Rabu, 29 Mac 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.


 

 
      i.     Berdasarkan Bahan 1, berikan maksud tampak semula jadi.
                                                                                                               ( 2 markah )
     ii.     Merujuk Bahan 1 dan bahan 2, kemukakan langkah-langkah untuk menjadi
             jurusolek yang berjaya.
                                                                                                                ( 3 markah )

    iii.    Kerjaya jurusolek kesan khas sangat diperlukan dalam industri perfileman ketika
            ini.

            Pada pendapat anda, mengapakah jurusolek kesan khas amat diperlukan dalam
            menghasilkan filem seram dan filem aksi?
                                                                                                               ( 3 markah )

     iv.   Setelah tamat alam persekolahan rakan-rakan anda ingin menjadi jurusolek 
            profesional. Namun ibu bapa rakan anda tidak bersetuju dengan cadangan tersebut.

            Sebagai sahabat, cadangkan langkah yang boleh dilakukan untuk membuktikan
            kepada ibu bapanya bahawa kerja tersebut mempunyai masa hadapan  yang cerah.
                                                                                                               ( 4 markah )


          Jawapan:-
      i.   Berdasarkan Bahan 1, tampak semulajadi bermaksud  kelihatan nyata/ timbul/ asli/
           asal.

     ii.   Merujuk pada Bahan 1 dan Bahan 2, langkah-langkah untuk berjaya menjadi       
           jurusolek kesan khas mereka yang berminat:-
           Bahan 1
           i.  perlu meningkatkan kepakaran mereka.
          ii.  cakna akan perkembangan terkini dunia persolekan.
           Bahan 2
           i.  perlu memiliki sistem pengiraan yang teratur membabitkan harga.
          ii.  perkhidmatan ditolak dengan kos operasi.
         iii.  bijak untuk menguruskan perniagaan.
         vi.  perlu sentiasa mengemas kini kemahiran merias wajah.
                                                                                                               ( isi cukup 2 )
                                                                                                 ( markah maksimum 3 )
               Jawapan pelajar perlu 2 isi sekurang kurangnya dan pelajar perlu menulis
               isi daripada kesemua bahan ( Bahan 1 dan Bahan 2)

     iii.  Pada pendapat saya, jurusolek kesan khas amat diperlukan dalam industri perfileman
           seram dan aksi kerana :-
           i.  untuk menghidupkan watak.
          ii.  solekan yang mengerunkankan.
         iii.  untuk menampakan kecederaan yang tealistik.
         iv.  untuk memanipulasi gambar agar sesuai dengan situasi.
          v.  untuk tampak jelas kesan penuaan/ terbakar.
         vi.  mengurangan kos pelakon aksi.
               (isi lain boleh diterima sekiranya sesuai. )         
                                                                                                ( isi cukup 2 )
                                                                                                ( markah maksimum 3 )

       iv)  Sebagai seorang sahabat, saya akan cuba menyakinkan ibu bapa sahabat saya
              bahawa kerja yang dipilihnya tersebut mempunyai masa hadapan cerah dengan
             i.  memujuk ibu bapa agar memahami kehendak anaknya.
            ii.  memohon agar ibu bapa memberi peluang untuk anaknya mencuba dalam 
                 tempo masa tertentu.
           iii.  menunjukkan kepada ibu bapa kajian tentang prospek kerjaya tersebut/
                 penawaran bidang tersebut di pusat pengajian tinggi.
            iv. memberi contoh mereka yang berjaya dalam bidang jurusolek kesan khas.
                 ( Isi lain yang relevan boleh diterima)
                                                                                               ( isi cukup 3 isi )
                                                                                               ( markah maksimum 4 )