Sabtu, 4 Mei 2013

NOTA TATABAHASA DAN LATIHAN SERTA JAWAPAN UNTUK MEMANTAPKAN TATABAHASA ANDASalah
Betul
Ada berbagai barang di kedai itu.
- Ada berbagai-bagai barang di
  kedai itu.
- Ada pelbagai barang di kedai
  itu.
Ali dihadiahkan sebuah buku harian.
Ali dihadiahi sebuah buku harian.
Di antara mereka yang hadir.
Antara mereka yang hadir.
Tambak Johor terletak antara Johor Bahru dengan Singapura.
Tambak Johor terletak di antara Johor Bahru dengan Singapura.
Banyak perbezaan di antara bilik Ali dengan bilik Kasim.
Banyak perbezaan antara bilik Ali dengan bilik Kasim.
Bangunan itu adalah Daya Bumi.
Bangunan itu Daya Bumi.
Banyak orang datang.
Banyak orang yang datang.
Berbincang masalah.
Berbincang tentang masalah itu.
Berdasarkan kepada perkara itu.
Berdasarkan perkara itu.
Bergantung kepada.
Bergantung pada.
Berhubung itu.
Berhubung dengan itu.
Berkait itu.
Berkait dengan itu.
Berkaitan itu.
Berkaitan dengan itu.
Bersama.
Bersama-sama.
Beda.
Beza.
Bola itu Ali tendang.
Bola itu ditendang (oleh) Ali.
- Bola itu ditendang oleh saya.
- Bola itu saya menendang.
Bola itu saya tendang.
Buku itu dihadiahi kepada Ahmad.
Buku itu dihadiahkan kepada Ahmad.
Buku itu dia hantar ke perpustakaan.
Buku itu dihantar ke perpustakaan.
Buku itu dimasukkan dalam laci.
Buku itu dimasukkan di dalam laci.
Buku itu disimpan dalam laci.
Buku itu disimpan di dalam laci.
Di dalam hal itu.
Dalam hal itu.
Di dalam peperiksaan itu.
Dalam peperiksaan itu.
Dari Kedah hingga Sabah.
Dari Kedah ke Sabah.
Dari masa ke semasa.
Dari masa ke masa.
Dari semasa ke masa.
Dari semasa ke semasa.
Daripada segi.
Dari segi.
Dato’ Sri.
Dato’ Seri.
Datuk Sri.
Datuk Seri.
Dengan lain perkataan.
Dengan perkataan lain.
Dalam bilik itu.
Di dalam bilik itu.
Dia belajar dari pengalaman.
Dia belajar daripada pengalaman.
Dia datang bila dipanggil.
Dia datang apabila dipanggil.
- Dia memandang pada saya.
- Dia memandang kepada saya.
Dia memandang saya.
Dia berikan anaknya pelajaran.
Dia memberi anaknya pelajaran.
Dia berikan saya sebuah buku.
Dia memberi saya sebuah buku.
Dia memberi buku kepada saya.
Dia memberikan buku kepada saya.
Dia memberi pelajaran kepada anaknya.
Dia memberi anaknya pelajaran.
Dia mempelajari daripada pengalamannya.
Dia mempelajari perkara itu daripada pengalamannya.
Dia memperisterikan Aminah.
Dia memperisteri Aminah.
Dia memperisteri anaknya dengan anak guru besar.
Dia memperisterikan anaknya dengan anak guru besar.
Dia menaiki bendera.
Dia menaikkan bendera.
Dia menceburkan diri di bidang perniagaan.
Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan.
Dia mengambil apa sahaja.
Dia mengambil apa-apa sahaja.
Dia menolehkan pandangannya kepada saya.
Dia menolehkan pandangannya pada saya
Dibincangkan di dalam mesyuarat itu.
Dibincangkan dalam mesyuarat itu.
Dia merindukan anaknya.
Dia merindui anaknya.
Jangan memijak rumput.
Jangan pijak rumput.
Jauhilah daripada dadah.
Jauhilah dadah.
Berkesanan.
Keberkesanan.
Kedua belah pihak.
Kedua-dua belah pihak.
Kepimpinan.
Kepemimpinan.
Kereta itu melalui di jalan besar.
Kereta itu melalui jalan besar.
Letaklah di mana yang sesuai.
Letaklah di mana-mana yang sesuai.
Letaknya antara Kuala Lumpur dengan Kajang.
Letaknya di antara Kuala Lumpur dengan Kajang.
Maksudnya yang asalnya.
Maksudnya yang asal.
Melawat ke Eropah.
Melawat Eropah.
Melihat kepada/pada keindahannya.
Melihat keindahan.
Membincangkan tentang perkara itu.
Membincangkan perkara itu.
Menduduki di tempat kedua.
Menduduki tempat kedua.
Beg itu mengandung.
Beg itu mengandungi.
Mensiakan tanggungjawab.
Mensia-siakan tanggungjawab.
Mengunjungi ke Eropah.
Mengunjungi Eropah.
Mereka memberitahukan saya perkara itu.
Mereka memberitahu saya perkara itu.
Mereka memberitahu perkara itu kepada saya.
Mereka memberitahukan perkara itu kepada saya.
Mereka-mereka.
Mereka.
Oleh kerana itu.
Oleh sebab itu.
Merujuk kepada surat tuan
Merujuk surat tuan
Di masa
Pada masa
Pada pendapatan saya
Pada pendapat saya
Pada satu hari (bilangan)
Pada suatu hari (tak tentu harinya)
Para wartawan-wartawan/ para-para wartawan
Para wartawan
Pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri
Pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri.
Pergilah ke mana pun
Pergilah kemana-mana pun.
Perkara itu ialah benar
Perkara itu adalah benar
Pilihlah mana yang sesuai
Pilihlah mana-mana yang sesuai
Ramai orang datang
Ramai orang yang datang
- Sebahagian wangnya didermakan
- Sebahagian dari wangnya didermakan.
Sebahagian daripada wangnya didermakan
Sehubungan itu
Sehubungan dengan itu
Selain dari/ daripada itu
Selain itu 
Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya
Semoga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya
Semoga rohnya dicucurkan rahmat.
Semoga rohnya dicucuri rahmat.
Seperti yang kita telah katakan.
Seperti yang telah kita katakan.
Sri.
Seri (cahaya)
Setengah orang
- Setengah-setengah orang
- Sesetengah orang
Surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka
Surat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka
Takutkan hantu.
Takut akan hantu.
Tan Seri.
Tan Sri.
Tanyalah siapa pun.
- Tanyalah sesiapa pun.
- Tanyalah siapa-siapa pun.
Tiap orang  / setiap-tiap orang
Tiap-tiap orang / setiap orang.
Tiga ayam.
Tiga ekor ayam
Yang mana
Yang
Melaporkan dari
Melaporkan berita dari
Amat pandai
Amat pandai sekali
Sangat kukuh
sangat kukuh sekali
sungguh gagah
sungguh gagah sekali
terbesar sekali
- terbesar
- besar sekali
paling kuat sekali
- paling kuat
- kuat sekali
Contoh Soalan Peperiksaan

  1. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal
      pasti  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
      berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

      i.     Kesediaan kertas kerja paling penting sekali dalam apa-apa jua
             projek agar perlaksanaannya dapat berjalan lancar.
      ii.    Bahasa Melayu dapat menjadikan teras penumbuhan kebudayaan
             nasional di dalam negara yang berbilang kaum.

 
  Jawapan:

      i.     Penyediaan kertas kerja paling penting dalam apa-apa jua projek
             agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
     ii.     Bahasa Melayu dapat dijadikan teras pertumbuhan kebudayaan
             nasional di negara yang berbilang kaum.


  2. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal
      pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
      berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

      i.     Kanak-kanak yang berusia sepuluh setengah tahun itu memperolehi
             hadiah khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi 
             Maklumat dan Komunikasi ( ICT ).

     ii.     Perabut yang dibeli oleh saya itu diimport daripada luar negeri.


  Jawapan:
      i.     Kanak-kanak yang berusia sepuluh tahun setengah itu memperoleh
             anugerah  khas kerana kemampuannya menguasai bidang Teknologi 
             Komunikasi dan Maklumat ( ICT ).

      ii.    Perabot yang saya beli itu diimport dari luar negeri.


  3. Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal
      pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis semula ayat
      berkenaan tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

      i.       Kain sutera-kain sutera yang terjual di butik itu sangat cantik sekali.
      ii.      Baju kurung yang emak jahit itu saya akan pakai di pagi hari raya.

  Jawapan:
      i.      Kain-kain sutera yang dijual di  butik itu sangat cantik.
     ii.      Baju kurung yang dijahit oleh emak jahit itu  akan saya pakai pada  pagi
              hari raya.

  Latihan 1
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Ali ditugas sebagai Pengarang di akhbar Utusan Melayu semenjak lapan
      tahun yang  lalu.

  2. Hana berkecimpung di dalam bidang peternakan itik, rusa  dan Angsa sejak
      kecil lagi.


  Latihan 2
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Asean dianggota oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai,
      Vietnam, Singapura, Laos, myanmar, dan kemboja.
  2. Menurut percayaan masyarakat Melayu, sang kancil adalah binatang yang
      pintar.

 
  Latihan 3
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Tabeat merokok bagi wanita hamil akan bahayakan kesihatan dan
      keselamatan bayi yang di kandung.

  2. "Keahlian aku di dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam
      tahun," berkata pensyarah tersebut.


  Latihan 4
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.


  1. "Sekolah saya akan adakan satu persembahan  anekaragam," kata Alias 
      kepada ibunya.
  2. Kami hendaklah senantiasa berwas pada terhadap anasir negatif  kalangan
      ahli persatuan ini.


  Latihan 5

  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa 
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Kita bagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangun ekonomi negara.
  2. Gejala cetak rompak boleh lumpuhkan industri seni utamanya industri muzik
      dan perfileman tanahair.


  Latihan 6
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. "Dimanakah awak letakkan gergaji yang telah gunakan tadi?" tanya Ramzi
      kepada anaknya.

  2. "Engkaulah Wakil Jualan yang perlu saya tunggu-tunggu?" kata Linggam
      kepada lelaki itu.


  Latihan 7
  Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan bahasa. Kenal pasti
  kesalahan-kesalahan itu dan betulkan dengan menulis ayat itu semula tanpa
  mengubah struktur dan maksud asalnya.

  1. Pastikan awak mencatit nama dan angka giliran pada kertas jawap tersebut.
  2. Pengurus Pemasaran akan sentiasa membantu engkau di dalam
      melaksanakan tugas-tugas tersebut.


  Contoh Jawapan
  Latihan 1
  
  1. Ali ditugaskan/bertugas sebagai pengarang di Akhbar Utusan Melayu
      semenjak lapan tahun yang lalu.

  2. Hana berkecimpung dalam bidang penternakan itik, rusa  dan angsa
      sejak kecil lagi.

  Latihan 2
  
  1. Asean dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Berunai,
      Vietnam, Singapura, Laos, Myanmar, dan Kemboja.

  2. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, Sang Kancil adalah binatang
      yang pintar.


  Latihan 3
  
  1. Tabiat merokok bagi wanita hamil akan membahayakan kesihatan dan
      keselamatan bayi yang dikandung

  2. "Keahlian saya dalam persatuan ini sudah berlangsung selama enam
      tahun," kata pensyarah tersebut.

  Latihan 4

  1. "Sekolah kami akan mengadakan satu persembahan aneka ragam," kata
      Alias kepada ibunya.

  2. Kita hendaklah senantiasa berwaspada terhadap anasir negatif  di
      kalangan ahli persatuan ini.


  Latihan 5
  
  1. Kami sebagai pihak kerajaan akan terus berusaha membangunkan
      ekonomi negara.
  2. Gejala cetak rompak boleh melumpuhkan industri seni terutamanya
      industri muzik dan perfileman tanah air.


  Latihan 6
  
  1. "Di manakah kamu letakkan gergaji yang telah digunakan tadi?" tanya
      Ramzi kepada anaknya.

  2. "Engkaukah Wakil Jualan yang perlu kami tunggu-tunggu?" tanya Linggam
      kepada lelaki itu.


  Latihan 7
  
  1. Pastikan kamu mencatat nama dan angka giliran pada kertas jawapan
      tersebut.
  2. Pengurus pemasaran akan sentiasa membantu kamu dalam
      melaksanakan tugas-tugas tersebut.

KESALAHAN LAZIM BM SPM
SALAH
 1. daripada luar negara
 2. demi untuk masa hadapan
 3. di musim perayaan
 4. kerana sayangkan anaknya
 5. di dalam bidang ekonomi
 6. mengenepikan
 7. mempastikan
 8. mengkagumkan
 9. memperindahkan tempat itu
 10. beliau adalah pemimpin
 11. paling indah sekali
 12. lain-lain usaha yang dilakukan
 13. banyak rumah-rumah musnah
 14. bilik urusetia ditutup tengahari
 15. menyambut ulangtahun ke 48
 16. kasih-sayang yang di curahkan
 17. kumpulan anti-pengganas
 18. wakil ibu-bapa yang datang
 19. mereka memasuki ke negara ini
 20. yang dibincangkan oleh kami
PEMBETULAN
 1. dari luar negara
 2. untuk masa hadapan
 3. pada musim perayaan
 4. kerana sayang akan anaknya
 5. dalam bidang ekonomi
 6. mengetepikan
 7. memastikan
 8. mengagumkan
 9. memperindah tempat itu
 10. beliau ialah pemimpin
 11. paling indah / indah sekali
 12. usaha-usaha lain yang dilakukan
 13. banyak rumah musnah
 14. bilik urus setia ditutup tengah hari
 15. menyambut ulang tahun ke-48
 16. kasih sayang yang dicurahkan
 17. kumpulan antipengganas
 18. wakil ibu bapa
 19. mereka memasuki negara ini
 20. yang kami bincangkan

KATA KERJA TRANSITIF
Kata Kerja Transitif

a. Bagi kata kerja transitif, iaitu makan dan minum yang menerima unsur objek berupa bentuk singkat -Nya,
    awalan meN- perlulah digunakan;

    “Kami sekeluarga suka makannya.” beritahuku kepada Pak Man
    “Kami sekeluarga suka memakannya.” beritahuku kepada Pak Man


b. Imbuhan seperti meN-, mempeR-, meN-…-I tidak boleh digugurkan dalam penggunaan ayat aktif;

    Pelajar-pelajar yang langgar disiplin sekolah itu didenda oleh pengetua
    Pelajar-pelajar yang melanggar disiplin sekolah itu didenda oleh pengetua


c. Kata kerja transitif mesti diikuti oleh frasa nama atau kata nama sebagai objek. Oleh itu, kata selain daripada
    kata nama tidak boleh hadir selepas kata kerja tersebut;

    Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan lagi rumah pusaka itu
    Pak Sudin berhasrat untuk membesarkan rumah pusaka itu


d. Hanya kata hubung bahawa yang boleh hadir selepas kata kerja transitif dalam binaan ayat majmuk aktif;

    Dia mengatakan dia tidak dapat menghadiri mesyuarat di Pulau Langkawi
    Dia mengatakan bahawa dia tidak dapat menghadiri mesyuarat di Pulau Langkawi


e. Hanya kata kerja transitif mencuba dan membantu boleh hadir sebelum kata kerja transitif yang lain dalam
    binaan ayat aktif;

    Manisah ingin sekali cuba memakai baju baru yang ditempahnya minggu lalu
    Manisah ingin sekali mencuba memakai baju baru yang ditempahnya minggu lalu


f.  Perbezaan antara apitan meN-…-kan dengan meN-…-I merujuk kepada satu objek.

    - Apabila objek yang mengalami tindak balas hasil sesuatu perbuatan maka apitan meN-…-kan digunakan.
    - Apabila subjek yang bertindak balas ke atas sesuatu apitan meN-…-kan digunakan.

    Dalam acara itu Ahmad telah mendahulukan peserta-peserta lain
    Dalam acara itu Ahmad telah mendahului peserta-peserta lain


g. Kata kerja berapitan meN-…-kan menunjukkan maksud bahawa objek mengalami tindak balas akibat perbuatan
    iaitu mengalami perpindahan;

    - Kata kerja berapitan meN-…-kan hanya boleh menerima satu objek sahaja selepasnya.

    Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak
    Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda


h. Kata kerja apitan meN-…I menunjukkan bahawa objek yang dikenai perbuatan tidak mengalami tindakbalas,
    iaitu berada pada satu tempat sahaja (subjek);

    - Kata kerja berapitan meN-…I boleh menerima dua objek berturutan.

    Mak Temah membungkuskan nasi lemak untuk Roslinda
    Mak Temah membungkusi Roslinda nasi lemak


i.  Perbezaan antara apitan meN-…-kan dengan meN-…-I merujuk kepada dua objek;

    - Apitan meN-…-I menerima objek tepat yang bernyawa selepasnya.
    - Apitan meN-…-kan akan menerima objek tepat yang tidak bernyawa selepasnya.

    Tuan hakim menjatuhi hukuman mandatori keatas pengedar dadah itu
    Tuan hakim menjatuhkan hukuman mandatori ke atas pengedar dadah itu

j.  Perbezaan antara meN- dengan meN-…-kan merujuk kepada dua objek;

    - Perbuatan yang dilakukan menyatakan fikiran atau perasaan dengan tulisan, kata kerja transitif
      berawalan meN- hanya menerima satu objek selepasnya.
    - Perbuatan menulis untuk seseorang, kata kerja transitif berapitan meN-…-kan boleh menerima dua
      objek berturutan, iaitu objek tepat diikuti oleh objek sipi.

      Suhaili melukiskan pemandangan pada waktu senja di tepi pantai
      Suhaili melukis pemandangan pada waktu senja di tepi pantai


Agen, Ejen & Agenda

1. Agen = bahan atau organisma yang dapat mempengaruhi atau memberi kesan langsung kepada sesuatu tindak balas.
Con: agen pencemaran, agen pengoksidaan

2. Ejen = orang dan lain-lain yang menjalankan

Con: ejen eksport, ejen perkapalan

3. Agenda = program sesuatu mesyuarat yang formal
(* Perlu diingat tiap-tiap satu mesyuarat hendaklah mempunyai satu atau sesuatu agenda sahaja.
* Sesuatu agenda mempunyai beberapa perkara untuk dibincangkan dalam mesyuarat itu.)

Con:
Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Bilangan 3 Persatuan Belia Pulau Sebang adalah seperti berikut:

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa ke-2 yang lalu
3. Perkara-perkara berbangkit
4. Kegiatan Sukan
4.1 Sukaneka Keluarga
4.2 Pertandingan bola sepak antara mukin
5. Hal-hal lain
5.1 …
5.2 …
6. Ucapan penangguhan_______________________________________________________________

Antara, “di antara”, dengan, “antara”

“Antara” digunakan = menunjukkan perbandingan (Con: Antara Johor dan Singapura,banyak perbezaannya.)
= biasanya diikuti oleh kata nama am yang tidak perlu diulang. ( con: Pertandingan debat antara maktab perguruan Malaysia.
‘bukannya’ Pertandingan debat di antara Maktab A dengan Maktab B. (maktab A dan B adalah kata nama am yang diulang)
= kata ganda yang dapat mengalami penggandaan separa seperti adik-beradik. (con: mereka berbincang antara adik-beradik.)

“ di antara” digunakan = menunjukkan kedudukan fizikal atau arah.
Con: Tambak Johor terletak di antara Johor bahru dengan Singapura.
Lif itu terhenti di tengah-tengah di antara tingkat dua dengan tingkt tiga.

Nota:
1. “di antara” & “antara” hanya diikuti dengan kta sendi nama dengan atau hingga bukan kata hubung dan.
2. Kata hubung dan hanya dapat digunakan apabila kata nama “antara” diikuti oleh lebih daripada dua frasa nama.
1. ulam-ulam/ulaman (perempuan simpanan / gundik)

2. ulam-ulaman (sayur)

3. para-para (rak)

4. gerombolan (sesuai digunakan untuk penjahat/penjenayah
(kumpulan yang jahat)

5. jarang-jarang (kadang-kadang)

6. sahur (makan sebelum subuh)

7. sarapan (makan pada waktu pagi)

8. kudapan (minum pagi (10 pagi)

9. merarau (makan tengah hari)

10. mengombe (makan petang)

11. menggabi (makan malam)

12. menuruk (makan tengah malam (supper)

invesmen (labur/simpan)

hadirat (tempat duduk tetamu di Istana)

patik (anak anjing)

kaos (tapak kaki)

ahli (pakar/hebat)

kakitangan (simpulan bahasa)
Budak sekolah itu menoleh ke kiri dan kanan (salah)
Budak itu menoleh ke kiri dan ke kanan (betul)

membincangkan akan hal itu (salah)
membincangkan tentang hal itu. (betul)

Berbincang akan hal itu. (salah)
Berbincang tentang hal itu. (betul)

dengan/dalam lain perkataan. (salah)
dengan perkataan lain (betul)

hadirin hadirat sekalin (salah)
hadirin sekalian (betul)

balik kampung (salah)
balik ke kampung (betul) - kata kerja transitif mesti ada kata hubung (ke, pada dll)

mertua (salah)
mentua (betul)

jangan pandang belakang (salah)
jangan pandang ke belakang (betul)

Saya melaporkan dari Bukit Jalil. (salah)
Saya melaporkan berita dari Bukit Jalil. (betul)

mulai dari sekarang. (salah)
mulai sekarang (betul)
Bermula dari sekarang (betul)

Ahli bomba (salah)
Anggota bomba (betul) - 'Ahli' digunakan untuk yang pakar/hebat sahaja.

baharu - bermaksud 'new'(kata adjektif)con: Terbaharu di pasaran
baru - bermaksut 'just'(kata tugas)con: Baru makan

salah satu daripada (salah)
salah satu (betul)

selain dari/daripada (salah)
selain/selain itu (betul)

SUKMA ke-10 / SUKMA ke-X (salah)
SUKMA X (betul)

sekali-sekala (salah)
sekalipun (betul)

setengah murid (salah)
sesetengah murid (betul)

ada pekerja-pekerja (salah)
ada pekerja (betul) - 'ada' membawa maksud 'terkumpul' / 'banyak'. (menunjukkan jamak, tak boleh digandakan)

daun-daun kering berguguran (salah)
daun kering berguguran (betul) - apabila bertemu dengan imbuhan 'ber'...'an'( membawa mksud jamak/banyak)tidak boleh menggandakan perkataan.

bintang-bintang berkerdipan (salah)
bintang berkerdipan (betul)

Ketua Menteri-ketua Menteri (salah)
Ketua-ketua menteri (betul) - kata ganda mesti digandakan pada permulaan kata sahaja.

tengahari(salah)
tengah hari (betul)

Daku terkenang akan dia (salah)
Daku terkenangkan akan dia (betul) - 'Daku' mesti berakhir dengaan huruf 'n'. (terkenang (tiada n di belakang perkataan) terkenangkan (ada 'n' di belakang perkataan)

sarapan pagi (salah)
sarapan (betul)- 'sarapan' memang digunakan hanya untuk makan pada waktu pagi. tak perlu tambah perkataan 'pagi.'

layan diri (salah)
swalayan (betul)

cenderahati (salah)
cenderamata (betul)

pendalaman (salah)- maksud = usaha mendalamkan
pedalaman (betul)

perasmian penutup majlis (salah)
perasmian penutupan majlis (betul)

Agenda minit mesyuarat
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (salah) - 'agenda' bermaksud keseluruhan mesyuarat = 1 sahaja

Agenda minit mesyuarat operasi
Perkara-perkara mesyuarat:
1. Perutusan Pengerusi
2. Hal-hal lain (betul)

Awalan “di-“

Kata dasar yang digabungkan dengan awalan di- membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjeknya pelaku orang ketiga.

Ch.:
Ayat Contoh: (a) Ikan sepat digulai oleh beliau. (beliau = pelaku orang ketiga)
(b) Ikan sepat digulai oleh ibu (ibu = pelaku orang ke-3)

(a) Surat khabar dibaca olehnya (atau oleh dia) (-nya dan dia =pelaku org ke-3)
(b) Surat khabar dibaca oleh ayah. (ayah = pelaku org ke-3)

(a) Ular itu dipukul oleh mereka. (mereka = pelaku orang ke-3)
(b) Ular itu dipukul oleh Raju (Raju = pelaku org ke-3)

Dalam ayat-ayat diatas, akhiran –kan tidak perlu

Keempat-empat ayat di atas berasal daripada ayat aktif transitif yang berikut:

1. (c) Beliau menggulai ikan sepat. (menggulai, membaca dan memukul ialah kata kerja transitif. Dikatakan ayat aktif kerana pelaku di hadapan ayat.)
2. (c) Ayah membaca surat khabar.
3. (c) Raju memukul ular it.


Semua kata kerja aktif (yang berawalan me-) di atas tidak perlu akan akhiran –kan; sama seperti kata kerja pasif berawalan di- dalam ayat 1 (a) (b) – 3 (a) (b)

Apitan “di-...-kan” dan “di-...-i”

Kebanyakan perkataan yang menerima awalan di- juga menerima akhiran –kan dan –i .

Ch.:
(a) Ali itu menafikan kenyataan orang itu.
(b) Kenyataan orang itu dinafikan oleh Ali.

(a) Siva membaiki radio.
(b) Radio dibaiki oleh Siva.

Makna 'Diterajui:'

Ada 4 erti teraju:

neraca (seperti neraca lambang Barisan Nasional)
tali untuk ikat pada rangka wau (layang-layang)
tali untuk meregang khemah.\
pucuk pimpinan atau kuasa tertinggi.

Ayat contoh: (a) DS Najib menerajui Barisan Nasional. (ayat aktif)
(b) Barisan Nasional diterajui oelh DS Najib. (ayat pasif)

**Bezanya: menerajui ialah kata kerja aktif transitif (ayat a); dan diterajui ialah kata kerja pasif transitif (ayat b).

KESALAHAN STRUKTUR AYAT

1) Ayat gabungan

- Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, serta, tetapi, lalu, sambil, kemudian, dll

Contoh:
Suraya dan Yati ke sekolah
Dia bangun kemudian berjalan

- Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungn berlaku apabil ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul.

Contoh:
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau Pulau Langkawi? (salah)
Mereka akan melancong ke Pualu Tioman atau ke Pulau Langkawi? (betul)

Baik yang kaya atau miskin datang ke rumahnya. (salah)
Baik yang kaya atau yang miskin datang ke rumahnya. (betul)

2) Ayat tergantung
- Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat
- Dalam susunan ayat biasa, letaak subjek di depn dan letak predikat di belakang.

Contoh:
Budak itu / menangis
Subjek / predikat

- Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan.

Contoh:
Siapakah / gadis itu?
Predikat / subjek
3) Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai “ayat tergantung”

4) Ayat tergantung terjadi apabila ujaran itu bermula dengan kata sendi, kata hubung, kata kerja dan kerana penggunaan kata yang salah.

Contoh:
Di seluruh negara mengalami banjir (salah)
Seluruh negara mengalami baanjir (betul)

Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (salah)
Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini (betul)

Yang manakah betul? (salah)
Yang manakah yang betul? (betul)


                           Panduan Untuk Ejaan Yang Gramatis


SALAH
BETUL
anti agama
anti dadah
anti Israel
anti kapal selam
anti komunis
anti lelaki
anti nuklear
anti perang
anti sosial
anti-aparteid
anti jenayah
dwi bahasa
dwi budaya
dwi bulanan
dwi cabang
dwi cara
dwi fokus
dwi fungsi
dwi tahunan
eka atom
eka bahasa
eka fungsi
eka suku kata
eka warna
pasca ijazah
pasca merdeka
pasca modenisme
pra kata
pra Olimpik
pra sejarah
pra-moden
pra-sekolah
pra-syarat
pro aktif
pro Barat
pro kemerdekaan
pro-pembangkang
sub tajuk
sub-judul
sub-kelas
sub-kontraktor
sub-seksyen
sub-standard
tata nama
tata rias
tata susila
tata-tertib
tatatur / tata atur
antiagama
antidadah
anti-Israel
antikapal selam
antikomunis
antilelaki
antinuklear
antiperang
antisosial
antiaparteid
antijenayah
dwibahasa
dwibudaya
dwibulanan
dwicabang
dwicara
dwifokus
dwifungsi
dwitahunan
ek atom
ekabahasa
ekafungsi
ekasuku kata
ekawarna
pascaijazah
pascamerdeka
pascamodenisme
prakata
pra-Olimpik
prasejarah
pramoden
prasekolah
prasyarat
proaktif
pro-Barat
prokemerdekaan
propembangkang
subtajuk
subjudul
subkelas
subkontraktor
subseksyen
substandard
tatanama
tatarias
tatasusila
tatatertib
tataaturKESILAPAN EJAAN (KATA)

KESILAPAN EJAAN (KATA)
SALAH
BETUL

SALAH
BETUL
auto matif
audien
agreget
arithmetik
agen (wakil)
ampangan
aked
akitek
analisa
atlit
atnik
anggrik
baucer
bistari
bowling
buffet
bumiputra
buroh
calun
cocok (tusuk)
cucuk (sesuai)
catit
cendiawan
cop
dasyhat
dialog
definasi
deligasi
deraf
durhaka
efisyen
ekur
ehsan
engzos
ekslusif
ekspot
ekspress
emel
engkar
fadhilat
fax
faksimili
Febuari
gembeling / gembeleng
automotif
audiens
agregat
aritmetik
ejen (wakil)
empangan
arked
arkitek
analisis
atlet
etnik
anggerik
baucar
bestari
boling
bufet
bumiputera
buruh
calon
cucuk (tusuk)
cocok (sesuai)
catat
cendekiawan
cap (cetak)
dahsyat
dialog
definisi
delegasi
draf
derhaka
efisien
ekor
ihsan
ekzos
eksklusif
eksport
ekspres
e-mel
ingkar
fadilat
faks
faksimile
Februari
gembleng
geraf
geharu
hajjah
hurmat
ide
idap
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / Insya Allah
istihar
istirehat
isya
justru
jeket
kampong
kapitalisma
katun
kefeteria
komidi
komisyen
kondaktor
konsotium
kontrek
korum
kaptain
karenah (ragam)
kelender
keredhaan
kerinting
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
lagenda
lakun
lapuran
lebel
lencungan
leukimia
graf
gaharu
hajah
hormat
idea
hidap
iltizam
import
enjin
inspektor
insurans
insya- Allah
isytihar
istirahat
isyak
justeru
jaket
kampung
kapitalisme
kartun
kafeteria
komedi
komisen
konduktor
konsortium
kontrak
kuorum
kapten
kerenah
kalendar
keredaan
keriting
khianat
kokurikulum
kolesterol
komersial
kompleks
kontinjen
legenda
lakon
laporan
label
lencongan
leukemia
SALAH
BETUL
SALAH
BETUL
lojik
losyen
letrik
lojistik
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
mencatit
mengenengahkan
megenepikan
mengujudkan
mengwujudkan
mentera
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
odit
oditorium
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
paspot
patriotisma
pehak
pelancung
pemerosesan
pemilekan
pengembala
pengemblengan
pensil
perabut
perihatin
perlaburan
perlancaran
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
plan
profession
prosidur
logik
losen
elektrik
logistik
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
mencatat
mengetengahkan
megetepikan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
audit
auditorium
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
pensel
perabot
prihatin
pelaburan
pelancaran
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pelan
profesion
prosedur
protin
pekej
pesonal (kakitangan)
petrolium
platfom
profail
profesyenal
sekala
sekelian
sekim
sessi
setor
siksa
silaturrahim
snooker
stesyen
stokin
sunnah
sabsidi
sanwic
selinder
skima
spesis
stem
talipon
taugeh (sayuran)
trampil
tulin
ugama
usek
warong
vokasyenal
yunit
protein
pakej
personel
petroleum
platform
profil
profesional
skala
sekalian
skim
sesi
stor
seksa
silaturahim
snuker
stesen
stoking
sunah
subsidi
sandwic
silinder
skema
spesies
setem
telefon
tauge
terampil
tulen
agama
usik
warung
vokasional
unit25 ulasan:

someone who is grateful berkata...

Terima kasih banyak-banyak cikgu! May God bless you abundantly.

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Sama-sama.

Unknown berkata...

terima kasih encik

Unknown berkata...

Hi, saya ingin mengulas berkenaan penggunaan perkataan-perkataan terkenang dan terkenangkan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, terkenangkan = terkenang akan/ terkenang kepada. Justeru itu, penggunaan salah satu kombinasi perkataan adalah berpatutan. Dalam masa yang sama, penggunaan perkataan daku digunakan terutama apabila perkataan sebelumnya berakhiran huruf n. Contohnya, akan daku, dengan daku. Saya sedia menerima pendapat encik penulis. Sekian.

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Terima kasih kerana memberi pendapat berkaitan penggunaan perkataan terkenang dan terkenangkan. Penerangan yang tuan berikan memang betul iaitu perkataan terkenangkan juga bermaksud terkenang akan atau terkenang kepada dan memang jelas penerangan dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga dan Edisi Keempat. Begitu juga pengunaan kata ganti diri pertama "daku" iaitu berasal daripada kata ganti nama diri pertama "aku". Sekiranya "daku" digunakan maka kata sebelumnya akan berakhir dengan huruf "n" seperti "akan, dengan, dan tinggalkan". Kesimpulannya, binaan ayat menggunakan ganti nama diri pertama "daku" seperti, "Jangan tinggalkan daku bersendirian......... Terima kasih kerana berminat untuk memperkatakan istilah-istilah berkenaan kerana secara langsung akan mematang dan memperkasakan Bahasa Kebangsaan kita. Saya amat seronok dan gembira apabila ada pihak yang sudi untuk berkongsi pandangan terhadap tatabahasa dan penggunaan istilah dan sebagainya. Tahniah juga saya ucapkan kerana Tuan merujuk Kamus Dewan Bahasa dan sebagai sampingan Tuan juga boleh merujuk Buku Tatabahasa Dewan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan mengenai hukum-hukum tatabahasa.

Unknown berkata...

jangan pandang belakang (salah)
jangan pandangan ke belakang (betul)

Mohon penjelasan kenapa jangan pandangan ke belakang adalah betul kerana pandangan bermaksud hasil perbuatan memandang (Kamus Dewan edisi keempat)

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Terima kasih atas keprihatinan tuan/puan terhadap kesilapan jawapan tatabahasa dalam latihan berkenaan. Kesalahan ayat atau frasa berkenaan sebenarnya kesalahan kata sendi yang perlu ditulis sebelum kata nama tempat iaitu jangan pandang belakang...sepatutnya jangan pandang ke belakang. Justeru, saya telah membetulkan kesalahan jawapan berkenaan untuk tidak mengelirukan pembaca. Harap maklum.

Cikgu Bahasa berkata...

Terima kasih banyak2. Mohon untuk menggunakan bahan ini dalam P&P saya.

Unknown berkata...

mohon copy cikgu

Unknown berkata...

mohon copy

yoshiokapyon berkata...

terima kasih cikgu kongsi maklumat :D

Unknown berkata...

Ilmu yang bermanfaat...

Unknown berkata...

sangat bermanfaat...mohon copy ya cikgu...tq

Addy J berkata...

Thank you so much, this is a last minute prep for me

cocowangi photography berkata...

Terima kasih cikgu , saya sangat bersyukur ada orang baik hati seperti cikgu

ar berkata...

terima kasih tuan

Unknown berkata...

Banyak ayat yg saya pakai salah . Lps baca blog cikgu baru saya tahu selama ni saya bnyk melakukan kesilapan tatabahasa

KeY_riN berkata...

maaf, saya tertanya tanya pada ejaan negara Brunei.. adakah Brunei atau Berunai?? mengikut blog ini ejaan nya adalah Berunai..mohon penjelasan

cikgunoraini/BM berkata...

Terima kasih atas perkongsian ilmu ini.Saya mohon untuk digunakan untuk anak-anak didik saya,

Unknown berkata...

terimakasih cikgu tersangat-
sangat

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Sama-sama, semoga bahan berkaitan tatabahasa berkenaan dapat membantu saudari. Terima kasih kerana melayari blog Laman Bahasa Melayu SPM.

Alif berkata...

Dialog(salah)
Dialog(betul)
Biar kebenaran?

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Maaf, kesilapan semasa menaip. Terima kasih atas teguran berkenaan.

Unknown berkata...

assalamualaikum....mohon izin untuk share...terima kasih

zahiruddinzack berkata...

Mohon saya berkongsi bahan cikgu untuk anak-anak murid saya