Sabtu, 25 Mac 2017

ANALISIS SOALAN RUMUSAN SPM 2001 HINGGA 2016

ANALISIS SOALAN 1 : MERUMUSKAN KARANGAN
KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (NOV 2001 -  NOV. 2016)
(SUMBER DARIPADA MOHD ZAKI B. HJ. AWANG MAT)
SPM
SKOP SOALAN
PERKATAAN YANG SESUAI DITUKAR UNTUK PENDAHULUAN
NOV 2001
Tanggungjawab penulis
peranan/ sumbangan/ tugas
JUN  2002
Peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara
sumbangan/ kepentingan/ fungsi/ tugas
NOV 2002
Langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi/tindakan
JUN  2003
Langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran moral masyarakat.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/ pendekatan/  strategi/tindakan
NOV 2003
Kepentingan pelabelan makanan
faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN  2004
Masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan  awam di Malaysia.
kekangan/ kesulitan/ kerumitan/ hambatan
NOV 2004
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya.
manfaat/kebaikan/kelebihan/kepentingan
JUN  2005
Cara-cara mengurus tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan
manfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan 
JUN  2006
Kelebihan kerja berpasukan dancara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan.
faedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ keberkesanan 
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dankesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dan kaedah pemuliharaannya
faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dankesan masalah itu kepada negara.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/langkah-langkah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-caramenggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.

manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dan cara-carauntuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
  manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ 
  kelebihan
JUN 2009

Punca-punca  keracunan makanan dan kesan-kesankeracunan makanan..
  faktor-faktor /sebab-sebab
NOV 2009

Kepentingan  tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
  faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
JUN 2010

Kesan pemanasan global dansebab-sebab masyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
 
NOV 2010

Kebaikan makan coklat dancara-cara memajukan industri coklat
manfaat/ kepentingan/ faedah/
  kelebihan
JUN 2011

Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh.
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
NOV 2011

Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan
 faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN 2012

Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding.
 sifat-sifat
NOV 2012

Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita.
 punca/sebab-sebab
JUN 2013

Khasiat cendawan terhadap kesihatan manusia dan usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
NOV 2013
Kepentingan hutan bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar
faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
JUN
2014
Faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan
punca/sebab-sebab
NOV 2014
Peranan kaunselor dan langkah-langkah menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor.
Tanggungjawab/sumbangan/tugas
JUN
2015
Cara-cara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab warga tua perlu dihargai.
usaha-usaha/kaedah-kaedah/langkah-langkah
NOV 2015
Punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air
  faktor-faktor /sebab-sebab
JUN 2016
Kesan-kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak.
implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
NOV. 2016
Cara-cara memupuk semangat patriotisme dalam kalangan remaja dan kepentingan memupuk semangat patriotisme.
usaha-usaha/kaedah-kaedah/langkah-langkah


 (

Tiada ulasan:

Catat Ulasan