Isnin, 17 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERLIS, TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 


       

       

 
                                    JAWAPAN:-
                  

                                    

Khamis, 13 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI MELAKA, TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

         

         

                                         JAWAPAN :-

                         

                          


                         

                             
Rabu, 12 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM LIMBANG, SARAWAK, TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.


                 

           


              
                         JAWAPAN:-
                         

                   
                     

                         

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM KUALA LUMPUR TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

              
                     JAWAPAN:-

                   
                  

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI JOHOR TAHUN 2022, SET 2. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

        
         

         


SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI JOHOR TAHUN 2022, SET 1.. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

       
         

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PAHANG TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 


                   


           
                  
                JAWAPAN:-
           
                            

Selasa, 11 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI SEMBILAN TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 

                    
             

               

             JAWAPAN :-

I.   Berdasarkan Bahan 2,  medium komunikasi bermaksud

      i.  bahan perhubungan                                                        ( 2 markah )

     ii.  alat perhubungan                                                            ( 2 markah )

    iii.  wahana perhubungan                                                      ( 2 markah )

          ( Pilih mana-mana jawapan di atas )

ii.   Merujuk  Bahan 1 dan Bahan 2, selain faktor persekitaran, bahasa Melayu

      mudah dikuasai oleh masyarakat yang bukan berbangsa Melayu melalui:-

      Bahan 1

i.                    Amalan perkahwinan campur

Bahan 2

i.                    Kerja/ desakan hidup.

ii.                  Kelangsungan hidup

 

                                                                                ( maksimum : 3 markah )

                                                                                ( Isi cukup : 2 isi )

                ( Jawapan anda perlu mengandungi kedua-dua bahan )

   

  iii.   Pada pendapat saya, kesan kedatangan pendatang asing  boleh:-

           Kesan positif:-

          i.  mempercepat proses pembangunan negara.

         ii.  mengatasi masalah kekurangan pekerja.

        iii.  pertukaran teknologi.

        iv.  menaikkan imej negara terutama dalam sector pelancongan.

         v.  meningkatkan produktiviti negara.

        

             Kesan negatif:-

           i.  meningkatkan masalah jenayah

          ii.  meningkatkan kadar pengangguran masyarakat Malaysia.

         iii.  mayarakat Malaysia berasa terancam dari aspek keselamatan.

          (Anda boleh menulis kesan positif atau kesan negatif)

              ( Kesan-kesan lain diterima sekiranya sesuai )

                                                                                                 ( maksimum :  3 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup: 2 isi )

 

iv.     Sebagai pengerusi Persatuan Bahasa Melayu, untuk memastikan program    

         yang  dirancang berjaya dilaksanakan saya perlu:-

         i.  menghasilkab kertas kerja.

       ii.  mendapatkan kelulusan daripada pentadbir sekolah untuk  menjalankan

            program.

      iii.  mengadakan mesyuarat gerak kerja

      iv.  mengadakan perbincangan/ merancang aktiviti bersama wakil penduduk

            masyarakat Baba dan Nyoya.

       v.  menyediakan kelengkapan  untuk mengadakan  lawatan/ pengangkutan.

      vi.  menguruskan penyertaan peserta/memngadakan taklimat

           

            ( Tindakan- Tindakan lain diterima jika sesuai )

 

                                                                                                 ( maksimum :  4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup: 3 isi )

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI KELANTAN TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 


                  


              

                       JAWAPAN:-

                     i. Berdasarkan Bahan 2, frasa mampu mendorong bermaksud:-

                      boleh / dapat menggalakkan.

                 ii.  Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan

                      bahasa Melayu kekal relevan dan mampu berdepan dengan cabaran :-

                      Bahan 1.

                     i. IPT menjalankan pelbagai program dan usaha untuk mengubah  sikap

                        penutur bahasa Melayu.

                    ii. memperkaya bahasa Melayu.

                   iii. mengintergrasi  bahasa Melayu pada zaman teknologi maklumat dan

                         komunikasi.

                      Bahan 2.

                    i. pihak sekolah melaksanakan pelbagai  aktiviti kebahasaan dan kesusasteraan

                       Melayu.

                   ii. guru dan pelajar menggunakan bahasa Melayu yang baik semasa sesi

                       pengajaran di sekolah dan diteruskan hingga  ke luar sekolah.

                       Nota : Jawapan calon mestilah berdasarkan semua bahan.

                                                                                                 ( Maksimum : 3 markah )

                                                                                                 ( Isi cukup : 2 isi )      

                iii.  Pada pendapat saya, kepentingan bahasa Melayu yang lain kepada masyarakat

                      dan negara ialah sebagai:-

                    i. alat perpaduan

                   ii. gambaran jati diri bangsa Malaysia

                  iii. bahasa komunikasi utama

                  iv. bahasa komunikasi masyarakat serumpun

                   v. bahasa rasmi.

                  Nota:  Faktor yang lain boleh diterima sekiranya sesuai.

                                                                                                 ( Maksimum : 4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup : 3 isi )      

                 iv.  Sebagai Pengerusi Bahasa Melayu , saya mencadangkan untuk memperkasa

                       pengunaan bahasa Melayu yang baik dalam kalangan warga sekolah saya

                       dengan:-

                    i. pihak sekolah mengadakan kempen penggunaan bahasa Melayu yang betul.

                   ii. menganjurkan Minggu Bahasa Melayu.

                  iii. mengesyorkan semua pelajar  melanggan majalah  yang dikeluarkan oleh

                       DPB.

                   iv. mengadakan lawatan  ke DPB/ Perpustakaan Negara.

                   v.  mengundang tokoh-tokoh  bahasa untuk menyampaikan  ceramah 

                        ceramah berkenaan bahasa.

                        ( Tindakan yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)

                                                                                                 ( Maksimum : 4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup : 3 isi ) 

Khamis, 6 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK TAHUN 2022, SET 2. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 


           

                              Sumber : Laman Sesawang Bahan Pendidikan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

               
                       JAWAPAN:-
         

                
                

                      

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK TAHUN 2022, SET 1. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.


 
             

                 Jawapan:-
               i.   Berdasarkan bahan 1, dua jenis buli yang sering dilakukan secara individu
                    atau berkumpulan adalah:-
                    i.   buli aspek psikologi
                   ii.   buli  fizikal
                  iii.   buli secara lisan.
                                                                                                 ( Maksimum: 2 markah )                                                                                                                                           ( Isi cukup : 2 isi )

                   Nota. Jawapan calon mesti berdasarkan petikan 1.

               ii.  Berdasarkan semua bahan, faktor-faktor menyebabkan gejala buli berlaku
                    adalah disebabkan:-
                    Bahan 1.
                    i. faktor persekitataran sosial seperti kurangnya kawalan ibu bapa dan
                       kurangnya kasih sayang.
                   ii. aspek  psikologi yang berkaitan dengan gangguan mental, iaitu  ingin
                       mencari keseronokan  dan mencapai kepuasan dengan membuli orang lain.
                  Bahan 2.
                   i.  ingin berseronok dan mencapai kepuasan.
                  ii.  mengalami  gangguan mental.
                 iii.  ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain.
                 iv.   aktiviti  sesuatu kumpulan contohnya gangterisme.
                                                                                                   ( Maksimum: 3 markah )
                                                                                                   ( Isi cukup : 2 isi )
                 Nota. Jawapan pelajar mesti berdasarkan semua bahan.

              iii.  Pada pendapat saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak 
                     sekolah untuk menangani gejalan buli adalah dengan:-
                 i.  mengenakan hukuman berat kepada pembuli seperti dibuang sekolah.
                ii.  memasang CCTV di kawasan yang berisiko berlakunya gejalan buli.
               iii.  memastikan pengawas dan guru disiplin memainkan peranan dan 
                     tanggungjawap yang diamanahkan/ memantau tingkah laku muurid.
                iv. menyediakan peti aduan/ saluran untuk murid mengadukan masalah buli.
                v.  menekankan murid-murid dengan didikan agama dan nilai murni.
               vi.  memastikan pihak kaunselor melaksanakan program antibuli.
              vii.  mengadakan pameran tentang keburukan gejala buli.
                                                                                                  ( Maksimum: 4 markah )
                                                                                                   ( Isi cukup : 3 isi )

               Nota. Terima jawapan mana-mana isi yang sesuai.
            
               iv.  Sebagai seorang rakan, tindakan-tindakan yang wajar ambil oleh rakan saya
                     untuk mengatasi masalah buli adalah:-
                  i. rakan saya melaporkan kejadian kepada guru disiplin/ kaunselor.
                 ii. rakan-rakan saya memberitahu ibu bapa tentang kejadian buli tersebut.
                iii. rakan saya tidak berjalan seorang diri bagi mengurangkan risiko dibuli.
                iv. rakan saya melaporkan perbuatan buli tersebut kepada pihak berkuasa/ pihak
                     polis.
                                                                                                  ( Maksimum: 4 markah )
                                                                                                   ( Isi cukup : 3 isi )

                 Nota. Terima jawapan mana-mana isi yang sesuai.