Rabu, 7 Ogos 2013

KESALAHAN EJAAN DAN PEMBETULANNYA KESILAPAN EJAAN (KATA)
SALAH
BETUL

SALAH
BETUL
auto matif
audien
agreget
arithmetik
agen (wakil)
ampangan
aked
akitek
analisa
atlit
atnik
anggrik
baucer
bistari
bowling
buffet
bumiputra
buroh
calun
cocok (tusuk)
cucuk (sesuai)
catit
cendiawan
cop
dasyhat
dialog
definasi
deligasi
deraf
durhaka
efisyen
ekur
ehsan
engzos
ekslusif
ekspot
ekspress
emel
engkar
fadhilat
fax
faksimili
Febuari
gembeling / gembeleng
automotif
audiens
agregat
aritmetik
ejen (wakil)
empangan
arked
arkitek
analisis
atlet
etnik
anggerik
baucar
bestari
boling
bufet
bumiputera
buruh
calon
cucuk (tusuk)
cocok (sesuai)
catat
cendekiawan
cap (cetak)
dahsyat
dialog
definisi
delegasi
draf
derhaka
efisien
ekor
ihsan
ekzos
eksklusif
eksport
ekspres
e-mel
ingkar
fadilat
faks
faksimile
Februari
gembleng
geraf
geharu
hajjah
hurmat
ide
idap
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / Insya Allah
istihar
istirehat
isya
justru
jeket
kampong
kapitalisma
katun
kefeteria
komidi
komisyen
kondaktor
konsotium
kontrek
korum
kaptain
karenah (ragam)
kelender
keredhaan
kerinting
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
lagenda
lakun
lapuran
lebel
lencungan
leukimia

graf
gaharu
hajah
hormat
idea
hidap
iltizam
import
enjin
inspektor
insurans
insya- Allah
isytihar
istirahat
isyak
justeru
jaket
kampung
kapitalisme
kartun
kafeteria
komedi
komisen
konduktor
konsortium
kontrak
kuorum
kapten
kerenah
kalendar
keredaan
keriting
khianat
kokurikulum
kolesterol
komersial
kompleks
kontinjen
legenda
lakon
laporan
label
lencongan
leukemia

SALAH
BETUL
SALAH
BETUL
lojik
losyen
letrik
lojistik
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
mencatit
mengenengahkan
megenepikan
mengujudkan
mengwujudkan
mentera
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
odit
oditorium
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
paspot
patriotisma
pehak
pelancung
pemerosesan
pemilekan
pengembala
pengemblengan
pensil
perabut
perihatin
perlaburan
perlancaran
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
plan
profession
prosidur
logik
losen
elektrik
logistik
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
mencatat
mengetengahkan
megetepikan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
audit
auditorium
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
pensel
perabot
prihatin
pelaburan
pelancaran
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pelan
profesion
prosedur
protin
pekej
pesonal (kakitangan)
petrolium
platfom
profail
profesyenal
sekala
sekelian
sekim
sessi
setor
siksa
silaturrahim
snooker
stesyen
stokin
sunnah
sabsidi
sanwic
selinder
skima
spesis
stem
talipon
taugeh (sayuran)
trampil
tulin
ugama
usek
warong
vokasyenal
yunit
protein
pakej
personel
petroleum
platform
profil
profesional
skala
sekalian
skim
sesi
stor
seksa
silaturahim
snuker
stesen
stoking
sunah
subsidi
sandwic
silinder
skema
spesies
setem
telefon
tauge
terampil
tulen
agama
usik
warung
vokasional
unit

 KESILAPAN EJAAN (KATA MAJMUK)
SALAH
BETUL

SALAH
BETUL
acapkali
ada pun
adakala
andai pun
andaikata
apa kala
apa tah
atau pun
Aidil-fitri
aturcara
ambilalih
barang kali
begitupun
belumpun
biar pun
baikpulih
bandaraya
cendera mata
cahayamata
campurtangan
empatbelas
gambarajah
gantirugi
garispanduan
gunatanah
hakmilik
hapuskira
ibubapa
ibupejabat
ibusawat
isipadu
inipun
janakuasa
jasabaik
jawatan kuasa
jiwa-mu
jualbeli
kawalselia
kadang kala
kemaskini
kerapkali
keretapi
kerja sama
kerjatanah
kertaskerja
kuatkuasa
acap kali
adapun
ada kala
andaipun
andai kata
apakala
apatah
ataupun
Aidilfitri
atur cara
ambil alih
barangkali
begitu pun
belum pun
biarpun
baik pulih
bandar raya
cenderamata
cahaya mata
campur tangan
empat belas
gambar rajah
ganti rugi
garis panduan
guna tanah
hak milik
hapus kira
ibu bapa
ibu pejabat
ibu sawat
isi padu
ini pun
jana kuasa
jasa baik
jawatankuasa
jiwamu
jual beli
kawal selia
kadangkala
kemas kini
kerap kali
kereta api
kerjasama
kerja tanah
kertas kerja
kuat kuasa
lalulintas
latarbelakang
lebuhraya
lagi pun
mana pun
mana kala
merekapun
meski pun
olah raga
papantanda
penguatkuasa
pengubahmilik
pilihanraya
pasaraya
rekabentuk
rekabina
ruangniaga
samada
sebutharga
sediada
segitiga
sekaligus
senireka
suratcara
suratkhabar
susunatur
susutnilai
sediakala
selangseli
seringkali
sesungguh-nya
siapa-tah
sudahpun
sungguh pun
temubual
temuduga
tengahari
tuanpunya
tukarsyarat
telahpun
ulangtahun
urusetia
usahasama
walau pun
walaubagaimanapun
lalu lintas
latar belakang
lebuh raya
lagipun
manapun
manakala
mereka pun
meskipun
olahraga
papan tanda
penguat kuasa
pengubah milik
pilihan raya
pasar raya
reka bentuk
reka bina
ruang niaga
sama ada
sebut harga
sedia ada
segi tiga
sekali gus
seni reka
surat cara
surat khabar
susun atur
susut nilai
sedia kala
selang seli
sering kali
sesungguhnya
siapatah
sudah pun
sungguhpun
temu bual
temu duga
tengah hari
tuan punya
tukar syarat
telah pun
ulang tahun
urus setia
usaha sama
walaupun
walau  bagaimanapun


KESILAPAN EJAAN (KATA PINJAMAN)
Imbuhan Pinjaman
-          imbuhan yang dipinjam daripada imbuhan Sanskrit, imbuhan Arab, dan imbuhan Inggeris.
-          boleh diterima pakai sebagai imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu baku.
Contoh imbuhan pinjaman:
Imbuhan Inggeris:
Awalan
Imbuhan
Makna
Contoh
anti-
menentang / benci
antidadah
antikomunis
anti-Amerika
auto-
dengan sendiri
automatik
autonomi
automobil
poli-
banyak
poligami
poliklinik
politeknik
pro-
menyokong / menyebelahi
prokerajaan
probarat
pro-Malaysia
sub-
sebahagian daripada
subtajuk
subbidang
subsistem
supra-
melebihi / merentasi
supranasional
suprakelas
pasca-
selepas
pascakemerdekaan
pascakolonial
pascamajlis

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-is
orang yang melakukan
cerpenis
kartunis
ekonomis
-isme
kepercayaan / ajaran / fahaman seseorang
kapitalisme
komunisme
nasionalisme
-logi
bidang ilmu
antologi
psikologi
morfologi
-grafi
bidang ilmu / bidang seni
geografi
kaligrafi
biografi
*Catatan
-          jika kata imbuhan pinjaman diimbuhkan dengan kata nama khas, tanda sempang (-) mesti diletakkan antara imbuhan dengan kata nama khas tersebut.
Contoh : pro-Malaysia, anti-Israel

Imbuhan Sanskrit
Awalan
Imbuhan
Makna
Contoh
dasa-
sepuluh
dasawarsa
dwi-
dua
dwibahasa
dwimusim
dwicara
eka-
satu
ekabahasa
ekafungsi
ekatujuan
juru-
orang yang pakar / mahir dalam sesuatu bidang
juruhebah
jurubahasa
juruterbang
maha-
agung / besar
mahaguru
maharaja
mahasiswa
panca-
lima
pancaragam
pancawarna
pancaindera
pra-
sebelum
prakata
prasangka
prasyarat
tata-
peraturan / sistem
tatabahasa
tatatertib
tatadunia

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-ita
wanita / perempuan
biduanita
posnita
-man
orang yang memiliki sifat / kepakaran dalam sesuatu bidang
seniman
budiman
-wan
orang yang
-          pakar dalam sesuatu bidang
-          melakukan sesuatu perbuatan
-          memiliki sesuatu sifat
-          memiliki sesuatu
jutawan
wartawan
jelitawan
ilmuwan
angkasawan
-wati
wanita yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan
peragawati
seniwati
angkasawati

*catatan
-          -wan [diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf-huruf lain]
-          -man [diimbuhkan dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf ‘i’]

Imbuhan Arab –Parsi
Awalan
Imbuhan
Makna
Contoh
bi-
tidak
biadab
bilazim
binormal

Akhiran
Imbuhan
Makna
Contoh
-ah
orang perempuan / wanita
ustazah
qariah
-at
orang perempuan / wanita
muslimat
hadirat
-iah
hal yang ada perkaitan dengan sifat
ilmiah
jasmaniah
alamiah
-in
orang lelaki
hadirin
muslimin
musyrikin

*catatan
-           -wi [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal]
-          -in [untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf konsonan]

 

40 ulasan:

Unknown berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Unknown berkata...

tolong lah saya

Unknown berkata...

tolong lah saya

Unknown berkata...

saya tngh pning gile .cari kesalahan tatabahasa ..homework kami

Winry Mittens berkata...

Terima kasih! Sangat membantu. :)

Unknown berkata...

thxxx

Unknown berkata...

very helpful

Záty Rose berkata...

terima kasih sangat-sangat! amat membantu saya untuk menyiapkan kerja sekolah! Terima kasih sekali lagi ya!

Unknown berkata...

terbaik

Puasa_2024 berkata...

tq,, kongsi ilmu

FUR berkata...

Terima kasih!

Unknown berkata...

Ti o pun do

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih.sngt membantu untuk spm sya

Unknown berkata...

Terima kasih Cikgu Ramsul :)

Unknown berkata...

Thanks sngt membantu

Unknown berkata...

Pencecah atau pencicah?

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Jawapannya pencecah lebih tepat. Terima kasih atas soalan. Sebenar saya jarang melihat ulasan pelayar blog saya, entah macam mana saya terbaca ulasan saudara, semoga jawpan tersebut membantu. Cuba lihat Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat di muka surat 253 di situ ada penerangan berkaitan perkataan berkenaan.

Dreamer berkata...

Terima kasih!! Sangat membantu!!

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Sama-sama.

Unknown berkata...

Terima kasih sgt membantu!

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Alhamdulillah. Semoga bahan yang berkenaan dapat membantu memperkasakan kemahiran tatabahasa anda. InsyaAllah.

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih banyak banyak

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih. Membantu sangat 😁

Tanpa Nama berkata...

terima kasih untuk membantu saya

Unknown berkata...

Professor Datin Paduka Dr. Khatijah tokoh wanita islam

Unknown berkata...

Prefessor Datin Paduka Khatijah tokoh wanita Islam

Unknown berkata...

Professor Datin Pafuka Dr. Khatijah tokoh wanita Islam

Unknown berkata...

Professor Datin Dr. Khatijah tokoh wanita Islam

Tanpa Nama berkata...

wahahah

Tanpa Nama berkata...

Kalau ayat anti jarak ke?

MOHD. RAMSUL ABD. RAHIMAN berkata...

Terima kasih atas pertanyaan, sebagai makluman penggunaan kata "anti" dirapatkan penulisan ejaannya sekiranya kata yang di hadapannya kata nama am tetapi jika kata di hadapannya kata nama khas perlu ada tanda sengkang "-" diikuti kata nama khas berkenaan. Contohnya, anti-Amerika. Semoga penjelasan ini bermakna.

Tanpa Nama berkata...

Terima kasih sangat membantu untuk saya memperbaiki kesalahan ejaan..

iz.zmr berkata...

kalau untuk orang yang kuat menentang orang lain(kata pinjaman bi) apa ye

anonymous berkata...

terima kasih

Unknown berkata...

Terima kasih

Tanpa Nama berkata...

Alhamdulillah. Memang sangat membantu

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum..mohon kebenaran tuan untuk saya kongsikan ilmu ini bersama anak-anak didik saya. moga tuan diluaskan rezeki.

Unknown berkata...

Apakah pembetulan ejaan bagi perkataan 'tips'?

adibahmai berkata...

assalamualaikum cg.Saya harap cg memberikan izin kepada saya menjadikan ilmu cg ini sebagai rujukan saya dan rakan2

Unknown berkata...

TERIMA KASIH BANYAK BANYAK........ SAYA DAPAT MENJAWAB SOALAN AKHIR TAHUN HARI INI