LAMAN WEB INTERAKSI GURU DAN PELAJAR

LAMAN BAHASA MELAYU INI DIWUJUDKAN SEBAGAI KEMUDAHAN GURU DAN PELAJAR BERINTERAKSI SERTA SEBAGAI PENGUKUHAN SITUASI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM KELAS. SEMOGA PELAJAR KELAS 4K1, 4K2, DAN PELAJAR KELAS 5 SAINS SMK SERI LONDANG DAPAT MENGGUNAKAN BLOG INI SEBAGAI TEMPAT UNTUK MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN BERBAHASA TERUTAMA MURID KELAS 5 SAINS BAKAL MENGHADAPI KERTAS BAHASA MELAYU (1103) SPM 2018 . SEMOGA ANDA SENTIASA CEMERLANG. SEBAGAI MAKLUMAN, SAYA SENTIASA MENAMBAH MENU BAHAN BAHASA DI SUDUT KANAN BLOG INI UNTUK MEMUDAHKAN PELAJAR MENCARI BAHAN BAHASA SAMA ADA BAHAN DARIPADA MEDIA MASSA SEPERTI AKHBAR-AKHBAR TEMPATAN, RUJUKAN KAMUS DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, RUJUKAN MAJALAH TERBITAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA, KOLEKSI SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR ,KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA. SEMOGA BAHAN-BAHAN BERKENAAN DAPAT MEMBANTU PELAJAR MENJALANKAN TUGASAN DAN SUMBER UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT BAHASA. INSYA ALLAH SAYA AKAN SENTIASA BERUSAHA UNTUK MENJADIKAN BLOG INI KONDUSIF SEBAGAI MEDIA MAYA UNTUK PELAJAR BERJAYA MENGUASAI KEMAHIRAN BERBAHASA. DOAKAN SAYA SENTIASA SIHAT MENGENDALIKAN BLOG INI SEBAIK-BAIKNYA. AAMIIIIN. SAYA JUGA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PENGUNJUNG MAYA YANG SENTIASA MENGUNJUNGI BLOG LAMAN BAHASA MELAYU SPM INI. KEBERADAAN ANDA MEMOTIVASI SAYA UNTUK BERBAKTI KEPADA ANAK BANGSA SERTA MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA KEBANGGSAAN, BAHASA JIWA BANGSA. SAYA MENGHARGAI SEKIRANYA ADA CADANGAN DARIPADA PENGUNJUNG TERUTAMA UNTUK MEMANTAP KEBERADAAN BLOG INI SEBAGAI SUMBER RUJUKAN BAHASA MELAYU.

Jumaat, 1 November 2013

SOALAN DAN JAWAPAN KOMSAS ANTOLOGI SOALAN 2(B), 2(C) DAN 2(D) PERCUBAAN MRSM 2013

PERINGATAN KEPADA PELAJAR SPM SMKASAS
PASTIKAN ANDA MENGUASAI SOALAN KOMSAS ANTOLOGI DI BAWAH. SAYA CADANGKAN ANDA RUJUK SOALAN LAIN BERKAITAN SOALAN BERKENAAN. INSYAALLAH, SAYA AKAN CUBA MASUKKAN SOALAN TASKFORCE NEGERI PERAK TERKINI UNTUK PANDUAN ANDA SETELAH SOALAN KOMSAS DAN SKEMA ANTOLOGI MRSM KERTAS 2 SAYA MASUKKAN. SILA KUASAI KOMSAS ANTOLOGI DI ATAS, BACA SEMUA KAJIAN
KOMSAS BERKENAAN MELIPUTI PERSOALAN, WATAK-PERWATAKAN, GAYA BAHASA,
LATAR (TEMPAT , MASA, MASYARAKAT), NILAI DAN PENGAJARAN KERANA PENGETAHUAN TERSEBUT AKAN MEMBANTU ANDA MENJAWAB SOALAN BERKENAAN.

SOALAN PERCUBAAN MRSM BAHAGIAN KOMSAS ANTOLOGI;
Soalan 2(b) - Petikan Drama

Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

MAK SOM: (Kepada INTAN SIT!RAHlMAH) Pak Tuan dah berangkat balik.
PAK TUAN DOLAH: Intan, lusa mereka akan datang. Jamuan kali ini hendaklah lebih
daripada yang biasa, sebab ada orang-orang yang lebih besar.
INTAN SITI RAHIMAH: Siang tadi Intan ke surau. Orang-orang kampung masih
mengatakan kekotoran daripada kandang kuda mencemarkan air
sungai. Anak-anak mereka sakit-sakit belaka, dan macam-macam
lagi.
PAK TUAN DOLAH: Itulah dah dikatakan. Intan jangan ke surau mereka. Mengapa pergi
mencemarkan kaki ke sana?
INTAN SITI RAHIMAH: Mereka datang sendiri menjemput. Takkanlah Intan tak pergi?
PAK TUAN DOLAH: Lain kali kata sibuk, tak usah pergi.
INTAN SITI RAHIMAH: Tetapi mereka ini isteri dan ibu kepada orang-orang yang bekerja
dengan kita. Mereka besar hati datang menjemput. Itu pun takuttakut
pula.
PAK TUAN DOLAH: Ya, mereka harus takut pada kita. Jika tidak naik kepala nanti.
Intan harus sedar dengan siapa hendak bercampur gaul?
INTAN SITI RAHIMAH: Intan sedih melihat keadaan hidup setengah-setengah daripada
mereka. Makanan anjing kita lebih baik daripada makanan mereka.
                                                          (Dipetik daripada drama' 1400' oleh Noordin Hassan
                                                           dalam antologi Dirgahayu Bahasaku,
                                                           Dewan Bahasa dan Pustaka)
 
 (i) Nyatakan rungutan orang-orang kampung yang disampaikan oleh Intan Siti Rahimah
     kepada Pak Tuan Dollah.                                                                         [2 markah]

(ii) Sekiranya anda Pak Tuan Dollah, apakah langkah-langkah yang akan anda ambil untuk
     memastikan sungai itu tidak terus tercemar?                                              [3 markah]

(iii) Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan drama di atas dan satu persoalan
      lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan.                   [4 markah]

Skema jawapan;-
(i) Rungutan orang kampung terhadap kandang kuda milik Pak Tuan Dollah ialah
    kekotoran daripada kandang kuda mencemarkan air.                                              1
    anak-anak mereka mengidap sakit-sakit belaka                                                      1
    macam-macam lagi.                                                                                           1
                                                                                                        [Maksimum: 2 markah]

(ii) Langkah-langkah yang akan saya ambil untuk memastikan sungai itu tidak  terus tercemar
    - memindahkan kandang kuda jauh daripada sungai.                                              1
    - membina sistem kumbahan yang lebih sistematik.                                               1
    - memproses najis kuda menjadi baja organik.                                                       1
    - mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak berwajib.                                        1
    - menukarkan bidang temakan kepada bidang yang lain.                                         1
*jawapan lain boleh diterima sekiranya sesuai
                                                                                                         [Maksimum: 3 markah]
. (iii) Persoalan dalam petikan:
   -Persoalan pencemaran sungai memberi kesan buruk kepada masyarakat dan membawa penyakit .   
    Buktinya air sungai yang tercemar menyebabkan anak orang-orang kampung menghidapi penyakit.
    ( 1+1)
.  - Persoalan penindasan terhadap golongan yang lemah. Buktinya Pak Tuan Dollah mahu orang  
     kampung takut akan dirinya. ( 1+1)  
    -Persoalan rasa simpati terhadap golongan bawahari. Buktinya Intan Siti Rahimah sedih melihat 
     kesengsaraan hidup orang kampung. (1+I)
    
    -Persoalan keseluruhan drama:
    -Persoalan kepincangan masyarakat memilih kepada orang yang berharta.Buktinya Pak Tuan Dollah  
     menggunakan wang untuk mempengaruhi orang kampung memilihnya sebagai wakil penduduk. 
    (l+1)
    -Persoalan kesedaran dan keinsafan terhadap kesilapan yang pemah dilakukan .Buktinya Pak Tuan  
     Dollah menyedari perbuatannya selama ini telah menyimpang daripada hukum Allah menyebabkan  
     dia insaf dan mendekatkan diri kepada Allah'; . (1+1)
    -Persoalan kepercayaan terhadap amalan syirik dan khurafat. Buktinya Pak Tuan Dollah tergamak 
     memindahkan jenazah ibunya dari kubur ke bawah rumah untuk memastikan dia memperoleh 
     kekayaan seperti yang diminta oleh bomoh  (1+1)
    -Persoalan sikap manusia yang mudah lupa apabila sudah kaya. Buktinya Pak Tuan Dollah yang 
     asalnya capik tetapi apabila sudah kaya, dia bersikap angkuh terhadap orang lain. (1+1)
    *jawapan lain boleh diterima sekiranya sesuai
                                                                                                          [Maksimum: 4 markah]


PENGUMUMAM, SOALAN HIKAYAT KHOJA MAIMUM TIDAK PERLU DIJAWAB.
 HARAP MAKLUM
Soalan 2{d) - Seloka

Baca seloka di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
                    Seloka Si Luncai
       Md. Ali Bachik (ILADAM) - Penyelenggara
       Sikap Si Luncai, biarkan, biarkan ...
       Ada rumah tidak dijaga,
       Ada anak tidak dilatih,
       Ada ternakan tidak dibela,
       Ada kebun tidak ditanam,
       Ada cerdik tidak selidik,
      Ada belajar kepalang ajar,
      Ada mengaji tiada mengkaji,
      Ada mata tiada kuasa,
      Ada kuat tiada buat,
      Biarkan, biarkan ... !
      Si Luncai pun terjun dengan labu-labunya.
                                                                                   Khazanah Puisi Klasik Melayu, 2003
                                                                                   Antologi Dirgahayu Bahasaku,
                                                                                   Dewan Bahasa dan Pustaka

      Ada kebun tidak ditanam,
      Ada cerdik tidak selidik,
      Ada belajar kepalan~ ajar,

(i) Berdasarkan baris seloka di atas, mengapakah pengarang menegur sikap Si Luncai?       [3 markah]

(ii) Dalam seloka tersebut, pengarang ada mengemukakan persoalan kepentingan menuntut
     ilmu.
     Pada pendapat anda, apakah kesan-kesannya jika seseorang itu tidak bersungguh-sungguh  
     menuntut   ilmu?                                                                                                    [3 markah]

(iii) Nyatakan dua latar masyarakat yang terkandung dalam seloka ini.                               [3 markah]

Skema jawapan:-
Soalan 2(c): Petikan Prosa Klasik

(i) Maksud rangkai kata berbuat syafaat
  - memberi / menghulurkan / menyumbangkan              (l m)
    kelebihan / kurniaan / bantuan / pertolongan              (1 m)
                                                                                                             [Maksimum : 2 markah]

(ii) Reaksi bayan setelah mendengar rayuan isteri saudagar
     - Bayan berasa kasihan.                                                             1
     - Bayan menasihati isteri saudagar agar bertenangltidak bersedih.    1
     - Bayan akan memulangkan isteri saudagar ke pangkuan suaminya. 1
     - Bayan menyuruh isteri saudagar bersabar (sehingga rambut dan bulu keningnya  panjang
       dahulu).                                                                                 1
      *-...janganlah bercinta. 0
                                                                                                               Terima 2 isi sahaja.
                                                                                                             [Maksimum: 3markah]

(iii) Kelebihan memberi maaf kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita
    - menyedarkan atau menginsafkan mereka agar tidak mengulangi kesalahan      1
    - menjalinkan tali persahabatan semulalmengelakkan permusuhan.                    1
    - mengelakkan rasa dendam yang tidak berkesudahan.                                    1
    - menenangkan hati.                                                                                    1
    - menambahkan rasa hormat orang lain terhadap dirilmartabat diri makin tinggi. 1
    - mendapat pahalalmendapat kebaikan dunia dan akhirat.                                 1
     *jawapan lain boleh diterima sekiranya sesuai
                                                                                                             [Maksimum : 3 markah]

 Soalan dan jawapan bahagian tatabahasa, sila rujuk bahagian selanjutnya.


Tiada ulasan: