Selasa, 11 April 2023

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2, SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI KELANTAN TAHUN 2022. SOALAN NO. 6 PEMAHAMAN UMUM.

 


                  


              

                       JAWAPAN:-

                     i. Berdasarkan Bahan 2, frasa mampu mendorong bermaksud:-

                      boleh / dapat menggalakkan.

                 ii.  Usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan

                      bahasa Melayu kekal relevan dan mampu berdepan dengan cabaran :-

                      Bahan 1.

                     i. IPT menjalankan pelbagai program dan usaha untuk mengubah  sikap

                        penutur bahasa Melayu.

                    ii. memperkaya bahasa Melayu.

                   iii. mengintergrasi  bahasa Melayu pada zaman teknologi maklumat dan

                         komunikasi.

                      Bahan 2.

                    i. pihak sekolah melaksanakan pelbagai  aktiviti kebahasaan dan kesusasteraan

                       Melayu.

                   ii. guru dan pelajar menggunakan bahasa Melayu yang baik semasa sesi

                       pengajaran di sekolah dan diteruskan hingga  ke luar sekolah.

                       Nota : Jawapan calon mestilah berdasarkan semua bahan.

                                                                                                 ( Maksimum : 3 markah )

                                                                                                 ( Isi cukup : 2 isi )      

                iii.  Pada pendapat saya, kepentingan bahasa Melayu yang lain kepada masyarakat

                      dan negara ialah sebagai:-

                    i. alat perpaduan

                   ii. gambaran jati diri bangsa Malaysia

                  iii. bahasa komunikasi utama

                  iv. bahasa komunikasi masyarakat serumpun

                   v. bahasa rasmi.

                  Nota:  Faktor yang lain boleh diterima sekiranya sesuai.

                                                                                                 ( Maksimum : 4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup : 3 isi )      

                 iv.  Sebagai Pengerusi Bahasa Melayu , saya mencadangkan untuk memperkasa

                       pengunaan bahasa Melayu yang baik dalam kalangan warga sekolah saya

                       dengan:-

                    i. pihak sekolah mengadakan kempen penggunaan bahasa Melayu yang betul.

                   ii. menganjurkan Minggu Bahasa Melayu.

                  iii. mengesyorkan semua pelajar  melanggan majalah  yang dikeluarkan oleh

                       DPB.

                   iv. mengadakan lawatan  ke DPB/ Perpustakaan Negara.

                   v.  mengundang tokoh-tokoh  bahasa untuk menyampaikan  ceramah 

                        ceramah berkenaan bahasa.

                        ( Tindakan yang lain boleh diterima sekiranya sesuai)

                                                                                                 ( Maksimum : 4 markah )

                                                                                                  ( Isi cukup : 3 isi ) 

Tiada ulasan: