Selasa, 28 Mac 2017

BAGAIMANA PULA KAEDAH UNTUK MENGHASILKAN PENGENALAN YANG BAIK

PENULISAN PENGENALAN KARANGAN.

PELAJAR BOLEH MENULIS DAN MEMILIH JENIS-JENIS PENGENALAN KARANGAN SEPERTI DI BAWAH:-

JENIS-JENIS PENGENALAN KARANGAN
( PELAJAR PERLU BIJAK MEMILIH JENIS PENGENALAN KARANGAN YANG SESUAI DENGAN KEBOLEHAN DAN KESESUAIAN DENGAN TAJUK KARANGAN)
Bil
Perkara
Keterangan
1
Pengenalan  jenis umum
Penulisan pengenalan jenis umum memerlukan pelajar menulis dua jenis ayat iaitu            
 a)  ayat rangsangan             b)  ayat arahan.

Ayat rangsangan  ialah ayat yang berfungsi untuk merangsang pembaca untuk membaca karangan tersebut seterusnya dan meninggalkan kesan yang bermakna kepada pembaca atau pemeriksa. Justeru, dalam penulisan perenggan pengenalan jenis umum ini pelajar perlu mampu menulis ayat-ayat yang menarik, merujuk kepada tema berdasarkan soalan karangan dan isu yang dikaitkan seelok-eloknya berkaitan isu semasa yang hendak dikaitkan secara umum. Sebaliknya, jika ayat yang dibina tidak merangsang minat pembaca, situasi ini akan menyebabkan pengenalan anda biasa sahaja dan tidak ada ciri keistimewaan untuk memikat pembaca untuk mendapat markah cemerlang.

Ayat arahan pula bermaksud ayat yang menjawab kata kunci soalan karangan yang ditugaskan. Melalui ayat arahan ini pembaca atau pemeriksa sudah tahu isi yang ingin anda tulis atau garap dalam penulisan seterusnya. Kebiasaannya ayat arahan ditulis pada bahagian akhir perenggan pengenalan.

PENGENALAN YANG BAIK MEMERLUKAN PELAJAR MENULIS LEBIH DARIPADA SATU AYAT RANGSANGAN. TERBAIK TIGA ATAU EMPAT AYAT RANGSANGAN YANG AKAN MENUNJUKKAN KEMATANGAN ANDA.

Contoh soalan:-


Kerajaan telah berusaha untuk membanteras gejala rasuah, namun amalan yang berakar umbi dalam kalangan masyarakat ini masih wujud. Pada pendapat anda, mengapakah masalah rasuah perlu dibendung?

2
Pengenalan jenis definisi.

Penulisan pengenalan jenis umum memerlukan pelajar tahu definisi kata atau frasa yang terdapat pada tajuk karangan berdasarkan Kamus Dewan. Pelajar yang tidak menguasai maksud perbendaharaan kata atau istilah, serta frasa dalam Kamus Dewan, dinasihatkan tidak memilih pengenalan jenis ini.

Contoh soalan:-
Isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang.

3
Pengenalan jenis pendapat pemimpin
Penulisan pengenalan jenis pendapat pemimpin perlu pengetahuan dan pembacaan yang luas. Pendapat pemimpin tidak boleh direka-reka kerana berbentuk fakta dan melibatkan dasar-atau isu semasa dalam negara, hubungan antara negara dan negara. Adalah menjadi suatu kesalahan sekiaranya pelajar mereka-reka pendapat pemimpin negara.
Contoh soalan:-

Kepentingan bahasa Inggeris kepada rakyat dan negara. Bincangkan.

5
Pengenalan jenis suasana atau situasi
Penulisan pengenalan jenis suasana dan situasi memerlukan pelajar mendalami dan menghayati suasana yang digambarkan dalam tajuk karangan. Pelajar juga perlu bijak memainkan perasaan pembaca atau pemeriksa, samada suasana tajuk karangan tersebut suasana sedih, suasasa mencemaskan, suasana seseorang putus asa, dan sebagainya. Contoh soalan:-
Jiran anda telah ditimpa kemalangan ngeri kerana rumahnya tertimbus oleh runtuhan batu. Gambarkan keadaan dan suasana pada masa itu.

6
Pengenalan jenis persoalan
Penulisan pengenalan jenis persoalan memerlukan pelajar bijak mengaitkan persoalan berdasarkan tajuk karangan yang dikemukan. Beberapa persoalan dikemukan supaya pembaca dan pemeriksan faham anda memang tahu persoalan yang akan dikemukan dalam isi karangan.
Contoh soalan karangan:-

Akhir-akhir ini, kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku?

7
Pengenalan jenis sejarah
Penulisan pengenalan jenis sejarah memerlukan pelajar tahu dan faham sejarah negara bangsa terutama sesuai dengan tajuk karangan. Sekiranya pelajar tidak menguasai fakta-fakta sejarah yang hendak ditulis dengan mengaitkan tajuk karangan, anda dinasihatkan tidak menulis pengenalan jenis ini. Peringatan, pemeriksa kertas peperiksaan mahir dan boleh merujuk fakta sejarah yang anda kemukakan dalam pengenalan karangan. Elakkan mereka-reka  sejarah tanpa ada bukti yang kukuh kerana sejarah tetap sejarah.
Contoh soalan:-

Bincangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot.

8
Pengenalan jenis berita
Sama seperti pengenalan jenis sejarah kerana pelajar perlu banyak membaca akhbar atau sentiasa mendengar atau menonton berita di kaca televisyen dan mengaitkan sesuatu berita dan peristiwa sesuai dengan tajuk karangan yang dikemukan.
Contoh soalan:-

Sistem pengangkutan di negara ini telah mengalami perubahan yang amat ketara. Berbanding dengan dua puluh tahun yang lalu, kini pelbagai jenis sistem pengangkutan moden telah disediakan bagi kemudahan para pengguna.
Berikan pendapat anda tentang sistem pengangkutan moden di negara ini.
9
Pengenalan jenis peribahasa
Pengenalan jenis peribahasa memerlukan pelajar menguasai dan bijak mengaitkan peribahasa dengan tajuk karangan yang diberikan. Di samping itu, pelajar juga perlu bijak menghuraikan maksud peribahasa dan kemudian mengaitkat peribahasa tersebut dengan tajuk karangan yang dikemukakan.

Contoh soalan:-
Peribahasa ”jiran sepakat membawa berkat” sangat tepat digunakan sebelum ini oleh masyarakat di kawasan luar bandar dalam tradisi bermasyarakat.  Bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar pula, budaya ini semakin pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya.
Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.


10
Pengenalan jenis dialog
Pengenalan jenis dialog memerlukan pelajar mahir dan bijak menulis dialog seperti penulisan dalam drama, cerpen atau dialog biasa. Kebiasaannya pelajar yang berminat membaca novel, cerpen, dan drama mampu menghasilkan pengenalan jenis dialog ini.
Contoh soalan:-

Ceritakan sebuah karangan yang berkait dengan peribahasa air yang dicincang tidak akan putus.

11
Pengenalan jenis puisi
Pengenalan jenis puisi memerlukan pelajar menguasai pantun, sajak atau syair dan bijak mengaitkan dan menghuraikan puisi berkenaan sesuai dengan tajuk karangan karangan yang dikemukakan.

Contoh soalan:-

Anda telah dipilih mewakili kelas dalam pertandingan menulis esei sempena Minggu Keusahawanan yang dianjurkan oleh Persatuan Ekonomi sekolah anda. Tajuk esei yang ditetapkan ialah “Faedah Berjimat Cermat”.
Tulis esei anda itu selengkapnya.

12
Pengenalan jenis lagu
Pengenalan jenis lagu sebenarnya mempunyai kesan atau impak yang amat besar kepada pemeriksa sekiranya sesuai dengan tajuk karangan. Agak merugikan sekiranya pelajar menyanyi lagu berkenaan di bilik air, semasa pulang dari sekolah sambil menaiki basikal atau sambal berjalan kaki dari sekolah, kedai dan sebagainya. Cuma pastikan lagu tersebut sesuai dengan tema atau tajuk seperti berbentuk patriotik, berunsur kesedihan, nasihat dan sebagainya.

Contoh soalan:-

Pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di samping meningkatkan taraf hidup golongan petani.
Tulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negara untuk dimuatkan dalam akhbar tempatan.

CONTOH SETIAP PENGENALAN YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS SAYA
LAMPIRKAN DI BAWAH. NAMUN, ANDA BOLEH MENGUBAH SECARA
KREATIF DAN KRITIS BERDASARKAN KEMATANGAN SERTA KEBOLEHAN
ANDA SENDIRI. SELAMAT MENCUBA.


1.  Pengenalan Jenis Umum

Di negara kita, kemalangan jalan raya dikatakan berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kes kemalangan jalan raya.

Hampir setiap hari media masa sama ada media elektronik mahupun media cetak menyiarkan berita tentang kemalangan jalan raya. ( AR1) Pada musim-musim perayaan terutamanya, banyak pengguna jalan raya kehilangan nyawa atau mengalami kecacatan anggota akibat terlibat dalam kemalangan. (AR2)  Dari segi stastik pula, kadar kemalangan jalan raya di negara kita kadar kemalangan yang tertinggi di dunia. (AR3) Menurut stastitik bagi tempoh perayaan Hari Raya Aidilfitri 2015, sebanyak 20,458 kemalangan yang melibatkan 330 kematian telah direkodkan oleh Polis Di Raja Malaysia (Stastitik). Justeru, stastitik berkenaan merupakan kejutan yang menakutkan kita sebagai masyarakat Malaysia. ( AR4) Oleh itu, pihak berkuasa seperti Polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan perlu mengambil langkah drastik dan berkesan untuk mengatasi masalah ini. (AA)

Dalam jawapan contoh pengenalan di atas ( AR1 ) ialah ayat rangsangan 1, (AR2) ayat rangsangan 2, (AR3) ayat rangsangan 3,  (Ayat Contoh Statstik ) dan (AA) ayat arahan.

2. Pengenalan jenis definisi.
Isu penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang.

“Dera” bermaksud pukulan dengan rotan, tali pinggang, atau alat-alat lain sebagai hukuman. “Mendera” bermaksud memukul dengan menggunakan alat-alat yang dinyatakan tadi. “Penderaan” pula bermaksud melakukan perbuatan mendera. Sebenarnya penderaan terbahagi kepada dua jenis iaitu penderaan berbentuk fizikal dan penderaan berbentuk mental. Bedasarkan keratin akhbar Utusan Malaysia bertarikh 15 April 2016,
Sebanyak 1,531 kes penderaan kanak-kanak telah dilaporkan di seluruh negara dengan 46 daripadanya melibatkan kematian sejak 2011 sehingga Mac 2016.
Berdasarkan kajian, banyak terdapat punca yang menyebabkan perbuatan ini berlaku terutamanya kepada kanak-kanak.

3. Pengenalan jenis pendapat pemimpin.
    Kepentingan bahasa Inggeris kepada rakyat dan negara. Bincangkan.

Tun Dr. Mahathir pernah menyatakan bahawa kita tidak akan mencapai kemajuan yang cepat jika kita tidak menumpukan perhatian dalam penguasaan bahasa Inggeris. Beliau juga mengatakan bahawa kebanyakan ilmu yang terdapat dalam dunia ini terungkap dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, kita mestilah memberikan penekanan terhadap penggunaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan kita untuk memacu kemajuan negara di mata dunia. Menurut beliau bahasa Inggeris banyak kepentingan atau kebaikannya, sama ada kepada rakyat mahupun negara.4. Pengenalan jenis suasana atau situasi.
Jiran anda telah ditimpa kemalangan ngeri kerana rumah tertimbus oleh runtuhan batu. Gambarkan keadaan dan suasana pada masa itu.
Apabila saya sampai di tempat kejadian itu, saya terdengar jeritan manusia dari celah-celah rekahan batu. Selain itu, tangisan bayi dan kanak-kanak jelas kedengaran dari sebuah bilik yang berdekatan dengan runtuhan batu tersebut. Pada ketika itu, pasukan penyelamat masih belum tiba lagi. Saya menjadi gelabah kerana buntu untuk melakukan sesuatu tindakan. Tambahan pula. tiada alat yang boleh saya gunakan untuk membantu saya menyelamatkan mangsa. Namun begitu saya menggagahkan semangat dan mencuba untuk melakukan sesuatu supaya mangsa yang berada di bawah runtuhan batu itu dapat diselamatkan.
  
5. Pengenalan jenis persoalan.
Akhir-akhir ini, kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku?

Tahukah anda bahawa hampir setiap hari ada sahaja kemalangan di jalan raya yang dilaporkan di media massa? Siapakah yang patut disalahkan, penggunaan jalan raya atau pihak kerajaan? Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku?
  
6. Pengenalan jenis sejarah.
Bincangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot.

Pada tahun 1972, pasukan bola sepak negara kita telah berjaya melayakkan diri dalam pertandingan bola sepak Sukan Olimpik di Munich, Jerman. Kejayaan ini diulang pada tahun 1980 apabila pasukan kita layak menyertai Sukan Olimpik di Moscow, Rusia. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an pula, keupayaan pasukan bola sepak negara kira setanding dengan keupayaan pasukan bola sepak Korea Selatan. Namun demikian, apakah punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak negara kita sekarang ini begitu jauh merosot atau ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain?

 7.  Pengenalan jenis berita .
Sistem pengangkutan di negara ini telah mengalami perubahan yang amat ketara. Berbanding dengan dua puluh tahun yang lalu, kini pelbagai jenis sistem pengangkutan moden telah disediakan bagi kemudahan para pengguna.
Berikan pendapat anda tentang sistem pengangkutan moden di negara ini.

‘Kerajaan galak mohon permit teksi eksekutif’. Demikian tajuk berita yang terpapar di muka 11 akhbar Mingguan Malaysia bertarikh 17 Jun 2007 yang lalu. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi selepas beliau merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Berjasa Negeri Sembilan Berhad kali ke-9 di Seremban. Teksi eksekutif merupakan sistem pengangkutan awam yang menggunakan teksi yang lebih besar dan selesa, tetapi tambangnya lebih tinggi berbanding dengan teksi bajet. Penggunaan teksi eksekutif dicadangkan apabila usia kenderaan sedia ada mencapai tempoh tujuh tahun. Selain teksi eksekutif, terdapat beberapa jenis sistem pengangkutan moden di negara ini, termasuklah monorel, keretapi LRT dan lain-lain lagi.

 8.  Pengenalan jenis peribahasa.
Peribahasa ”jiran sepakat membawa berkat” sangat tepat digunakan sebelum ini oleh
masyarakat di kawasan luar bandar dalam tradisi bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar pula, budaya ini semakin pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya.
Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan dalam
kalangan masyarakat.

‘Jiran sepakat membawa berkat’. Ungkapan indah ini mengandungi maksud yang amat mendalam. Hidup bermasyarakat pada era globalisasi ini sering meletakkan konsep kejiranan bukan di sisi paling utama. Senario ini menyebabkan kedapatan jiran yang tidak mengetahui bahawa tetangga mereka sedang mengalami masalah, malah musibah sekalipun. Ada antara mereka yang kehairanan serta terkejut apabila dimaklumkan bahawa jiran sebelah rumah sudah berulat setelah menjadi mangsa pembunuhan oleh penjenayah. Seandainya hidup sesama jiran mengamalkan konsep pemuafakatan, sudah barang pasti pelbagai faedah diperoleh masyarakat. Justeru, kejadian yang menyedihkan seperti peristiwa di atas tidak akan berlaku dalam kalangan masyarakat.  Hal ini tentu menggenapi maksud peribahasa yang terungkap di awal perenggan
ini.

9.   Pengenalan jenis dialog.     
      Ceritakan sebuah karangan yang berkait dengan peribahasa air yang dicincang tidak
      akan putus.

“Kataku pergi! Pergi!!” pekik Kassim.
“Pergi kataku!” kataku lagi.
“Mengapa mesti aku pergi?” balas Aminah, isteri Kassim sambil menangis teresak-esak menahan kesakitan.
“Bukankah ini rumahku juga?” tambahnya lagi. Mata kirinya yang lebam kerana dipukul sebelum ini sudah tidak boleh dibuka lagi. Namun, Aminah sedar, sekeras-keras batu akan lembut juga apabila terkena titisan air. Aminah sedar akan sifat Pak Karim suaminya yang kerap membuat keputusan terburu-buru tanpa usul periksa . Aminah juga sedar, sikap pemarah Pak Karim pada hari itu sungguh berbeza. Kemungkinan juga,suaminya mempunyai masalah pada waktu tersebut. Aminah tetap sabar dan terus mendiamkan diri selepas itu.
       Hatinya berkata-kata, “ Sabar seperuh daripada iman, jika aku terus melawan ibarat api dengan minyak akan terus menyala.”

 10.  Pengenalan jenis puisi.
Anda telah dipilih mewakili kelas dalam pertandingan menulis esei sempena
Minggu Keusahawanan yang dianjurkan oleh Persatuan Ekonomi sekolah anda. Tajuk esei yang ditetapkan ialah “Faedah Berjimat Cermat”.
Tulis esei anda itu selengkapnya.

Tikar pucuk tikar mengkuang,
Alas nikah raja Melayu;
Ikan busuk jangan dibuang,
Buat perencah si daun kayu.

Pantun warisan di atas mengingatkan kita supaya tidak membuang ikan yang sudah busuk. Sebaliknya, suri rumah yang kreatif seharusnya memanfaatkan ikan busuk itu untuk dijadikan hidangan yang istimewa. Dengan sentuhan yang bijak, ditambah pula dengan pelbagai ramuan termasuk ulam-ulaman, ikan busuk itu akan menjadi makanan yang enak untuk dinikmati. Demikian, maksud secara literal pantun empat kerat di atas. Secara tersiratnya, pantun tersebut mengingatkan kita agar sentiasa berjimat-cermat dalam kehidupan amnya, dan perbelanjaan seharian khususnya. Tambahan pula, agama Islam sendiri melarang umatnya bersikap boros lantaran pemboros ialah sahabat syaitan.

11.  Pengenalan jenis lagu.
Pelbagai langkah telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pertanian di samping meningkatkan taraf hidup golongan petani.
Tulis sebuah rencana tentang sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negara untuk dimuatkan dalam akhbar tempatan.

Burung yang berkicau
Air mengalir tenang
Sejuk mata memandang
Damai mempesonakan
Padi melambai-lambai
Gadis di tepi bendang
Walau panas membahang
Tetap manis tersenyum riang

Lagu ’Desa Tercinta’ dendangan Nora yang dikategorikan dalam genre muzik irama Malaysia ini sangat popular sekitar tahun 2000 yang lalu. Ilustrasi di dalam lagu tersebut menunjukkan betapa harmoni hubungan antara alam dengan insan. Lebih jauh lagi, lagu itu berusaha memberikan gambaran tentang keindahan sebuah kampung tradisional di negara kita. Kampung tersebut masih mengekalkan sektor pertanian, khususnya penanaman padi sebagai sumber utama pendapatan penduduknya. Walau bagaimanapun, gambaran seumpama itu hanya indah dan terdapat di beberapa perkampungan di negara kita, sedangkan desa yang lainnya sudah dicalar oleh projek pembangunan yang menggila. Di sisi yang lain, sektor pertanian sesungguhnya masih amat diperlukan untuk terus membangunkan negara. Lantaran itu, apakah langkah-langkah proaktif yang wajar dilaksanakan bagi memajukan sektor pertanian di negara ini?

Sebagai tambahan:-

12.  Pengenalan Jenis petikan Hadis dan Al Quran.
Tangungjawab pelajar menumpukan pelajaran amat penting kerana hanya pendidikan mampu mengubah kehidupan keluarga dan diri mereka kelak. Bincangkan.

Allah berfirman dalam Surah Al-“Asr, “ Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” Pengertian Surah “Asr ini amat bermakna kepada seorang pelajar, serta tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar dan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak kepada kedua-dua ibu bapa mereka. Pelajar perlu belajar bersungguh dan berjaya dalam pelajaran untuk memastikan mereka mampu mengubah kehidupan keluarga dan untuk kebahagian kehidupan mereka pada masa mendatang. Justeru, sebagai seorang pelajar, mereka perlu tidak mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar.
PERINGATAN SETIAP PENGENALAN ADA KELEBIHAN DAN KESESUAIANNYA DENGAN TAJUK KARANGAN. SEKIRANYA PELAJAR TERSILAP MEMILIH PENGENALAN, MARKAH BAHAGIAN ISI TIDAK AKAN CEMERLANG. CUMA LATIHAN YANG KERAP AKAN MENGHASILKAN PENGENALAN YANG BAIK DAN CEMERLANG.


Isnin, 27 Mac 2017

HARI PERTAMA MENGAJAR SEBAGAI GURU GANTI KELAS 4S DI SMK SERI LONDANG

Pada hari pertama di SMK Seri Londang, saya masih belum menerima jadual mengajar dan saya telah diminta mengantikan guru mata pelajaran Sains kelas 4S bermula pukul 11.30 pagi hingga pukul 1.00 petang. Saya mengambil kesempatan mengajar penulisan karangan berpandu atau ransangan dengan tajuk ditentukan oleh pelajar dan keputusannya tajuk yang dipilih adalah Internet Dalam Kehidupan Pelajar.

INTERNET DALAM KEHIDUPAN  PELAJARHASIL PERBINCANGAN, SETIAP KUMPULAN PELAJAR
PERLU MEMBERIKAN ISI DENGAN BIMBINGAN GURU. OLEH SEBAB
TAJUK KARANGAN BERKENAAN UMUM, HASILNYA:-
  1.     Kumpulan pertama : Internet membantu pelajar berkomunikasi. ( Pro)
  2.     Kumpulan kedua    : Internet  memudahkan mencari maklumat   ( Pro)
  3.     Kumpulan ketiga    : Internet mempengaruhi gejala negatif dalam kalangan pelajar (Kontra)
  4.     Kumpulan keempat: Internet melalaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar (kontra)
Fokus perbincangan lebih kepada cara mengembangkan isi karangan di atas.

      Guru memberi penjelasan bahawa sebuah karangan yang baik perlu mempunyai kaedah untuk mengembangkan isi karangan:-KEPERLUAN UNTUK MENGHASILKAN KARANGAN CEMERLANG
(PENGGUNAAN KAEDAH DEDUKTIF)

Bil
Perkara
Keterangan
1
Ayat judul
Ayat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab pokok persoalan karangan.
2
Ayat huraian
Ayat yang menghurai secara lanjut  isi utama yang dikemukakan  bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama. Karangan cemerlang memerlukan lebih daripada satu ayat huraian.
3
Ayat Contoh
Ayat contoh pula ialah ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan  untuk memperkuat hujah. Bukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti yang sahih dan bukan bukti atau contoh yang sengaja diada-adakan.
5
Ayat Penegas
Ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian yang dikemukakan. Ayat ini biasanya mempunyai penanda  wacana seperti "tegasnya", "oleh itu", dan "sehubungan dengan itu", konkulisinya.
6
Aksesori untuk mengindahkan karangan.
  i.        Adanya istilah menarik ( IM)
 ii.       Adanya frasa menarik (FM)
iii.      Adanya peribahasa/ kata-kata pujangga/kata-kata pemimpin.


SELEPAS GURU MEMBUAT PENJELASAN BERKAITAN KRITERIA UNTUK MENGHASILKAN KARANGAN CEMERLANG, MURID DIMINTA MENGEMBANGKAN
 ISI BERDASARKAN TUGASAN KUMPULAN.

CONTOH KARANGAN LENGKAP.

Pendahuluan. ( tidak dibincangkan sekadar contoh untuk melengkapkan karangan )


      Internet merupakan rangkaian maklumat antarabangsa yang terbesar di dunia yang memungkinkan pelajar saling bertukar informasi mahupun data maklumat. Dunia Tanpa Sempadan’ adalah satu istilah yang sinonim dengan internet.  Penggunaan jaringan internet kini semakin meluas ke serata dunia pada sera globalisasi selaras dengan arus kemodenan sains dan teknologi. Pada masa kini, pelbagai gadjet muncul memacu majuan komunikasi dalam kalangan pelajar. Kemajuan teknologi semakin berkembang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Segala kemudahan ini telah menjadikan kehidupan manusia terus maju ke hadapan tetapi terdapat kebaikan dan keburukannya kerana manusia menentukan kemudahan internet digunakan dengan sebaik-baiknya.

Isi perenggan pertama.

     Antara kebaikan penggunaan internet kepada pelajar ialah pelajar akan dapat menerima maklumat dengan mudah dan pantas kerana maklumat di hujung jari. Carian maklumat juga tidak dihadkan dan pelajar mudah untuk mencari maklumat dengan enjin carian seperti google, "monzila fire fox", MSN. Altavista, Yahoo, dan sebagainya. Maklumat carian juga bukan sahaja  dalam bentuk teks tetapi juga dalam bentuk gambar rajah, jadual, carta grafik, audio, animasi dan lain lain. Bahan-bahan berkenaan juga mudah dimuat turun tanpa sebarang bayaran untuk kegunaan pelajar di dalam kelas atau untuk mengulangkaji pelajaran. Dengan kemudahan internet tersebut, pelajar tidak perlu ke perpustakaan  untuk mendapatkan maklumat serta memudahkan proses pembelajaran. Malah,penggunaan internet ini secara tidak langsung dapat menjimatkan kos seperti kos perbelanjaan dan juga kos-kos lain seperti kos pengangkutan. Sebagai contoh, jika pelajar mahu membuat rujukan tetapi tidak mepunyai wang yang cukup untuk membeli buku, mereka boleh melayari internet sahaja untuk mencari sumber rujukan yang betul dan relevan. Pada masa yang sama pengunaan internet menjimatkan masa kerana masa itu emas Tegasnya, internet amat membantu  pelajar untuk mendapat maklumat dan memudahkan proses pembejalaran mereka.

Isi perenggan kedua.

         Selain itu,  pelajar juga memudahkan pelajar berkomunikasi untuk menambah kenalan daripada penggunaan internet. Hal ini kerana, laman sosial seperti Facebook dan Twitter kini telah menjadi virus epidemik dalam kalangan pelajar di seantero dunia. Oleh itu, pelajar boleh bertukar-tukar maklumat mahupun pendapat melalui kenalan daripada laman sosial berkenaan. Peribahasa ada mengatakan berkawan biar seribu, bermusuh jangan sekali. Tambahan pula, pelajar boleh menggunakan internet sebaik-baiknya dengan mencari pelbagai latihan untuk dijadikan latihtubi sebagai persediaan peperiksaan. Malah  jika pelajar stress dengan pembelajaran mahupun ujian dan peperiksaan mereka boleh mencari hiburan, contohnya di laman "Youtube" yang mampu mengurangkan stress mereka semasa mencari maklumat di internet. Tambahan pula, dengan adanya gadjet baru seperti  "smartfphone" pelajar boleh mendapatkan maklumat mengunakan peralatan canggih tersebut untuk mendapatkan maklumat tidak kira masa dan di mana sahaja mereka berada. Tuntasnya, internet memudahkan pelajar berkomunikasi untuk menambah kenalan daripada penggunaan internet.

Isi perenggan ketiga.

        Di sebalik kecanggihan internet, internet juga boleh mendatang gejala negatif yang memudaratkan pelajar sekiranya pelajar tidak menggunakan peranti berkenaan untuk kebaikan. Antara keburukan internet terhadap pelajar ialah mereka bebas melayari laman web porno atau lucah tanpa kawalan kerana internet dikatakan dunia tanpa sempadan. Bahan-bahan lucah sering menjadi kegilaan remaja kerana dapat dilayari tanpa sekatan menyeluruh oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia.  Keseronokan menonton bahan lucah mendorong pelajar melakukan hubungan sumbang selain perlakuan ini bakal mengundang perlakuan seks bebas .Impaknya boleh dilihat dalam kalangan pelajar, contohnya gejala pembuangan bayi yang berleluasa kini  Selain itu, internet juga dapat melekakan seseorang pelajar daripada fokus kepada proses pembelajarannya. Pelajar sering menghabiskan masa dengan melayari laman web yang berbentuk hiburan semata-mata hanya untuk keseronokan yang tidak mendatangkan sebarang kebaikan. Masa yang patut diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran terbuang begitu sahaja dengan melayari laman sosial seperti facebook,twitter dan sebagainya. Masa itu emas, jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya masa tersebut akan berlalu begitu sahaja tanpa sebarang aktivti yang berfaedah. Justeru, jelaslah bahawa internet juga boleh mendatang gejala negatif yang memudaratkan pelajar sekiranya pelajar tidak menggunakan peranti berkenaan untuk kebaikan.

Isi perengan keempat.

       Bahkan juga, penggunaan internet secara berlebihan dan tanpa kawalan juga menyebabkan remaja menjadi malas untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum atau melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Aktiviti kokurikulum seperti bersukan dan berpersatuan dapat menyihatkan badan  tidak mendapat sambutan daripada pelajar. Pelajar kini lebih suka menghabiskan masa di hadapan komputer dan paling menakutkan penggunaan peranti seperti "smartpone" menambah lagi kebejatan masalah sosial dalam kalangan pelajar. Dengan adanya peranti  atau gadjet moden berkenaan pelajar boleh melayari internet di mana-mana sahaja mereka berada. Oleh sebab, melayari interet sehingga larut malam pelajar akan mengantuk pada waktu kelas dan tidak aktif sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berjalan. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana kesannya, prestasi pelajar akan merundum dan akan memberi kesan hitam dalam kehidupan mereka ketika dewasa kelak.  Di samping itu juga, pengunaan peranti berkenaan secara berlebihan akan melahirkan pelajar yang kurang inovatif kerana kokurikulum menggalakkan aktiviti berpersatuan. Aktiviti persatuan amatlah penting untuk pelajar supaya mereka lebih bertanggungjawab dalam menguruskan organisasi. Kesimpulannya, jelaslah bahawa penggunaan internet secara berlebihan dan tanpa kawalan juga menyebabkan remaja menjadi malas untuk bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum dan menggalas tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar.

Perenggan penutup.

           Kesimpulannya, pengaruh ICT atau internet dalam peradaban moden tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat moden kini khususnya dalam kalangan pelajar. Penggunaan internet serta kepelbagaian peranti atau gadjet yang mudah diperoleh di pasaran akan terus meningkat penggunaan internet dalam kalangan pelajarOleh itu, pihak bertanggung jawap perlulah turun padang dan mengambil tindakan sewajarnya untuk mengawal secara rapi penggunaan internet dalam kalangan pelajar supaya pelajar tidak cenderung dan terlibat dengan permasalahan sosial. Malah, dasar-dasar kerajaan berkaitan dengan pendidikan dan budaya mestilah juga meletakkan isu salah guna dan kesan negatif internet ini sebagai suatu yang penting bagi pemodenan dan pembangunan Negara bangsa Malaysia. Selain itu, peranan ibu juga penting kerana merekalah insan yang paling hampir dengan anak-anak. Anak-anak perlu diberi didikan agama yang secukupnya untuk mereka membuat keputusan memilih laman-laman web yang sepatutnya mereka layari. Anak-anak ibarat kain putih,ibu bapalah yang mencoraknya.  Cegahlah gejala sosial ini sebelum menular manjadi barah dalam kalangan masyarakat. Mencegah penyakit itu lebih baik lebih baik dari mengubati.


SAYA MENGHARAPKAN PELAJAR FAHAM BAGAIMANA
KARANGAN DI ATAS DIHASILKAN MENGGUNAKAN KAEDAH
DEDUKTIF UNTUK MENGEMBANGKAN ISI KARANGAN IAITU
 MENGGUNAKAN AYAT JUDUL, AYAT HURAIAN LEBIH DARIPADA
SATU AYAT, AYAT CONTOH, DAN AYAT PENEGAS.
ISTILAH DAN FRASA YANG DIHITAMKAN MERUPAKAN
AKSESORI UNTUK MENGINDAHKAN KARANGAN.

PELAJAR YANG CEMERLANG MAMPU MENGAPLIKASI
LEBIH BANYAK AYAT HURAIAN.


SILA RUJUK KEPADA GURU MATA PELAJARAN ANDA
JIKA ANDA TIDAK FAHAM CARA MENGEMBANGKAN ISI
MENGGUNAKAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAEDAH
DEDUKTIF SEPERTI DI ATAS.


Sabtu, 25 Mac 2017

MEMAHAMI FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU SPM (1103)PERKARA
KERTAS 1 (1103/1)
KERTAS 2 ( 1103/2)
JENIS SOALAN
UJIAN SUBJEKTIF
UJIAN SUBJEKTIF
BILANGAN SOALAN
Ø Terdiri daripada dua bahagian.
Ø Bahagian A:   Satu Soalan karangan berpandu
( rangsangan)
Ø Bahagian B:  Lima soalan karangan umum
·         Fokus Diri
·         Fokus Keluarga
·         Fokus Negara
·         Fokus Antarabangsa
·         Fokus Komsas
Ø Jumlah  : Enam soalan
Peringatan:-
v  Soalan bahagian bahagian A wajib dijawab.
v  Soalan bahagian B pilih satu daripada enam.
v  Untuk soalan B, pelajar dinasihatkan memilih soalan berfokus mudah, contohnya:-
      Fokus Diri, Fokus Keluarga, Fokus NegaraØ  Terdiri daripada empat soalan.
·      Soalan 1 : Rumusan

·      Soalan 2 : Pemahaman
a.       Petikan Umum
b.      Petikan cerpen/drama
c.       Petikan prosa klasik
d.      Petikan puisi

·   Soalan 3 : Pengetahuan tentang tatabahasa Melayu.
a.       Morfologi ( Kata )
b.      Sintaksis ( Ayat)
c.       Sistem Ejaan.
d.      Kosa kata dan istilah.
e.      Peribahasa.

·   Soalan 4 : Novel (KOMSAS)
ü  Novel kajian Ting 4 : Antologi Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul
ü  Novel kajian Ting 5
Peringatan :-
     v  Semua soalan wajib dijawab.


JUMLAH MARKAH
Ø Bahagian A :    30  markah                           
Ø Bahagian B :  100  markah 
Ø Jumlah        :   130 markah
     Ø  Soalan 1 :     30  markah
     Ø  Soalan 2 :     35  markah
     Ø  Soalan 3 :     30  markah
     Ø  Soalan 4 :     15 markah
     Ø  Jumlah    :  110 markah
Tempoh menjawab
Ø 2 jam 15 minit
     Ø  2 jam 30 minit

PENERANGAN LANJUT KERTAS BM 2 ( 11O3/2)
(Markah 110)
       Sebagai seorang pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM, tidak kira anda pelajar Ting. 4 apatah lagi sekiranya anda pelajar ting. 5, sepatutnya anda faham setiap pecahan soalan kertas 2 Bahasa Melayu. Kefahaman pelajar terhadap format soalan kertas ini akan membantu anda menjawab soalan tersebut lebih baik dan seterusnya membuat persediaan untuk menghadapi Peperiksaan SPM kelak.
       Sungguh malang, jika pelajar menengah atas tidak faham format soalan kertas bahasa Melayu 2 kerana pepatah Melayu ada mengatakan jika tak kenal maka tak cinta. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

Kertas ini mengandungi soalan:-
Soalan Bahagian 1 a: Rumusan Teks   ( 30 markah)
       ( Rujuk nota berkaitan cara menjawab soalan rumusan teks)

Soalan Bahagian 2 A: Pemahaman Teks  Umum / Rumusan ( 9 markah)
          i)  Soalan berkaitan maksud rangkai kata  (2m)
         ii)  Soalan berkaitan petikan teks (  3m )
        iii)  Soalan berdasarkan pendapat ( 4 m)
            
  ( Soalan Bahagian 2 B,C, dan D Berdasarkan Kajian Komsas Antologi)
Fokus soalan Ting. 4:  Antologi Jaket Kulit Kijang Dari Istanbul
Fokus soalan Ting. 5:  Antologi Sejarah Rindu

Soalan Bahagian 2B :  (9 Markah)
Soalan berkaitan ( Prosa Moden – Cerpen atau  Drama)

Soalan i)  Berdasarkan teks dan jawapan ada  dalam teks.  ( 3 m)
Soalan ii)  Berdasarkan pendapat anda. ( 3 m)
Soalan iii) Berkaitan kajian komsas – persoalan, watak dan  perwatakan,
                  latar,  nilai dan pengajaran. ( 3 m)
                  ( Fokus soalan 1 berdasarkan dalam teks dan 1 soalan di luar
                  teks)


Soalan Bahagian 2C: ( 8 Markah)
Soalan berkaitan ( Prosa Tradisional )

Soalan i)   Berdasarkan maksud rangkai kata. (2m)
Soalan ii)  Berdasarkan teks dan jawapan ada di dalam teks ( 3 m)
Soalan iii) Meminta pendapat anda dan jawapan  berdasarkan   
                  pandangan anda sendiri  ( 3 markah)Soalan Bahagian 2 D:   (9 Markah)
Soalan berdasarkan ( Puisi Moden atau tradisional)

Soalan   i) Berdasarkan teks puisi. ( 2 m)
Soalan  ii) Berdasarkan pendapat anda ( 3 m)
Soalan  iii)Berdasarkan kajian komsas – persoalan, nilai,
                 masyarakat  dan pengajaran. ( 4 m )


( Soalan 3 Berdasarkan Tatabahasa)

Soalan bahagian 3 (a)   ( Tatabahasa- Morfologi atau Kajian Kata- 6 Markah)

Soalan 3 (A)  Membina ayat daripada perkataan atau frasa diberikan.
                     Terdapat enam perkataan atau frasa disenaraikan dan anda  
                     perlu membina ayat yang gramatis untuk menunjukkan
                     anda faham maksudnya.
                     Anda tidak boleh menggunakan kata nama khas, peribahasa
                     dan tidak boleh menambah imbuhan pada perkataan
                     diberikan. Soalan ini mudah untuk pelajar mendapat 6
                     markah.
                    ** Peringatan soalan SPM 2012, arahan soalan bahagian 3a
                   membenarkan pelajar menambah imbuhan semasa membina
                   ayat tetapi tidak boleh menggunakan perkataan tersebut
                   sebagai kata nama khas. Oleh sebab itu, pelajar perlu
                   berhati-hati semasa membaca arahan soalan.


Soalan Bahagian 3B ( Sintaksis) ( 6 Markah )
Pelajar dikehendaki menguasai aspek sintaksis (kajian ayat) contoh :-
    i) ayat tunggal dan ayat majmuk.
   ii) Jenis ayat – ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat
                             seruan.
  iii) Ragam ayat – ayat aktif dan ayat pasif.
   iv)Menukar ayat cakap ajuk ke cakap pindah  dan sebaliknya.
   v) Menganalis ayat pola ayat. ( FN-FN,FN-FK, FN-F Adj, FN-FS)
  vi) Mencerakinkan ayat kepada subjek dan prediket. ( Binaan ayat
       gramatis)
 ** Soalan ini memerlukan pelajar menguasai setiap pecahan
      soalan seperti di atas.Soalan Bahagian 3C : Mengesan dan membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. ( 6 Markah )
      Soalan bahagian ini memerlukan pelajar mengesan dan membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan.
      Pelajar diminta mengesan dan membetulkan 3 kesalahan ejaan dan 3 kesalahan imbuhan.
      Anda boleh menjawab dengan menulis  kedua-dua kesalahan berkenaan dengan menulis jawapan salah dan pembetulannnya:
          contoh: Malaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan   
          kerana mengayakan sumber alam semula jadinya.
      Pada tahun 2008 pelajar diberikan satu petikan mengandungi keenam-enam kesalahan ejaan dan imbuhan.

kesalahan
 pembetulan
Eko-pelancongan
Ekopelancongan ( ejaan)
mengayakan
Kekayaan ( imbuhan)

Soalan Bahagian (D) mencari tiga soalan kesalahan penggunaan istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. ( 6 markah)
      Soalan bahagian ini meminta anda mencari tiga soalan kesalahan penggunaan istilah dan tiga kesalahan tatabahasa.
      Anda akan diberi tiga ayat yang mengandungi satu kesalahan istilah dan satu kesalahan tatabahasa.
      Calon boleh menjawab seperti soalan di bawah:-
          Stesen- minyak-minyak di bandar utama kita mengamalkan     
          konsep layan sendiri.

kesalahan
pembetulan
Stesen minyak-minyak
 Stesen minyak ( tatabahasa)
Layan sendiri
Layan diri ( istilah)Soalan Bahagian 3 (E )  PERIBAHASA ( 6 Markah )

      Soalan ini menguji kemahiran peribahasa ( terdiri daripada perumpamaan, bidalan, pepatah, simpulan bahasa, perbilangan, lidah pendita, kata-kata hikmat) anda.
      Soalan mungkin meminta anda mengisi tempat kosong dengan mengaitkan peribahasa yang sesuai dengan petikan.
      Calon mungkin juga diminta mengisi tempat kosong dengan atau dialog dengan peribahasa yang sesuai.
      Calon juga mungkin diminta membina ayat menggunakan peribahasa  yang diberikan.
      Markah akan diberi sekiranya peribahasa yang ditulis tepat dengan maksud petikan atau pernyataan yang diberikan.
(SOALAN MERUJUK KOMSAS NOVEL)

  Novel Ting. 4  ( Jendela Menghadap Jalan )
  Novel Ting. 5  ( Songket Berbenang Emas )

Soalan Bahagian 4 (Novel)  ( 15 Markah )

      Soalan bahagian ini membawa 15 markah dan terbahagi kepada soalan bahagian 4 (a) dan 4(b).

Soalan 4   (a) membawa 7 markah
          Soalan 4   (b) membawa  8 markah.

Markah
Isi
Bahasa
Soalan 4 (a)
4
3
Soalan 4 (b)
6
2

SEMOGA ANDA MENGUASAI FORMAT SOALAN KERTAS BAHASA MELAYU