Rabu, 27 April 2022

KARANGAN RESPON TERBUKA DOMAIN AWAM "LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMAJUKAN INDUSTRI DESA."

Industri desa dapat mengatasi masalah pengangguran di desa.

Bincangkan langkah-langkah untuk memajukan industri desa.

Sektor industri desa telah dijalankan sejak zaman berzaman. Industri ini meliputi kraf tangan, makanan, pakaian, dan inap desa. Zaman beralih, musim bertukar. Sejajar dengan era yang dilimpahi dengan teknologi maklumat, taraf hidup manusia semakin meningkat berikutan dengan perkembangan ekonomi negara kita. Sektor perindustrian sering diberikan tumpuan untuk menjana ekonomi negara kita. Walau bagaimanapun, sektor industri desa semakin dipinggirkan pada saban hari. Sebenarnya, sektor industri desa berpotensi tinggi untuk memajukan ekonomi negara kita di samping dapat mengatasi masalah pengangguran di desa. Persoalan yang berlegar-legar di gawang minda saya ialah apakah langkah-langkah untuk memajukan industri desa di negara kita?

 

Langkah perdana untuk memajukan industri desa di Malaysia ialah pihak kerajaan haruslah memberikan bantuan kepada pengusaha industri desa yang muda dan baharu. Hal ini dikatakan demikian kerana pengusaha tersebut memerlukan kos yang tinggi untuk memulakan perusahaan mereka dalam industri desa. Contohnya, tindakan pihak kerajaan yang memperkenalkan Industri Kecil dan Sederhana(IKS) merupakan satu tindakan terpuji kerana mampu memikat hati masyarakat untuk menceburi bidang industri desa. Dalam hal ini, pihak kerajaan boleh menawarkan pakej peminjaman modal, khidmat nasihat, dan peralatan kepada pengusaha tersebut. Bak kata peribahasa, “ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja jadi deras”. Dengan adanya bantuan pihak kerajaan, pengusaha dapat memulakan pekerjaan industri desa dengan lancar. Tegasnya, pihak kerajaan perlu membantu pengusaha industri desa supaya mereka mampu mengusahakan industri desa dengan baik.

Selanjutnya, pihak sekolah perlu mendedahkan sektor industri desa kepada murid-murid sejak bangku sekolah lagi bagai melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid yang masih berdarah setampuk pinang mudah menerima pengaruh luar. Misalnya, pihak sekolah boleh mengadakan lawatan sambil belajar ke industri desa untuk mendedahkan proses pembuatan kraf tangan atau makanan di industri desa. Seterusnya, pihak sekolah turut boleh mengajak usahawan industri desa yang berjaya untuk menyampaikan ceramah kepada murid-murid. Hal ini secara tidak langsung dapat mengikis tanggapan buruk terhadap sektor industri desa dalam kalangan murid-murid dan mereka akan berminat untuk menceburi bidang tersebut ketika dewasa. Tuntasnya, pihak sekolah harus meyakinkan murid-murid bahawa sektor industri desa turut menyumbangkan pendapatan yang lumayan.

 

Sementelahan, pengusaha industri desa patut menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman sendiri di negara-negara jiran seperti Thailand dan Indonesia. Hal ini dikatakan demikian kerana pengusaha industri desa dapat belajar dan mendalami budaya kraf tangan negara lain. Contohnya, dengan kelengkapan ilmu tersebut, pengusaha dapat membuat inovasi untuk menghasilkan kraf tangan yang baharu dengan penerapan nilai tempatan dan nilai estetika negara lain. Sehubungan dengan itu, kraf tangan yang baharu akan menarik perhatian pembeli dan menembusi pasaran antarabangsa kerana mempunyai reka bentuk yang berbeza dengan kraf tangan yang lama. Hal ini merupakan satu pendekatan serampang dua mata untuk menaikan nama baik negara dan menjana ekonomi negara. Tegasnya, pengusaha industri desa patut menghasilkan produk yang berbeza untuk memajukan industri desa.

 

Intihanya, industri desa mampu menjana ekonomi negara kita dan amat berpotensi untuk dimajukan. William Shakespeare pernah berkata bahawa jangan hentikan usaha yang mulia, selagi hasilnya belum dikecapi dan dicapai. Lantaran itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memajukan sektor industri desa kerana bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Peribahasa genggam bara api, biar sampai jadi arang haruslah menjadi pegangan pengusaha industri desa dalam memulakan perusahaan industri desa. Sehubungan dengan itu, industri desa mampu dimajukan dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan industri negara maju lain. 

                                                                    (540 patah perkataan)

 

 

Tiada ulasan: