka balik ke Siam dan tidak jadi menyerang Melaka.

Sultan Muzaffar merayakan kemenangan askar Melaka dengan hadiah persalinan baru. Di Siam, Paduka Bubunnya sangat marah. Anaknya Cau Pandan bermohon untuk untuk menyerang Melaka dan dilengkapkan dengan pelbagai kelengkapan serta perahu yang sangat banyak bilangannya.

Apabila mendengar berita itu, Sultan Muzaffar memerintahkan seorang yang warak (kuat ugama) iaitu Tuan Sidi Arab menggunakan kesaktiannya. Tuan Sidi Arab menghalakan panahnya ke Siam sambil mengatakan Cau Pandan akan mati. Di Siam, Cau Pandan berasa sakit dada kemudian muntah darah lalu mati. Sultan menghadiahkan Tuan Sidi Arab dengan pelbagai anugerah.

Selepas 42 tahun memerintah, Sultan Muzaffar mangkat dan digantikan oleh anakanda baginda iaitu Sultan Mansur Syah yang berusia 27 tahun. Baginda berkahwin dengan Tun Patih Nur Pualam iaitu anak Seri Nara Diraja.

B.   TEMA:
Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah dihadapi.
Contoh : Tun Perak menyuruh orang lelaki dari Kelang membawa isteri dan anak-anak mereka supaya mereka berperang dengan bermati-matian untuk mengalahkan Siam.

C.   PERSOALAN:
PERSOALAN
PERISTIWA
Kebijaksanaan menggunakan akal dan strategi untuk menyelesaikan masalah
Sultan Muzaffar menggunakan strategi mengahwinkan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudu untuk mendamaikan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja.
Perpecahan dalam kalangan pemimpin akan membinasakan negara
Perbalahan antara Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja menyebabkan orang Melayu berpecah dua dan Melaka dalam keadaan bahaya.
Bersiap siaga dengan ancaman musuh
Paduka Raja sentiasa bersiap sedia dengan strategi awal yang bijak untuk mengalahkan askar Siam.
Kepentingan ilmu dalam kehidupan
Tun Sidi Arab memiliki ilmu yang tinggi hingga boleh membunuh Cau Pandan di Siam hanya dengan menggunakan panahnya dari Melaka.
Keberanian menghadapi cabaran
Tun Perak tidak takut apabila dipanggil sultan setelah orang Kelang menuduhnya menganiaya sultan sebaliknya beliau berani memberi jawapan yang baik hingga sultan melantiknya sebagai perdana menteri.
Taat setia kepada pemimpin
Rakyat Melaka setia dan memberikan daulat kepada sultan Muzaffar hingga menjadikan Melaka sebuah negeri yang kuat dan maju.

D. WATAK DAN PERWATAKAN:

WATAK
PERWATAKAN
PERISTIWA


Tun Perak
bijaksana
mengarahkan lelaki Kelang membawa anak isteri ketika menentang Siam
baik hati
menjaga Tun Kudu yang telah diceraikan sultan sebelum Tun Kudu berkahwin semula.
berani
memimpin askar Melaka menentang askar Siam yang hendak menyerang Melaka.
berpengaruh
beliau mempunyai pengikut yang menyokongnya ketika bersengketa dengan Seri Nara diraja.
SULTAN MUZAFFAR SYAH
mementingkan keharmonian Melaka
berusaha mendamaikan Paduka Raja dengan Seri Nara Diraja untuk memakmurkan Melaka.
prihatin
meraikan askarnya yang menang dengan pemberian hadiah pakaian persalinan.
bijaksana
mendamaikan pembesarnya dengan mengahwinkan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudu.
tidak terburu-buru
tidak menghukum Tun Perak setelah Tun Perak difitnah sebaliknya memanggil Tun Perak untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya.
menghargai rakyatnya
memberi anugerah dan pujian kepada Tun Sidi Arab yang telah membunuh Cau Pandan.

E. LATAR:
1.   Latar tempat:
v  Melaka - cerita berkisar di negeri Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah.
v  Muar - askar Siam di bawah pimpinan Awi Dicu berada di Muar selepas menyerang Melaka.
v  Batu Pahat - askar Siam berada di Batu Pahat untuk menyerang Melaka di bawah Awi Dicu.
v  Kelang - tempat tinggal Tun Perak sebelum dilantik menjadi bendahara Melaka.
v  Siam - tempat tinggal Paduka Babunnya.

 2.   Latar masa:
v  Zaman Pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka - semasa Melaka sedang maju dan kuat.
v  Zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah - Sultan Muzaffar memerintah Melaka selama 42 tahun dan Melaka menjadi negeri yang makmur.
v  Zaman Tun Perak menjadi bendahara Melaka - Tun Perak dilantik menjadi bendahara dengan gelaran Paduka Raja. Ketika itu Melaka sangat kuat.

F. NILAI:

NILAI
PERISTIWA
kebijaksanaan
Tun Perak bijaksana apabila mengikat puntung api pada pokok kayu bakau, nyirih dan tumpu api-api pada waktu malam hingga cahaya api itu menggambarkan askar Melaka yang ramai sehingga menakutkan askar Siam.
baik hati
Sultan Muzaffar memberikan askarnya yang menang peperangan dengan sepasang persalinan.
bersatu padu
Semua lelaki Kelang berkumpul dan bersatu untuk menentang askar Siam.
keikhlasan
Seri Nara Diraja sepakat menyokong Paduka Raja dengan ikhlas untuk menjadi bendahara supaya rakyat Melaka bersatu padu dan kuat.
keberanian
Tun Perak berani menentang askar Siam yang ramai jumlahnya hingga dua kali percubaan Siam menyerang Melaka menemui kegagalan
pengorbanan
Sultan Muzaffar berkorban menceraikan Tun Kudu demi mendamaikan Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja.
berilmu pengetahuan
Tuan Sidi Arab mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mampu membunuh Cau Pandan yang ingin menyerang Melaka dengan hanya menghalakan panahnya ke Siam.

G. PENGAJARAN:

Pengajaran
Peristiwa
Kita mestilah berani menghadapi ancaman musuh demi negara.
Tun Perak dan tentera-tenteranya berani menentang tentera Siam.
Kita mestilah bijak menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah.
Sultan Muzaffar Syah bijaksana dalam menyelesaikan konflik antara Seri Nara Diraja dengan Padka Raja. Tindakan baginda mengahwinkan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudu, iaitu saudara Tun Perak telah berjaya menyelesaikan perbalahan antara dua pembesar dan membawa kepada keharmonian neger Melaka.
Kita mestilah ikhlas apabila melakukan sesuatu perbuatan.
Seri Nara Diraja ikhlas menyokong pelantikan Paduka Raja sebgai Bendahara Melaka.
Kita mestilah sanggup bekorban untuk memperoleh kebaikan.
Sultan Muzaffar sanggup berkorban dengan menceraikan isterinya, Tun Kudu untuk dikahwinkan dengan Seri Nara Diraja. Tindakan tersebut dilakukan supaya Seri Nara Diraja berbaik-baik dengan Tun Perak.
Kita mestilah bersatu padu supaya negara menjadi kuat dan maju.
Seri Nara Diraja dan Bendahara Paduka Raja hidup bermuafakat dengan bersatu padu sehingga membolehkan Melaka menghadapi ancaman Siam.
Kita mestilah menghargai jasa dan usaha yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita.
Sultan Muzaffar memberikan askarnya yang menang peperangan dengan sepasang persalinan.
Kita hendaklah menggunakan ilmu pengetahuan untuk melakukan tindakan yang betul.
Tuan Sidi Arab menggunakan ilmu pengetahuannya yang tinggi untuk membunuh Cau Pandan yang ingin menyerang Melaka dari jauh demi memastikan keamanan Melaka tidak tergugat.

           * Sumber:- http://cuit-cuitbahasa.blogspot.com/2016/02/burung-terbangdipipiskan-lada-sinopsis.html


Tiada ulasan: