Rabu, 19 Oktober 2016

SKEMA JAWAPAN ATAU PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU PROGRAM HALUS UNTUK PANDUAN GURU ATAU FASILITATOR

Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMK Sultan Muhammad Shah Parit selaku Pengerusi Bahasa Melayu Daerah, Ketua Bidang Bahasa SMK Sultan Muhammad, Ketua-ketua Panitia  sekolah menengah, serta guru Bahasa Melayu Daerah atas bantuan menyediakan item soalan dan peraturan pemarkahan untuk Program CO Lulus Peringkat Daerah Perak Tengah tahun 2016. Saya cuba untuk mengaktifkan blog ini semula selepas terhenti selama lebih kurang dua tahun. Selain itu, saya ingin berkongsi maklumat berkaitan kemahiran berbahasa serta bahan yang telah saya wujudkan semenjak tahun 2009. Semoga bahan yang saya hasilkan masih sesesuai untuk membantu memberi pendedahan kemahiran bahasa kepada anak didik Tingkatan 5 Daerah Perak Tengah. InsyaAllah. Kebanyakan bahan dalam blog ini telah saya hasilkan semasa bertugas di SMKA Sultan Azlan Shah, 32600 Bota, Perak.
    Saya sendiri keliru kerana ada tiga blog saya bina, sehingga saya sendiri keliru dengan login dan password untuk mengurus blog-blog saya. Antaranya cikguramsulbmspm.blogspot, mohdramsul.blogspot, dan Laman Bahasa Melayu. blogspot.  Alhamdulillah, malam ini saya dapat menjejak semula blog saya ini. Buat sementara sebarang maklumat berkaiatan bahasa Melayu SPM boleh dirujuk di cikguramsulbmspm.blogspot.


KERTAS 1

Soalan Bahagian A ( Set 1 )

Pendahuluan
Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita - hubungan kejiranan terbentuk dengan melibatkan diri dalam kegiatan bersama-sama jiran - pelbagai cara dapat dilakukan untuk mewujudkan situasi kejiranan yang harmoni

Isi-isi penting
1.      Berkongsi juadah dan - suami isteri memainkan peranan yang sama dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan jiran - isteri bertukar-tukar juadah  
2.      Berkongsi kereta-  suami bergilir-gilir berkongsi kereta ke tempat kerja yang sama / berhampiran
3.      Berkongsi pendapat - mengadakan perbincangan untuk meningkatkan keselamatan di kawasan tempat tinggal - mewujudkan perasaan tanggungjawab dalam kalangan penduduk demi kese­lamatan dan kesejahteraan bersama-sama
4.      Berkongsi perayaan - mengeratkan hubungan antara penduduk yang berbeza agama, budaya, dan bangsa - mengadakan rumah terbuka semasa hari perayaan - dihadiri jiran yang berbilang kaum - merapatkan jurang perkauman - mengelakkan prasangka

Penutup
hubungan yang baik dan erat sesama jiran terbentuk melalui pelbagai bentuk perkongsian ini - merealisasikan gagasan 1Malaysia seperti yang diharapkan oleh Perdana Menteri - menepati kata-kata hikmat bersatu teguh, bercerai roboh'

Soalan Bahagian A ( Set  )

Formula
1.Apa – Apakah isi yang diberikan?
2.Mengapa – Mengapakah kamu berkata begitu? (Buktikan)
3.Contoh – Contoh
4.Penegasan – PenegasanPendahuluan

JENIS
AYAT
PENANDA WACANA
HURAIAN


TEMA
Belakangan ini,
Pada masa  ini,
Pada era globalisasi kini,
Sejak akhir-akhir ini,
Isu pelajar cemerlang semakin hebat diperdebatkan oleh masyarakat kita dalam media massa di seluruh pelusuk negara.

KUMPULAN
SASARAN
Sehubungan dengan itu,
Dalam hal ini,
Dalam konteks ini,
Para pelajar mestilah menunjukkan keiltizaman yang tinggi untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh agar menjadi seorang yang cemerlang.
BAHASA INDAH
Bak kata peribahasa,
Slogan,

Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya

TUGASAN
Persoalannya,
Apakah ciri-ciri seorang pelajar cemerlang yang perlu dihayati oleh para pelajar di negara ini?

Isi 1

A -          Antara ciri  untuk menjadi pelajar cemerlang ialah rajin  membaca pelbagai bahan 
                bacaan seperti akhbar, majalah dan buku rujukan.
M-          Hal ini kerana  para pelajar akan meningkatkan pengetahuan.
C -          Tamsilnya,ramai pelajar berjaya banyak membaca
P-            Tegasnya, dengan rajin membaca pelbagai bahan bacaan pelajar dapat  menjadi 
                pelajar cemerlang.
Isi 2

A -          Selain itu, membuat ulang kaji dan menyiapkan latihan di rumah juga  merupakah
               salah satu ciri penting seorang pelajar cemerlang.
M-          Situasi ini kerana dengan membuat ulang kaji dan menyiapkan latihan di rumah dapat 
               meningkatkan lagi penguasaan para pelajar dalam mata pelajaran
C -          Misalnya selama tiga jam sehari melaksanakan ulang kaji di rumah.
P -          Tegasnya, dengan menyiapkan latihan di rumah yang dijalankan itu ialah langkah tidak
               kurang pentingnya untuk menjadi pelajar cemerlang.

Isi 3
A -          Pada pandangan saya, antara ciri paling utama pelajar cemerlang ialah menumpukan 
               perhatian semasa guru sedang mengajar di dalam kelas.
M –        Hal ini kerana dengan menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar di dalam 
               kelas para pelajar akan mudah memahami ilmu yang disampaikan oleh guru- guru 
               semasa belajar di  dalam kelas.
C –         Sebagai contoh, ramai pelajar berjaya dengan menumpukan perhatian semasa guru 
               mengajar.
P-           Tegasnya,dengan menumpukan perhatian kepada pengajaran guru setiap hari 
               sudah pasti menjadi seorang pelajar cemerlang.

Penutup
AYAT
HURAIAN
AP
(PANDANGAN)
Tuntasnya, terdapat pelbagai langkah menjadi seorang pelajar cemerlang di Malaysia.
AC
(CADANGAN)
Sehubungan dengan itu, semua pelajar mestilah komited untuk menjadi pelajar cemerlang.
BI
(BAHASA INDAH)
Orang-orang tua ada berpesan, usaha itu tangga kejayaan
 Untuk menjadi pelajar cemerlang

AH
(HARAPAN)
Dengan ini, hasrat Perdana Menteri untuk melahirkan pelajar yang cemerlang akan dapat direalisasikan menjelang tahun 2020 nanti.

BAHASA MELAYU KERTAS 2

Soalan 1: Rumusan  ( Set 1)
Markah penuh 30 dibahagikan kepada:-
            a)         Isi                    -           20 markah
            b)         Bahasa           -           10 markah

a)         Isi  ( 20 markah )
Nota:

(i) Panduan mengira perkataan:

     Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan
- nama khas
- perkataan berganda / berulang
- penggunaan kata sendi ’di’ dan ’ke’
- tarikh
- angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
- gelaran

(ii) Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum
     diperiksa.
(iii) Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya
      tidak perlu diperiksa.
(iv) Berikan markah bagi isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian
Isi
Markah
i) Pendahuluan

2
ii) Isi tersurat
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
iii) Isi tersirat
12
11
10
9
8
7
6
5
4
iv) Penutup/Kesimpulan

2
Jumlah markah
20

b)  Bahagian bahasa ( 10 markah )
Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut:
Peringkat
Markah Isi
Markah Bahasa
Huraian
Baik
18 – 20

15 – 17
9 – 10

7 – 8
- Kesinambungan isi baik
- Struktur ayat/ tatabahasa baik
- Kosa kata luas
- Tanda bacaan/ ejaan betul
Sederhana
12 – 14

8 – 11
6 – 7

4 – 5
- Kesinambungan isi masih baik
- Struktur ayat/ tatabahasa masih   
  memuaskan
- Kosa kata masih memuaskan
- Tanda bacaan/ ejaan juga memuaskan
Lemah
1 - 7
1 - 4
- Pada keseluruhannya dalam serba
  kekurangan/ tidak memuaskan

Nota

(i)   Jika bahasanya baik, tambah 1 markah lagi.
(ii)  Jika bahasanya kurang memuaskan tolak 1 markah.
(iii) Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah
      perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah.
 (iv) Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong.              
                                                                           [Markah bahasa maksimum : 10 markah]

SOALAN 1
Pendahuluan:
Petikan membincangkan punca-punca berlakunya kemalangan jalan raya dan cara-cara mengatasinya.
Isi Tersurat (Punca-punca):
(a)              Sikap pemandu yang cuai, tidak bertimbang rasa, angkuh dan sering ingin sampai cepat ke destinasi        
(b)              Pemandu yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah.
(c)              Sikap ibu bapa yang terlalu percaya kepada cara pengendalian kenderaan oleh anak-anak mereka
(d)              Masalah teknikal seperti kerosakan jalan raya juga menjadi penyumbang kepada kemalangan jalan raya ini.
(e)             Selekoh-selekoh maut yang masih dibiarkan dan tidak ada  perubahan  yang dilakukan
(f)                Perlumbaan haram yang sering dilakukan oleh remaja sekarang ini juga menjadi punca kemalangan.
(g)              Memandu dalam keadaan mabuk dan mengantuk sering dikaitkan sebagai punca kemalangan khususnya pada waktu malam.
(h)               Faktor bencana alam seperti tanah runtuh dan tiupan angin  juga menjadi penyebab.

Isi Tersirat: (Cara mengatasi )
(a)           Memandu dengan berhemah.
(b)            Memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan.
(c)            Tidak memandu laju
(d)             Mengutamakan pengguna jalan raya yang lain
Penutup:
Setiap pengguna jalan raya hendaklah mematuhi peraturan supaya kemalangan jalan raya dapat dihindari

Soalan 1: Rumusan  ( Set 2 )
Pendahuluan:
Petikan / Rumusan membincangkan usaha-usaha / tindakan-tindakan untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara kita.

Isi-isi Tersurat (Langkah)
1.        Kerajaan menetapkan bulan Oktober pada setiap tahun sebagai Bulan Bahasa Kebangsaan.
2.        Setiap warga Malaysia mesti menyanjung tinggi kedudukan bahasa Melayu secara     ikhlas dan jujur.
3.        Memelihara kedudukan bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan berdasarkan Perkara 152.
4.        Perencanaan memartabatkan bahasa Melayu perlu dilakukan  dengan rapi dan       kemas.
5.        Kementerian Pendidikan menetapkan prasyarat untuk mendapatkan sijil dalam  peperiksaaan Sijik Pelajaran Malaysia, seseorang calon mesti lulus mata    pelajaran  Bahasa Melayu.
6.        Majlis Mendaulatkan Bahasa Melayu perlu ditubuhkan secara langsung dan diuruskan oleh Pejabat Perdana Menteri.
      7.       Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan serta Akta Dewan Bahasa dan    
        Pustaka perlu dikuatkuasakan.
8.        Semua kementerian,agensi kerajaan, dan pihak swasta hendaklah memainkan peranan dengan menjadikan menjadikan bahasa Melayu sebagai wahana dalam penyaluran maklumat kepada orang awam.
9.         Kerajaan perlu menetapkan semua urusan jabatan kerajaan ataupun swasta dibuat dalam bahasa Melayu.


Isi-isi tersirat (Kekangannya)
1. Masyarakat tempatan memandang rendah terhadap bahasa kemampuan bahasa      Melayu.
2.  Masyarakat tempatan malu bertutur dalam bahasa Melayu.
3.  Sistem bahasa Melayu masih belum mantap dan selalu berubah.
4. Pihak swasta tidak mengendahkan saranan kerajaan untuk memartabatkan bahasa  Melayu/tidak ada kerjasama.
5. Penguatkuasaan peraturan dan akta masih lemah.
6. Rakyat pelbagai kaum lebih suka bertutur dalam bahasa ibunda mereka.


Penutup:
Kesimpulannya usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu digiatkan agar kedudukannya setanding dengan bahasa utama di dunia.

Soalan 3 ( a )
1.      Sakit        -menderita dengan penyakit yang dihidapi
2.      Merdeka  -bebas daripada penjajah
                         -tidak bergantung pada yang lain
                         -berdiri sendiri
3.      Sekolah   -tempat untuk belajar dan mengajar.
                         -tempatmenerima dan memberi pelajaran.
                         -penentutan ilmu
4.      Kedai       -tempat orang membeli dan menjual barang
5.      Kereta      -satu kenderaan yang boleh dinaiki untuk pergi ke satu destinasi.
6.      Kipas        -sesuatu yang boleh menyejukkan diri.
                          -alat yang dikibas-kibaskan untuk menggerakkan atau mengadakan
                           angin.

Soalan 3 (b)

i)                     Pokok-pokok pisang yang condong ke jalan telah ditebang  oleh penduduk Taman Indera.
ii)                   Perabot yang tidak digunakan itu saya kibas dengan sehelai kain untuk  menghilangkan habuk.
iii)                  Kad kredit digunakan oleh Puan Siti sewaktu membeli baju yang cantik itu.
iv)                 Sepucuk surat dikirimkan oleh Badrul Amin kepada datuknya di kampung.
   v)                Motosikal itu hendaklah awak jaga dengan sebaik-baiknya.
vi)                 Harta benda awam tidak boleh kita rosakkan.

Soalan 3 (c)

                          Ejaan
                    Imbuhan
i)             Meresmikan-merasmikan
             Disebutkan-tersebut
i)             memerap-memerah
             Dimasuki-dimasukkan
ii)            jenerasi-generasi
             Mencurahi-dicurahkan
Soalan 3 ( d ) Kesalahan kata atau istilah dan tatabahasa ( 6 markah )
i)          saling bantu-membantu          -    saling membantu /  bantu membantu
            gersang                                   -    lapang
ii)         Senarai peserta-peserta          -    Senarai peserta / peserta-peserta
            pada                                         -    kepada
iii)         berusaha rajin                         -    rajin berusaha
            adalah                                      -    ialah


Soalan 3 ( e )  Peribahasa   ( 6 markah )

i)          mencurah air ke daun keladi /  mencurah garam ke laut /  hujan jatuh ke pasir.
ii)         ingat sebelum kena, jimat sebelum habis
iii)        sebatang kara


Soalan 4.  ( Teks Novel ) ( 15 markah )
Soalan Set 1.
4 (a) Nilai Kemanusiaan :

           -     Pernyatan nilai                   - 1 m
           -     Huraian : Peristiwa           - 1 m

            2 pernyataan  dan 2 peristiwa :    isi           :  4 markah
                                                                     Bahasa  : 3 markah

Novel Jendela Menghadap Jalan
Novel Songket Berbenang Emas
Dua nilai kemanusiaan
·         Nilai kasih sayang -kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sebagai buktinya, ibu Lili sangat menyayangi Lili,beliau melayan Lili seperti menatang minyak yang penuh.
·         Nilai belas kasihan – belas kasihan terhadap mangsa keganasan rumah tangga. Sebagai buktinya, Lili berasa simpati akan nasib Che Jah yang mempunyai suami yang panas baran dan kaki judi.
Dua nilai kemanusiaan
·         Nilai kasih sayang -kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sebagai buktinya, ibu Dahlia sangat menyayangi anak-anaknya, sebelum dia mengalami kemurungan dia menguruskan keperluan anak-anaknya dengan baik.
·         Nilai belas kasihan – belas kasihan terhadap kesusahan orang lain. Sebagai buktinya, Tauke Lim bersimpati dengan kesusahan hidup yang dialami oleh keluarga Dahlia.4 b.   Nyatakan peristiwa, disokong dengan persoalan keberanian menyelesaikan masalah
        Pernyataan            -  1 markah
              Peristiwa              -  2 markah
  -                                                                                   Markah isi         : 6
                                                       Markah bahasa : 2
Novel Jendela Menghadap Jalan
Novel Songket Berbenang Emas
Persoalan keberanian dalam menghadapi masalah
·         Peristiwa Lili, Danel, dan Geetha berani menyelesaikan masalah kubah surau yang dihadapi oleh penduduk di Kampung Sentosa.
·         Peristiwa Danel berani menyelamatkan Lili yang diculik oleh Rafik dan Haziq.
Persoalan keberanian dalam menghadapi masalah

·         Peristiwa Dahlia berani menyelamatkan Said, anak Aton yang lemas di sungai berhampiran rumah Dahlia.
·         Peristiwa Embong berani membunuh ular sawa yang membelitnya di kebun sawit di Kampung Parit Haji Kadir.

4 (a) Persoalan kegigihan :

-     Pernyatan nilai kegigihan             - 1 m
-     Huraian : Peristiwa                        - 1 m

            2 pernyataan  dan 2 peristiwa :  isi          : 4 markah
                                                                   Bahasa : 3 markah

       * Pernyataan salah : Huraian tidak diterima.

NOVEL JENDELA MENGHADAP JALAN
NOVEL SONGKET BERBENANG EMAS
Persoalan kegigihan dalam melakukan sesuatu perkara
Peristiwa :
Sugi memaklumkan bahawa dia berhasrat  memajukan tanah penduduk kampung dengan projek agropolitan  dan penanaman Jatropha Cuncas
Persoalan kegigihan menuntut ilmu
Peristiwa:
Cikgu Daim datang membawa berita gembira apabila Dahlia terpilih untuk mengikuti pengajian di Jepun selama 4 tahun. Dahlia berjaya setelah menghadapi keperitan dalam kehidupan dan berusaha gigih dalam menuntut ilmu , akhirnya membuahkan kejayaan
4 b.
-        Pernyataan : - Peristiwa yang boleh diteladani .
-        Huraian       : - Huraian  kenapa peristiwa tersebut boleh
                        diteladani.    

      Peristiwa ( pernyataan ) : 1 m setiap 1 .
      Huraian                           : 2 markah setiap 1.
                                                Markah isi : 6
                                               Markah bahasa : 2

       * Pernyataan salah : Huraian tidak diterima.Novel Jendela Menghadap Jalan
Novel Songket Berbenang Emas
Satu peristiwa yang dapat dijadikan teladan – Peristiwa membantu mengubati pesakit
·         Sebagai contohnya, datuk Lili menyembuhkan penyakit Puan Letchumi, ibu Geetha dengan menggunakan rawatan tradisional melalui penggunaan herba.
·         Datuk Lili merawat Kak Mimah yang menghidap penyakit gout dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seperti mas cotek, pegaga, daun sirih,daun belimbing dan sebagainya.

-Peristiwa ini dapat diteladani kerana datuk Lili  bersedia membantu  sesiapa sahaja yang menghidap penyakit dengan perubatan tradisional.
Satu peristiwa yang dapat dijadikan teladan
-Peristiwa sanggup membantu orang lain
·      Sebagai contohnya,Tauke Lim sanggup membantu memberi hutang kepada keluarga Dahlia walaupun berlainan bangsa.
·      Penduduk kampung mengutip sumbangan untuk diberikan kepada Dahlia yang akan melanjutkan pelajaran ke Jepun.

-Peristiwa ini dapat diteladani kerana kita mestilah membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.

-Peristiwa penduduk kampung bekerjasama untuk membantu orang lain.
·      Sebagai contohnya, penduduk kampung bekerjasama membina rumah Embong yang musnah semasa dilanda banjir.
 -Peristiwa ini dapat diteladani kerana kita mestilah bekerjasama untuk meringankan beban yang dihadapi oleh orang lain.

Soalan Tambahan:-
Soalan 3 ( a )  ( 6 markah )
(i) dingin – 1. Tidak panas (hangat), sejuk: hari masih pagi, cuaca belum begitu terang

dana hawa dingin sekali. 2. Kiasan tidak meriah (sambutan keramaian dsb): Sambutan


yang sudah-sudah; 3. Kiasan tidak mengambil berat (bukan layanan), tidak mesra

(bukan  perhubungan dsb), sepi: sejak akhir-akhir ini, Jamaluddin bersikap dingin

terhadapnya;  hubungan dingin – hubungan (antara orang, negara, dll) yang tidak erat

dan mesra;   4 kiasan basi (bukan berita, cerita, dsb), kasip; 5. Menghilang (bukan

kemarahan), reda; perang dingin perselisihan dengan tidak menggunakan kekerasan

senjata; dingin hati tidak riang  (berminat, bersemangat, dll); dingin kepala berfikiran

tenang dan waras; dingin dingin panas  sekejap dingin sekejap panas; dingin panas

selalu berhasil membuat pekerjaan (spt bertanam, mengubat, dll); nasi tak dingin

pinggan tak retak peribahasa perihal cermatnya  melakukan sesuatu;


(ii) diam 1 -1. Tidak bercakap (bersuara dll), senyap Badri diam sahaja kerana tidak

tahu apa yang hendak dicakapkan; terbuang dalam diam – disingkirkan dengan

senyap- senyap; 2. tidak bergerak-gerak atau berbuat apa-apa; sedangkan benda yang

diam lagi  engkau baling tidak kena, inikan pula benda yang bergerak; diam tak diam-

dengan senyap- senyap; tidak diheboh-hebohkan; diam macam batang kayu kiasan

tidak bergerak-gerak; diam membatu kiasan tidak bercakap-cakap (membisu)

diam   11- tinggal (duduk, berumah, bertempat) di; saya ini hanya budak miskin, diam

di hulu negeri; diam berdagang (tinggal (hidup) merantau; diam di bandar tak meniru,

diam  di laut asin tidak peribahasa.


(iii) haus 1 – 1.berasa kering tekak (ingin minum), dahaga; ia meminta air sebab

tersangat haus;  2 = haus akan (kpd) sangat ingin akan (kpd); saya haus akan

pengetahuan; anak kecil yang masih haus kepada kemanjaan dan kemesraan ibu

bapanya; haus dahaga  a) terlalu dahaga b) terlalu ingin akan ; orang haus diberi air,

orang lapar diberi nasi peribahasa mendapat apa yang diingini.

haus 11 – berkurangan besarnya atau tebalnya kerana tergosok (banyak dipakai dll);

batu itu telah haus dimakan air.


Soalan 3 ( c )  ( 6 markah )


Kesalahan Ejaan
Kesalahan Imbuhan
i
insuran
insurans
pelindungan
perlindungan
ii
beranika
beraneka
memperdalami
memperdalam/
mendalami
iii
perilaku
perilaku
dijadikan
menjadikan


TAMAT

                                             “PERAK TENGAH EXCELLENT”