Ahad, 20 Mac 2022

KARANGAN RESPON TERBUKA DOMAIN AWAM " ISU MENJAGA KELESTARIAN ALAM SEKITAR " KERTAS BAHASA MELAYU 1 BAHAGIAN B

 

Kini,        Kini, isu kelestarian alam sekitar sering diperkatakan oleh masyarakat. Jelaskan langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam sekitar di negara kita,

          Sejak kebelakangan ini, pembangunan tanpa limitasi kian pesat berlaku di negara kita terutama untuk menyesuaikan perkembangan alaf globalisasi kini. Namun, kemajuan dalam sektor perindustrian telah dikecapi hari ini sedikit tercalar impak daripada sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Adakah kita ingin membiarkan alam sekitar terjejas semata-mata ingin mengejar kemajuan kerana mencegah lebih baik daripada  mengubati. Persoalannya, sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab apakah langkah-langkah positif untuk kita lakukan untuk menangani masalah berkenaan?


          Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah kebersihan alam sekitar adalah dengan mengurangkan penggunaan bahan kimia kerana bahan kimia akan mendatangkan pencemaran. Hal ini jelas akan mendatangkan impak dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Perkara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun serangga dan penghawa dingin merupakan salah satu kesan yang paling ketara dan serius. Akibatnya, penipisan lapisan ozon dan air bawah tanah oleh kluoroflurokarbon (CFC) amat bahaya kepada masyarakat di Malaysia. Oleh itu, penggunaan bahan ini perlu dikawalkan oleh kerajaan dan pihak swasta supaya dapat menjaga alam sekitar yang dicipta oleh Tuhan. Tegasnya, mengurangkan penggunaan bahan kimia akan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.


          Selain itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh. Hal ini demikian, boleh membantu menjaga alam sekitar kita dengan lebih efektif. Jika kita lihat pada hari ini, berapakah kilang-kilang yang telah dibina oleh kerajaan mematuhi piawaian kebersihan yang telah ditetapkan? Di sini saya memberi contoh, pelepasan asap kilang dan pembuang sisa toksik ke dalam sungai mahupun laut secara terbuka. Implikasi daripada tindakan ini, undang-undang harus diperketatkan lagi oleh pihak berkuasa agar dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Oleh sebab itu, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar yang menyeluruh untuk mengelakkan kudis menjadi tokak.

 


          Dalam pada itu, kitar semula yang diperkenalkan oleh kerajaan perlu diambil perhatian kerana mampu menjaga kelestarian alam sekitar. Bahan-bahan buangan boleh diproses semula untuk digunakan sekali lagi dan kita boleh mengklasifikasikan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam tong-tong kitar semula yang telah disediakan. Sebagai contoh, bahan buangan boleh diproseskan menjadi baja nutrien bagi menghindarkan pembaziran dan surat khabar boleh dijadikan sebagai tisu. Melalui cara ini, sumber bahan terpakai boleh digunakan semula dan sudah pasti dapat menjimatkan kos untuk melupuskannya demi kebersihan alam sekitar  kerana ingat sebelum kena dan berjimat sebelum habis.


          Di samping itu, kebersihan alam sekitar boleh diselenggara melalui kempen kesedaran sivik supaya rakyat dapat menjaga kelestarian alam sekitar. Melalui kempen kesedaran ini, masyarakat ditiup kesedaran untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Dengan ini, sedikit demi sedikit masalah dan hal ini dapat membendung dan memastikan bahawa kualiti kebersihan alam sekitar senantiasa bersih dan terjaga. Oleh sebab itu, kempen kesedaran ini dapat melahirkan rakyat yang sedar akan kepentingan alam sekitar kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.


          Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat perlu bekerjasama dan memainkan peranan untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar. Kita tidak sepatutnya meletakkan masalah ini diatas bahu kerajaan dengan semata-matanya. Kerjasama yang erat antara rakyat Malaysia dengan kerajaan tentunya akan lebih bermakna dan hasilnya kelak akan memuaskan hati semua orang. Sinonim dengan slogan negara “ Negara Bersih, Rakyat Sihat

 

(492 patah perkataan)

 

Tiada ulasan: