Jumaat, 19 April 2013

SOALAN KOMSAS ANTOLOGI KERJA RUMAH PELAJAR TING. 4S DAN 4H DALAM CUTI


      i)  Apakah prinsip hidup Pak Itam yang boleh kita contohi?              ( 3 markah )

     ii)  Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghormati undang-undang yang diwujudkan oleh  
          kerajaan?                                                                                    ( 3 markah )

    iii)  Huraikan satu nilai murni dalam petikan di atas dan dua lagi nilai daripada keseluruhan cerpen. 
                                                                                                             ( 3markah )

         i)  Walaupun sudah tua, mengapakah Tuk Wali masih menerima jemputan untuk bersilat dalam sesuatu 
              majlis?                                                                                                    ( 3 markah )

       ii)   Pada pendapat anda, mengapakah silat tradisional semakin kurang digemari oleh anak remaja 
             sekarang?                                                                                                ( 3 markah )

      iii)   Berikan satu pengajaran yang terdapat dalam satu petikan dan dua pengajaran lain yang terdapat 
             dalam keseluruhan drama.


    

       i)  Apakah maksud rangkai kata hamba tiada bertempat ?                                ( 2 markah )

      ii)  Apakah usaha yang Merah Silu lakukan agar aktiviti menyanbung ayam mendapat sambutan  
           daripada   masyarakat setempat?                                                                ( 3 markah )

     iii)  Kerajaan telah mengharamkan permainan menyabung ayam.
           Pada pendapat anda, mengapakah permainan tersebut diharamkan?           ( 3 markah )

        i)     Berdasarkan rangkap pertama hingga rangkap keempat, apakah kelebihan orang berakal?
                                                                                                                                 ( 2 markah )
       ii)     Pada pendapat anda, mengapakah orang berakal mudah menerima segala arahan yang diberikan?
                                                                                                                                 ( 3 markah )
      iii)     Berikan tiga nilai murni yang terdapat dalam "Syair Definisi Orang Berakal".
                                                                                                                                 ( 4 markah )

       Langkah untuk menjawab soalan di atas:-
       1)  Copy soalan dan masukkan ke dalam words.
       2)  Cetak soalan dan tampalkan ke dalam buku latihan.
       ** Kepada pelajar yang tidak boleh mencetak soalan di atas, anda boleh menjawab jawapan soalan 
            berkenaan di dalam kertas, dan kemudian tampal ke dalam buku komsas. Harap maklum.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan