Rabu, 25 April 2012

KERJA RUMUSAN TEKS TINGKATAN 4K (23/4/2012)

TAJUK RUMUSAN: (m/s 50 buku kerja Top Gear Pelangi)
Buat satu rumusan teks tentang inisiatif menjadikan negara ini sebagai hab makanan halal dan kebaikan makanan halal.

Contoh Pengenalan:-
     Petikan membincangkan usaha menjadikan negara ini sebagai hab makanan halal yang terkemuka.

Perenggan Isi Tersurat:
    Antara usaha yang dijalankan adalah seperti kerajaan tidak menganjurkan sebarang majlis di hotel yang tidak mempunyai sijil halal daripada JAKIM. Selain itu, pihak JAKIM juga telah memudahkan permohonan sijil halal dengan memohon terus melalui laman web halal JAKIM dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah menumpukan usaha untuk manjadikan negara ini sebagai pusat industri halal. Penggubalan Akta Halal mampu mengatasi masalah pengusaha yang ingkar akan arahan JAKIM disamping setiap tahun Malaysia menganjurkan Minggu Halal Malaysia untuk membangunkan industri halal. 

Perenggan Isi Tersirat:-  
    Kebaikan makanan halal ialah makanan tersebut bersih dan mampu melahirkan masyarakat Islam yang beriman serta bebas daripada bahan yang memudaratkan kesihatan.

Perenggan Penutup:-                       
       Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama untuk menjayakan negara Malaysia sebagai hab makanan halal supaya ekonomi negara mampan.
                                                                                                                       120 patah perkataan

Kelemahan calon:-
1.   Pelajar tidak berjaya menghasilkan pengenalan yang baik kerana setiap pengenalan perlu digabungkan  
      frasa tambahan dihujung ayat.
2.   Pelajar gagal menulis isi tersurat secukupnya dan antaranya kerana pengaruh ayat isi yang panjang.
3.   Pelajar sepatutnya, menambah isi tersirat lebih banyak untuk menyeimbangkan isi tersurat kerana ayat isi
      tersurat panjang. Guna kebijaksanaan anda untuk mengatasi masalah berkenaan.
4.   Petikan teks juga mempunyai kelemahan kerana hanya menyenaraikan 6 sahaja isi dan sepatutnya isi 
      berkenaan perlu lebih.
5.   Pastikan pelajar mengira patah perkataan dan kata nama khas dikira satu patah perkataan. Kata nama 
      khas telah dihitamkan.
6.   Pastikan binaan ayat penutup perlu ada kata penyimpul, ayat cadangan, kata hubung supaya atau agar 
      ayat harapan.
7.   Elakkan sebarang kesalahan tatabahasa kerana kesalahan berkenaan boleh menjejaskan markah bahasa
      anda.

Jawapan pemahaman teks.

1.   Berikan maksud rangkai kata tidak menggusarkan hati masyarakat kini.
      Rangkai kata tidak menggusarkan hati masyarakat kini bermaksud tidak membimbangkan perasaan 
      pengguna sekarang. 
      Pastikan anda mengubah sebanyak mungkin frasa yang ditanya dan ayat yang anda bina perlu lengkap.

2.   Mengapakah produk makanan yang diimport dari luar negara diragui status halalnya?
      Produk makanan yang diimport dari luar diragui status halalnya kerana bahan mentah yang diimport  dari
      luar negara tidak memenuhi piawaian halal yang dikehendaki oleh syarak dan pengjasilan makanan 
      produk luar dikawal selia oleh orang bukan Islam.
      Pastikan isi jawapan diambil daripada petikan teks dan jangan gunakan pendapat anda sendiri.
     
3.   Sebagai pengguna yang bijak, apakah yang anda lakukan untuk memastikan bahan yang anda beli atau
      makan itu bersih dan halal?
      Sebagai seorang pengguna yang bijak beberapa langkah perlu saya lakukan untuk memastikan bahan 
      saya beli atau makan bersih dan halal. Antaranya, saya akan menyemak logo halal pada bahagian 
      bungkusan makanan  sebelum saya membeli makanan tersebut. Selain itu, saya akan mengutamakan
      makanan yang dihasilkan oleh pengusaha tempatan, meneliti kandungan makanan bahan-bahan yang  
      terdapat di luar bungkusan makanan, merujuk kepada persatuan pengguna dan Jabatan Kemajuan Islam
      Malaysia sekiranya terdapat keraguan terhadap makanan yang hendak saya beli.
      ( Senaraikan sekurang-kurangnya tiga isi semasa menulis jawapan dan terbaik senaraikan empat isi, 
         disamping itu elakkan sebarang kesalahan tatabahasa sama ada ejaan, frasa, atau ayat)

      Pastikan anda pelajar yang bijak dan kreatif menjawab soalan rumusan dan soalan petikan pemahaman
      teks. Selamat berjaya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan