Khamis, 31 Januari 2019

PROGRAM MENYALIN KARANGAN DIMENSI KELUARGA MINGGU INI (31/1/2019 HINGGA 6/2/2019)

Apakah yang dimaksudkan karangan dimensi keluarga. Karangan dimensi keluarga bermaksud karangan yang penulisannya berfokus kepada peranan ibu dan bapa terhadap isu atau tema yang dikemukanan untuk keluarganya . 

Semangat kejiranan semakin hari semakin luntur dalam kalangan masyarakat. Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.    

Sebagai contoh, karangan di atas merupakan karangan dimensi keluarga yang menjurus kepada peranan atau tanggungjawab ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan ahli keluarga terutama anak-anak, justeru, penulisan karangan ini perlu memfokus kepada peranan ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan berkenaan.

Semasa menulis karangan berkenaan pelajar perlu menjelas dan menghuraikan peranan ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan tersebut. Sekiranya pelajar menulis peranan diri, atau peranan masyarakat semasa menulis karangan, karangan yang dihasilkan oleh pelajar telah lari daripada dimensi keluarga dan karangan berkenaan tidak akan dislotkan sebagai karangan cemerlang. Dengan kata lain, penulisan karangan lari dari dimensi yang diminta, impaknya karangan itu tidak akan dslotkan sebagai karangan cemerlang.

Contoh karangan berfokus dimensi keluarga:-

. Menurut perspektif Islam, konsep jiran meliputi skop yang lebih luas sehingga menjangkau empat puluh buah rumah atau keluarga yang tinggal berhampiran dengan kita. Semangat kejiranan pula membawa pengertian jiran tetangga yang hidup berbaik-baik, bertolak ansur dan bekerjasama antara satu sama lain. Dalam kehidupan kita, kita dilarang menyakiti hati jiran, sebaliknya diminta mengambil berat antara satu sama lain dan hidup berlandaskan kasih sayang sesama individu tanpa mengira keturunan, usia, agama atau pangkat. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa “Jiran Sepakat Membawa Berkat”. Jadi, kita perlulah mengutamakan jiran kita dalam kehidupan dan mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu padu dalam melakukan sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, dalam era globalisasi yang dipenuhi pelbagai pancaroba moden, semangat kejiranan dalam kalangan anggota masyarakat semakin meluntur.  Oleh sebab itu, semua lapisan masyarakat terutamanya ibu bapa wajar mengambil langkah untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang elektif wajar diambil oleh ibu bapa untuk memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat?

Menyedari hakikat betapa pentingnya semangat kejiranan diamalkan oleh masyarakat majmuk di negara ini, maka usaha perlu dilakukan oleh ibu bapa agar nilai yang berharga ini tidak lenyap daripada amalan hidup masyarakat kini. Ibu bapa haruslah menyertai  aktiviti gotong-royong yang dianjurkan oleh komuniti atau masyarakat setempat. Dalam hal ini. ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai aktiviti tersebut bersama.  Melalui aktiviti gotong-royong, semua penduduk setempat dapat berkumpul bersama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila  berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat berbual-bual dan berkenal-kenalan antara satu sama lain dan sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiran mereka dengan lebih baik dan dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa “ tak kenal maka tak cinta”. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dijalankan secara bergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan secara bergotong-royong memerlukan masyarakat bekerjasama bagai aur dengan tebing agar aktiviti-aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Melalui cara ini, setiap ahli keluarga dapat menjalinkan hubungan mesra sesama jiran. Mereka juga  sedar akan peranan masing-masing dalam sesuatu komuniti . Apabila dewasa kelak, anak-anak akan melakukan perkara yang sama untuk mengeratkan ikatan kejiranan. Jelasnya, ibu bapa haruslah mengadakan aktiviti gotong-royong agar dapat memupuk semangat kejiranan dalam masyarakat.

Selain itu, ibu bapa perlulah menjadi suri teladan atau ‘role model’ yang baik kepada anak-anak sekiranya mahu anak-anak mengamalkan semangat kejiranan dalam diri sendiri. Ibu bapa perlulah mengamalkan cara hidup seperti ‘aur dengan tebing’ atau ‘ ke bukit  sama di daki, ke lurah sama dituruni’ dan ‘hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah’ untuk mencapai keberkatan dalam hidup. Sebagai  anggota dalam sesebuah masyarakat, ibu bapa  mesti mempunyai semangat kekitaan dan keprihatinan terhadap  jiran mereka.. Apabila  mengambil berat akan hal-hal jiran, bukanlah bermaksud kita hendak menjaga tepi kain mereka atau mengambil tahu hal rumah tangga mereka, tetapi kita mengambil tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh jiran  dan cuba membantu mereka supaya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh jiran. Hal ini demikian kerana, dalam kehidupan berkeluarga, setiap keluarga pasti akan menghadapi masalah dan masalah itu hanya boleh diatasi atau dikurangkan  dengan bantuan orang lain.  Misalnya, ketika ketua keluarga sakit tenat, maka ahli-ahli keluarga itu memerlukan bantuan daripada jiran untuk menghantar ketua keluarga itu ke hospital, memberitahu keluarganya yang tinggal berjauhan daripada mereka, mendapatkan bantuan nasihat ataupun kewangan dan sebagainya. Sikap keprihatinan yang ditunjukkan oleh ibu bapa terhadap jiran, akan menyebabkan anak-anak juga turut mengambil berat tentang jiran mereka. Sekiranya sifat dan amalan murni ini menjadi budaya kebanyakan ibu bapa sudah pasti masyarakat setempat akan hidup dalam keadaan aman damai ibarat cubit peha kiri, peha kanan terasa. Tegasnya, ibu bapa yang berjaya menjadi suri teladan yang baik, sudah pasti mampu memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.

Di samping itu, ibu bapa juga mestilah mengada atau menghadiri majlis-majlis rumah terbuka sempena sesuatu sambutan perayaan. Amalan mulia ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturahim, tetapi juga mampu mengukuhkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat. Melalui majlis rumah terbuka, ibu bapa boleh membawa anak-anak bersama. Dalam majlis tersebut,  masyarakat dapat berkumpul dan mengenali antara satu sama lain dengan lebih dekat. Mereka juga berpeluang untuk berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara dan bertanya khabar sambil menikmati juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Dengan itu, masyarakat akan lebih memahami adat resam, agama dan budaya masing-masing di negara ini.  Sebagai contoh, majlis-majlis rumah terbuka sempena sambutan Hari Raya Aildilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Krismas dan Hari Deepavali hendaklah dijadikan acara tahunan. Kehadiran ibu bapa bersama ahli keluarga dalam majlis rumah terbuka, bukan sahaja dapat memperkenalkan anak-anak dengan lebih dekat adat resam sesuatu budaya masyarakat malah dapat menanamkan semangat hormat-menghormati dalam diri anak-anak dan mengamalkan semangat perpaduan. Sikap dan amalan murni ini jika diamalkan dalam budaya masyarakat sudah pasti keakraban masyarakat berbilang kaum di Malaysia akan kekal terjalin. Tegasnya, majlis-majlis rumah terbuka mestilah diadakan setiap tahun agar mampu mendekatkan ahli masyarakat untuk bertemu muka dan membentuk masyarakat yang bersatu-padu.

Seterusnya, ibu bapa hendaklah menyemarakkan budaya ziarah-menziarahi dalam kalangan masyarakat sebagai langkah untuk memupuk dan meningkatkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak. Dalam hidup bermasyarakat, ibu bapa digalakkan membawa anak-anak-anak  menziarahi jiran tetangga pada  masa-masa  yang sesuai. Dengan menziarahi jiran, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dihadapi oleh jiran kita. Semua masalah boleh diselesaikan bersama dan hal ini akan menjadikan hidup mereka lebih aman dan harmoni walaupun dalam keadaan yang serba kekurangan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak  berkunjung ke hospital jika kita mendapat tahu bahawa jiran kita telah dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau mendapat kemalangan. Amalan ini dapat membentuk sifat kasih sayang dan sikap ambil berat serta membuang sejauh-jauh sikap mementingkan diri sendiri dan hidup diibaratkan ‘ seperti enau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing’. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa ‘berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya’, namun sebagai jiran, kita mestilah berpegang teguh pada prinsip “cubit peha kiri, peha kanan terasa juga”. Jadi, melalui lawatan kita, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita dan secara tidak langsung, mereka dapat hidup dengan lebih selesa, aman dan tenang mengharungi kehidupan yang penuh dengan ranjau dan duri. Sekali gus, anak-anak turut mengambil berat tentang masalah jiran yang ditimpa masalah sama seperti ibu bapa mereka. Jelasnya, ibu bapa boleh menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi dalam diri anak-anak untuk memupuk semangat kejiranan.

Akhir sekali, ibu bapa bolehlah menggalakkan anak-anak supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti Hari Keluarga. Setiap komuniti, sering mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk mengukuhkan hubungan dalam kalangan masyarakat setempat. Aktiviti kerap diadakan sama ada di padang, taman rekreasi atau di tepi pantai. Ibu bapa boleh membawa anak-anak bersama dan setiap ahli keluarga boleh menyertai permainan yang disediakan.  Selain itu, ibu bapa boleh mendedahkan kepada anak-anak tentang kepentingan hidup berpersatuan dalam masyarakat setempat yang mempunyai satu sistem organisasi yang teratur. Persatuan atau pertubuhan ini hendaklah melibatkan semua penduduk tempatan sebagai ahli. Dewasa ini, banyak pertubuhan sukarela ditubuhkan dalam masyarakat seperti  Pertubuhan Rukun Tetangga , Jawatankuasa Keselamatan, Kebajikan dan Kemajuan Kampung, Pertubuhan Khairat Kematian dan sebagainya. Sebagai contoh, melalui Pertubuhan Rakan Tetangga, masyarakat setempat secara bergilir-gilir mengawasi keselamatan kawasan tempat tinggal atau taman untuk mengelakkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini seperti membunuh, merogol, merompak dan sebagainya. Hal ini dapat kita lihat dalam peribahasa Melayu, iaitu ibarat aur dengan tebing yang mementingkan semangat sandar-menyandar atau saling membantu antara satu sama lain dalam kehidupan. Jika jalinan mesra antara ahli keluarga dalam masyarakat wujud, sudah pasti kehidupan masyarakat aman dan makmur. Jelasnya, ibu bapa berperanan penting untuk menggalakkan anak-anak supaya melibatkan diri dalam aktiviti sosial sebagai langkah untuk memupuk  semangat kejiranan.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat saya simpulkan bahawa semangat kejiranan dalam setiap individu amat penting untuk melahirkan  masyarakat yang prihatin dan mmmembentuk perpaduan kaum.  Walau apa pun keadaan dan di mana-mana pun kita tinggal, kita perlulah mempunyai jiran yang baik hati, iaitu jiran yang menjadi tempat untuk memohon bantuan ketika kita dalam keadaan yang susah dan sentiasa menghulurkan bantuan dengan senang hati dan menghiburkan ketika kita senang. Jadi, untuk mempunyai jiran yang baik, maka kita perlu menjadikan diri kita sebagai jiran yang baik kepada jiran kita. Sekiranya kita berbaik-baik dengan jiran, maka jiran juga akan berbaik-baik dengan kita. Cogan kata “ Jiran Sepakat Membawa Berkat” perlu terus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita susah dalam usaha mengamalkan budaya murni ini. Amalkan dengan hati yang ikhlas, barulah kita memperoleh keberkatan dalam kehidupan. Oleh itu, dengan meningkatkan semangat kejiranan, perpaduan kaum akan bertambah utuh dan teguh. Jadi, dalam setiap masa, kita mestilah sentiasa berusaha untuk memastikan semangat kejiranan sentiasa terpelihara supaya negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera. Allah berfirman yang maksudnya, “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal-mengenali”.

Selasa, 29 Januari 2019

LATIHAN KATA KERJA TRANSISITIF (KTT) DAN KATA KERJA TAK TRANSITIF (PdPC Hari JUMAAT 1/2/2019)


Nama:……………………………………………………….                                                              Tingkatan:…………
Gariskan kata kerja yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah. Kemudian, nyatakan sama ada kata kerja itu kata kerja transitif (KKT) atau kata kerja tak transitif( KKTT)
1) Encik Shaari mengasah parang-parang itu sehingga tajam.  (       )
2) Rohaimi selalu mandi di sungai itu dengan kawan-kawannya (         )
3) Puan Maria menyiram pokok-pokok bunga orkidnya pada waktu petang.
    (             )
4) Azila sedang menidur adiknya di dalam buaian.(         )
5) Zulkarnain mengisi borang permohonan untuk memasuki maktab itu dengan teliti.
 (          )
6) Penyanyi baru itu menyanyi dengan penuh semangat.(      )
7) Murid-murid Tahun Enam Anggerik sedang berlatih di dewan sekolah.
  (         )
8) Abang Azhar pergi ke bandar dengan menunggung motosikal 
 (       )
9) Rosli terjatuh ke dalam longkang di hadapan rumahnya petang semalam.
  (        )
10) Monyet itu memanjat pokok kelapa untuk mengambil buah kelapa muda.
  (       )

Latihan Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif.
Tuliskan betul ( /) atau salah (x) pada kata kerja di bawah. Jika penggunaannya salah tuliskan jawapan yang betul.

1. Anggota dewan sedang berbincang tentang krisis kemelesetan ekonomi di rantau
    ini.   (             )

    ...........................................................................................................

2. Dengan berpandu peta tersebut, akhirnya kami berjaya mencari jalan keluar. (           )

    ...........................................................................................................


3. Penceramah itu sedang menerangkan tentang masalah keruntuhan moral yang melanda remaja kini.   (                  )

    ...........................................................................................................

5. Cikgu Salmah bertanyakan murid-muridnya tentang persiapan sambutan hari Kemerdekaan yang akan diadakan pada hari esok.  (                        )

...........................................................................................................
 

6. Sebagai sebuah negara sedang membangun, Kerajaan harus menitikberatkan tentang
     keamanan dan kesejahteraan rakyat.  (                        )

     ...........................................................................................................

7. Pendapat yang dikemukakan oleh perserta itu kebanyakannya berdasarkan kepada bukti yang sahih.     (                               )

     ...........................................................................................................

8.. Dengan berpandukan pada sungai, , kami mencari jalan keluar dari hutan itu.
   (               )
   ...........................................................................................................

9. Pelajar yang didapati melanggar disiplin sekolah akan dihukum berdasarkan kepada   
    undang- undang yang termaktub dalam perlembagaan sekolah.    (                  )

    ...........................................................................................................

10. Semua aktiviti yang dijalankan di persekitaran sekolah, hendaklah berteras peraturan
      sekolah.  (                      )

     ...........................................................................................................

11. Usahawan itu bercerita tentang kesengsaraan yang dialaminya semasa beliau mula
     menceburkan diri dalam bidang perniagaan.   (                            )
12. Semua warga sekolah turut menghadiri hari Keluarga yang diadakan pada Sabtu   
      ini selain daripada para-para guru yang menyertai kursus di Universiti Sains Malaysia.
      (                                 )

     ...........................................................................................................13. Selain Kassim, lain-lain pekeria yang terlibat dalam kejadian itu telah diberi amaran oleh 
      pihak pengurusan atas kecuaian mereka.    (                     )
            
        .....................................................................................................
 

14. Novel “Aku Anak Timur “ mengisahkan tentang persoalan perbezaan hidup antara
      masyarakat Timur dengan  Barat dari pelbagai aspek.   (                  )

...........................................................................................................

15. Abang bertanyakan tentang khabar karni di kampung melalui e-mel.    (                     )
   

  ...........................................................................................................16. Askar —askar yang berjuang di hutan itu hanya boleh tidur berbantalkan dengan beg-beg pakaian. (                         )

  ...........................................................................................................
 

17. Segala isi-isi yang dikemukakan oleh pelajar adalah berasasakan kepada teori inkuiri
      penemuan yang dipelajari tadi..   (                   )


18 Semua dasar yang dilaksanakan di bilik darjah mesti berlunaskan Rukun Negara.
 (               )
  
    ...........................................................................................................


19, Encik Lim memulakan perniagaan dalam bidang hiasan dalaman dengan bermodalkan    
      wang sebanyak lima juta ringgit.     (                )

    ...........................................................................................................


 Jawapan latihan:-


1) Encik Shaari mengasah parang-parang itu sehingga tajam.  (    KKT       )
2) Rohaimi selalu mandi di sungai itu dengan kawan-kawannya (  KKTT    )
3) Puan Maria menyiram pokok-pokok bunga orkidnya pada waktu petang.
    (     KKT   )
4) Azila sedang menidur adiknya di dalam buaian.(      KKT      )
5) Zulkarnain mengisi borang permohonan untuk memasuki maktab itu dengan teliti. (   KKT       )
6) Penyanyi baru itu menyanyi dengan penuh semangat. ( KKTT   )
7) Murid-murid Tahun Enam Anggerik sedang berlatih di dewan sekolah. 
    (   KKTT )
8) Abang Azhar pergi ke bandar dengan menunggang motosikal  ( KKT  )
9) Rosli terjatuh ke dalam longkang di hadapan rumahnya petang semalam.
    (   KKTT   )
10) Monyet itu memanjat pokok kelapa untuk mengambil buah kelapa muda.
    (   KKT )

Latihan Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif.
Tuliskan betul ( /) atau salah (x) pada kata kerja di bawah. Jika penggunaannya salah tuliskan jawapan yang betul.

1. Anggota dewan sedang berbincang tentang krisis kemelesetan ekonomi di rantau
    ini.   (       ü      )

    ...........................................................................................................

2. Dengan berpandu peta tersebut, akhirnya kami berjaya mencari jalan keluar. (    û      )
    Dengan berpandukan peta tersebut, akhirnya kami berjaya mencari jalan keluar.
    ...........................................................................................................


3. Penceramah itu sedang menerangkan tentang masalah keruntuhan moral yang 
    melanda remaja kini.   (    û    )
    Penceramah itu sedang menerangkan masalah keruntuhan moral yang 
    melanda remaja kini. 
    ...........................................................................................................

5. Cikgu Salmah bertanyakan murid-muridnya tentang persiapan sambutan hari  
    Kemerdekaan yang akan diadakan pada hari esok.  (    ü  )
    
    ...........................................................................................................
 

6. Sebagai sebuah negara sedang membangun, kerajaan harus  
    menitikberatkan tentang keamanan dan kesejahteraan rakyat.  (   û   )
    Sebagai sebuah negara sedang membangun, kerajaan harus  
    menitikberatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat.
     ...........................................................................................................

7. Pendapat yang dikemukakan oleh perserta itu kebanyakannya berdasarkan 
    kepada bukti yang sahih.    (    û     )
Pendapat yang dikemukakan oleh perserta itu kebanyakannya berdasarkan 
     bukti yang sahih.  


    ..........................................................................................................................
8.Dengan berpandukan pada sungai, kami mencari jalan keluar dari hutan itu.
     (   û   )
     Dengan berpandukan sungai, kami mencari jalan keluar dari hutan itu.
   ...........................................................................................................

9. Pelajar yang didapati melanggar disiplin sekolah akan dihukum berdasarkan  
    kepada  undangundang yang termaktub dalam perlembagaan 
    sekolah.    (     û    )
    Pelajar yang didapati melanggar disiplin sekolah akan dihukum berdasarkan  
    undangundang yang termaktub dalam perlembagaan  sekolah. 
    ...........................................................................................................

10. Semua aktiviti yang dijalankan di persekitaran sekolah, hendaklah berteras 
      peraturan sekolah.  (   û     )
     Semua aktiviti yang dijalankan di persekitaran sekolah, hendaklah berteras 
     pada peraturan sekolah
     ...........................................................................................................

11. Usahawan itu bercerita tentang kesengsaraan yang dialaminya semasa beliau 

      mula menceburkan diri dalam bidang perniagaan.   (    ü  )


12. Semua warga sekolah turut menghadiri hari keluarga yang diadakan pada 
      Sabtu ini selain daripada para-para guru yang menyertai kursus di Universiti 
      Sains Malaysia.
      (  ü  )

     ...........................................................................................................


13. Selain Kassim, lain-lain pekeria yang terlibat dalam kejadian itu telah diberi 
      amaran oleh pihak pengurusan atas kecuaian mereka.    (    ü   )
                    .....................................................................................................
 

14. Novel “Aku Anak Timur “ mengisahkan tentang persoalan perbezaan hidup antara  masyarakat Timur dengan  Barat dari pelbagai aspek.   (   û     )
      Novel “Aku Anak Timur “ mengisahkan persoalan perbezaan hidup antara  masyarakat Timur dengan  Barat dari pelbagai aspek. 
...........................................................................................................

15. Abang bertanyakan tentang khabar karni di kampung melalui e-mel.    (  
û   )
   
       Abang bertanyakan khabar karni di kampung melalui e-mel.
  ...........................................................................................................

16. Askar —askar yang berjuang di hutan itu hanya boleh tidur berbantalkan dengan beg-beg pakaian. (  û   )
      Askar —askar yang berjuang di hutan itu hanya boleh tidur berbantalkan beg-beg pakaian.
  ..........................................................................................................

17. Segala isi-isi yang dikemukakan oleh pelajar adalah berasasakan kepada teori inkuiri penemuan yang dipelajari tadi..   (   û   )

Segala/ isi-isi yang dikemukakan oleh pelajar adalah berasasakan  teori inkuiri penemuan yang dipelajari tadi.


.................................................................................................

18. Semua dasar yang dilaksanakan di bilik darjah mesti berlunaskan Rukun Negara. (  ü   )
  
    ...........................................................................................................

19, Encik Lim memulakan perniagaan dalam bidang hiasan dalaman dengan bermodalkan wang sebanyak lima juta ringgit.     (  ü  )


    ...........................................................................................................