Ahad, 5 Februari 2023

SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU KERTAS 2 , SOALAN PERCUBAAN SPM NEGERI PERAK SET 2 TAHUN 2022, SOALAN NO.2 : SINTAKSIS (SISTEM DAN APLIKASI BAHASA)

Soalan 2 : Sintaksis

 

Berdasarkan petikan di bawah, bina enam ayat perintah yang lengkap dengan menggunakan kata perintah yang betul. Kata perintah yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong.

 

Bonda melarang anak untuk berhijrah ke bandar kerana bimbang anaknya itu akan terpengaruh oleh budaya negatif. Namun anak tetap dengan pendiriannya untuk ke bandar dan memberitahu bondanya supaya tidak bimbang kerana dia akan menjaga dirinya di bandar. Namun bonda berharap anaknya menjaga dua perkara iaitu agama dan bangsa. Bonda meminta anaknya menyerahkan sejumlah buku untuk kawan lamanya yang bernama Munsyi. Bonda juga berpesan kepada anaknya supaya terus berjumpa dengan Munsyi setelah tiba di bandar. Sebelum anaknya turun melangkah pergi, bonda mengajak anaknya untuk minum pagi bersamanya .

Dipetik dan diubah suai daripada

Cerpen Munsyi Oleh Husna Nazri

Dewan Bahasa dan Pustaka

 

[ 6 markah]

 

Nota Kata Perintah:-

 

Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, arahan, larangan, silaan atau permintaan.

Contoh: 

Jangan   : Menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu.
Harap    : Menyatakan maksud keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta                            dilakukan sesuatu.
Jemput  : Menyatakan maksud mengajak atau mengundang.
Minta     : Menyatakan maksud ingin akan sesuatu.
Sila         : Meminta seseorang melakukan sesuatu dengan cara hormat/beradab.
Tolong   : Menyatakan maksud meminta pertolongan atau bantuan, atau minta melakukan sesuatu untuknya.
Usah     : Menyatakan maksud larangan atau tegahan daripada melakukan sesuatu.

Nota:
Dalam penulisan atau pembinaan ayat, elak menggunakan dua kata perintah dalam satu ayat.

Contoh ayat:

"Tolong jangan sentuh barang-barang di atas meja ini, " kata Cikgu Ali.(SALAH)
"Jangan sentuh barang-barang di atas meja ini, " kata Cikgu Ali. (BETUL)

"Harap jangan ulangi kesilapan lalu," kata Aini kepada anaknya. (SALAH)
"Jangan ulangi kesilapan lalu," kata Aini kepada anaknya.(BETUL)

 

Jawapan:-

1.    Jangan berhijrah ke bandar

2.    Usah bimbang bonda , saya akan menjaga keselamatan diri

3.    Harap anaknya menjaga dua perkara iaitu agama dan bangsa.

4.    Tolong serahkan sejumlah buku untuk kawan lamanya bernama Munsyi.

5.    Minta terus berjumpa dengan Munsyi setelah tiba di bandar

6.    Jemput minum pagi bersama bonda.

 [6 markah] 


Tiada ulasan: